Banner URK
Senat

 Skład Senatu URK na kadencję 2020- 2024

1.   dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK Rektor
2.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Prorektor ds. Nauki
3.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
4.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
5.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia
6.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK przedst. naucz. akad. WR-E
7.   dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK przedst. naucz. akad. WR-E
8.   prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski przedst. naucz. akad. WL, Dziekan
9.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha przedst. naucz. akad. WL, Koordynator Dyscypliny
10.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK przedst. naucz. akad. WL
11.   prof. dr hab.Dorota Zięba-Przybylska przedst. naucz. akad. WHiBZ
12.   prpf. dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz przedst. naucz. akad. WHiBZ
13.   prof. dr hab. inż. Piotr Herbut przedst. naucz. akad. WIŚiG, Koordynatot Dyscypliny
14.   dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK przedst. naucz. akad. WIŚiG, Dziekan
15.   prof. dr hab. inż. Edward Kunicki przedst. naucz. akad. WBiO, Dziekan
16.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz przedst. naucz. akad. WBiO
17.   prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska przedst. naucz. akad. WIPiE, Dziekan
18.   dr hab. inż. Urszula Malaga Toboła, prof. URK przedst. naucz. akad. WIPiE
19.   prof. dr hab. inż. Aleksandra Duda przedst. naucz. akad. WTŻ, Dziekan
20.   dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK przedst. naucz. akad. WTŻ, Koordynator Dyscypliny
21.   dr hab. inż. Zbigniew Arent, prof. URK przedst. naucz. akad. UCMW, Koordynator Dyscypliny
22.   dr inż. Aleksandra Płonka, prof. URK przedst. poz. naucz. akad. WR-E
23.   dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz przedst. poz. naucz. akad. WL
24.   dr inż. Zenon Podstawski przedst. poz. naucz. akad. WHiBZ
25.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka, prof. URK przedst. poz. naucz. akad. WIŚiG
26.   dr hab. inż. Monika Bieniasz, prof. URK przedst. poz. naucz. akad. WBiO
27.   dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK przedst. poz. naucz. akad. WIPiE
28.   dr inż. Maria Walczycka, prof. URK przedst. poz. naucz. akad. WTŻ
29.   mgr Marta Janda-Pająk przedst. poz. naucz. akad. SJO
30.   mgr inż. Anna Tyrała przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
31.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
32.    mgr Aleksander Sokół przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
33.   Kamil Kustra przedst. URSD
34.   Anna Babicz przedst. URSS
35.   Przemysław Starzec przedst. stud. WL
36.   Mateusz Orczyk przedst. stud. WIŚiG
37.   Miłosz Opala przedst. stud. WIPiE
38.   Paweł Iłczyk przedst. stud. WTŻ
39.   Katarzyna Jurczyk przedst. stud. WTŻ
40.   Jakub Daraż przedst. stud. UCMW

 

Z głosem doradczym:

41.    prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig  Dziekan WR-E
42.   prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk  Dyrektor UCMW UJ-UR
43.    mgr Marcin Gałan  Kanclerz
44.    mgr Maciej Oleksiak  Kwestor
45.    dr inż. Joanna Stabryła  Przewodnicząca NSZZ "S"
46.    dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. URK  Przewodniczący ZNP
47.    mgr Danuta Ignacok  Przedstawiciel ZZ PNNA UR

 

Zaproszeni:

48.    mgr Ewa Weyssenhoff  Radca Prawny
49.    dr inż. Izabella Majewska  Rzecznik Prasowy
50.   dr Szymon Sikorski Pełnomocnik - asystent Rektora
51.   mgr Paweł Jakubiec Dyrektor Biblioteki Głównej
52.   prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Dyrektor Szkoły Doktorskiej
53.   dr inż. Tomasz Czech, prof. URK Dyrektor CTT