URK
Senat

 Skład Senatu UR na kadencję 2020- 2024

1.   dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK Rektor
2.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Prorektor ds. Nauki
3.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
4.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
5.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia
6.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK przedst. naucz. akad. WR-E
7.   dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK przedst. naucz. akad. WR-E
8.   prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski przedst. naucz. akad. WL, Dziekan
9.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha przedst. naucz. akad. WL, Koordynator Dyscypliny
10.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK przedst. naucz. akad. WL
11.   prof. dr hab.Dorota Zięba-Przybylska przedst. naucz. akad. WHiBZ
12.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK przedst. naucz. akad. WHiBZ
13.   prof. dr hab. inż. Piotr Herbut przedst. naucz. akad. WIŚiG, Koordynatot Dyscypliny
14.   dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK przedst. naucz. akad. WIŚiG, Dziekan
15.   prof. dr hab. inż. Edward Kunicki przedst. naucz. akad. WBiO, Dziekan
16.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz przedst. naucz. akad. WBiO
17.   prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska przedst. naucz. akad. WIPiE, Dziekan
18.   dr hab. inż. Urszula Malaga Toboła, prof. URK przedst. naucz. akad. WIPiE
19.   prof. dr hab. inż. Aleksandra Duda-Chodak przedst. naucz. akad. WTŻ, Dziekan
20.   dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK przedst. naucz. akad. WTŻ, Koordynator Dyscypliny
21.   dr hab. inż. Zbigniew Arent, prof. URK przedst. naucz. akad. UCMW, Koordynator Dyscypliny
22.   dr inż. Aleksandra Płonka przedst. poz. naucz. akad. WR-E
23.   dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz przedst. poz. naucz. akad. WL
24.   dr inż. Zenan Podstawski przedst. poz. naucz. akad. WHiBZ
25.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka przedst. poz. naucz. akad. WIŚiG
26.   dr hab. inż. Monika Bieniasz, prof. URK przedst. poz. naucz. akad. WBiO
27.   dr inż. Maciej Gliniak przedst. poz. naucz. akad. WIPiE
28.   dr inż. Maria Walczycka przedst. poz. naucz. akad. WTŻ
29.   mgr Marta Janda-Pająk przedst. poz. naucz. akad. SJO
30.   mgr inż. Anna Tyrała przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
31.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
32.   mgr Marta Gorgoń przedst. prac. niebędących nauczycielami akad.
33.   mgr Izabela Szpręgiel przedst. URSD
34.   inż. Julia Tarnowska przedst. URSS
35.   Dawid Szmyd przedst. stud. WR-E
36.   Piotr Borczyński przedst. stud. WL
37.   Szymon Wojak przedst. stud. WIŚiG
38.   Kacper Karczmarczyk przedst. stud. WIPiE
39.   inż. Przemysław Zając przedst. stud. WTŻ
40.    Aleksander Rytelewski przedst. stud. UCMW

 

Z głosem doradczym:

41.    prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig  Dziekan WR-E
42.    prof. dr hab. inż. Czesław Klocek  Dziekan WHiBZ
43.    dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK  Dyrektor UCMW
44.    prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek  Koord. Dysc. Nauki Biologiczne
45.    prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz  Koord. Dysc. Rolnictwo i Ogrodnictwo
46.    dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK  Koord. Dysc. Inżynieria Lądowa i Transport
47.    prof. dr hab. Marek Ptak  Koord. Dysc. Matematyka
48.    prof. dr hab. inż. Piotr Micek  Koord. Dysc. Zootechnika i Rybactwo
49.    prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski  Koord. Dysc. Inżyniria Mechaniczna
50.    dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK  Koord. Dysc. Ekonomia i Finanse
51.    dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK  Koord. Dysc. NAuki o Zarządzaniu i Jakości
52.    mgr Tomasz Szanser  Kanclerz
53.    mgr Maciej Oleksiak  Kwestor
54.    mgr Paweł Jakubiec  Dyrektor Biblioteki Głównej
55.    prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski  Dyrektor Szkoły Doktorskiej
56.    dr inż. Tomasz Czech, prof. URK  Dyrektor CTT
57.    dr inż. Joanna Stabryła  Przewodnicząca NSZZ "S"
58.    dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. URK  Przewodniczący ZNP
59.    mgr Mariusz Kwinta-Pudełko  Przewodniczący ZZ PNNA UR

 

Zaproszeni:

60.    mgr Ewa Weyssenhoff  Radca Prawny
61.    mgr inż. Izabella Majewska  Rzecznik Prasowy