URK
Senat

 Skład Senatu UR na kadencję 2020- 2024

1.   dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Rektor
2.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Prorektor ds. Nauki
3.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
4.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
5.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR Prorektor ds. Kształcenia
6.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR przedst. naucz. akad. WR-E
7.   dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR przedst. naucz. akad. WR-E
8.   prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski przedst. naucz. akad. WL, Dziekan
9.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha przedst. naucz. akad. WL, Koordynator Dyscypliny
10.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. UR przedst. naucz. akad. WL
11.   prof. dr hab.Dorota Zięba-Przybylska przedst. naucz. akad. WHiBZ
12.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. UR przedst. naucz. akad. WHiBZ
13.   prof. dr hab. inż. Piotr Herbut przedst. naucz. akad. WIŚiG
14.   dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR przedst. naucz. akad. WIŚiG, Koordynator Dyscypliny
15.   prof. dr hab. inż. Rafał Barański przedst. naucz. akad. WBiO
16.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz przedst. naucz. akad. WBiO
17.   prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska przedst. naucz. akad. WIPiE, Dziekan
18.   dr hab. inż. Urszula Malaga Toboła, prof. UR przedst. naucz. akad. WIPiE
19.   dr hab. inż. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR przedst. naucz. akad. WTŻ, Dziekan
20.   dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. UR przedst. naucz. akad. WTŻ, Koordynator Dyscypliny
21.   dr hab. inż. Zbigniew Arent, prof. UR przedst. naucz. akad. UCMW, Koordynator Dyscypliny
22.   dr inż. Aleksandra Płonka przedst. poz. naucz. akad. WR-E
23.   dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz przedst. poz. naucz. akad. WL
24.   dr inż. Zenan Podstawski przedst. poz. naucz. akad. WHiBZ
25.   dr inż. Zbigniew Siejka przedst. poz. naucz. akad. WIŚiG
26.   dr hab. inż. Monika Bieniasz przedst. poz. naucz. akad. WBiO
27.   dr inż. Maciej Gliniak przedst. poz. naucz. akad. WIPiE
28.   dr inż. Maria Walczycka przedst. poz. naucz. akad. WTŻ
29.   mgr Marta Janda-Pająk przedst. poz. naucz. akad. SJO
30.   mgr inż. Anna Tyrała przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
31.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
32.   mgr Marta Gorgoń przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
33.     Przewodnicząca URSD
34.   inż. Julia Tarnowska przedst. URSS
35.   Dawid Szmyd przedst. stud. WR-E
36.   Piotr Borczyński przedst. stud. WL
37.   Szymon Wojak przedst. stud. WIŚiG
38.   Mateusz Wójcik przedst. stud. WIPiE
39.   inż. Przemysław Zając przedst. stud. WTŻ
40.    Aleksander Rytelewski przedst. stud. UCMW

 

Z głosem doradczym:

41.    prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig  Dziekan WR-E
42.    prof. dr hab. inż. Czesław Klocek  Dziekan WHiBZ
43.    prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński  Dziekan WIŚiG
44.    prof. dr hab. Edward Kunicki  Dziekan WBiO
45.      Dyrektor UCMW
46.    prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek  Koord. Dysc. Nauki Biologiczne
47.    prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz  Koord. Dysc. Rolnictwo i Ogrodnictwo
48.    dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR  Koord. Dysc. Inżynieria Lądowa i Transport
49.    prof. dr hab. Marek Ptak  Koord. Dysc. Matematyka
50.    prof. dr hab. inż. Piotr Micek  Koord. Dysc. Zootechnika i Rybactwo
51.    prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski  Koord. Dysc. Inżyniria Mechaniczna
52.    dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR  Koord. Dysc. Ekonomia i Finanse
53.    dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR  Koord. Dysc. NAuki o Zarządzaniu i Jakości
54.    mgr Tomasz Szanser  Kanclerz
55.    mgr Maciej Oleksiak  Kwestor
56.    dr Bożena Pietrzyk  Dyrektor Biblioteki Głównej
57.    prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski  Dyrektor Szkoły Doktorskiej
58.    dr inż. Tomasz Czech, prof. UR  Dyrektor CTT
59.    dr inż. Joanna Stabryła  Przewodnicząca NSZZ "S"
60.    dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR  Przewodniczący ZNP
61.    mgr Mariusz Kwinta-Pudełko  Przewodniczący ZZ PNNA UR

 

Zaproszeni:

62.    mgr Ewa Weyssenhoff  Radca Prawny
63.    mgr inż. Izabella Majewska  Rzecznik Prasowy