BanerUR
Senat

 Skład Senatu UR na kadencję 2016 - 2020

1.   prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Rektor
2.   prof. dr hab. inż. Florian Gambuś Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
3.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
4.   dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
5.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Dziekan WR-E
6.   prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski Dziekan WL
7.   prof. dr hab. inż. Czesław Klocek Dziekan WHiBZ
8.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński Dziekan WIŚiG
9.   prof. dr hab. inż. Edward Kunicki Dziekan WBiO
10.   prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska Dziekan WIPiE
11.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Dziekan WTŻ
12.   dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR Dyrektor UCMW UJ-UR
13.   prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur przedst. prof. WR-E
14.   prof. dr hab. inż. Janusz Żmija przedst. prof. WR-E
15.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR przedst. prof. WR-E
16.   dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński przedst. prof. WL
17.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha przedst. prof. WL
18.   prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski przedst. prof. WHiBZ
19.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. UR przedst prof. WHiBZ
20.   prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec przedst. prof. WIŚiG
21.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR przedst. prof. WIŚiG
22.   prof. dr hab. inż. Rafał Barański przedst. prof. WBiO
23.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz przedst. prof. WBiO
24.   prof dr hab. inż. Jarosław Frączek przedst. prof. WIPiE
25.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski przedst. prof. WIPiE
26.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka przedst. prof. WTŻ
27.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła przedst. prof. WTŻ
28.   dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka przedst. pom. naucz. ak. WR-E
29.   dr inż. Jacek Banach przedst. pom. naucz. ak. WL
30.   dr inż. Zenon Podstawski przedst. pom. naucz. ak. WHiBZ
31.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka przedst. pom. naucz. ak. WIŚiG
32.   dr inż. Krzysztof Tokarz przedst. pom. naucz. ak. WBiO
33.   dr inż. Katarzyna Grotkiewicz przedst. pom. naucz. ak. WIPiE
34.   dr inż. Jerzy Pałasiński przedst. pom. naucz. ak. WTŻ
35.   mgr Marta Janda-Pająk przedst. naucz. ak. jedn. ogólnoucz.  
36.   mgr inż. Marzena Dyba przedst. prac. tech.  
37.   mgr inż. Maria Kwaśniewska przedst. prac. tech.  
38.   mgr inż. Łukasz Orzechowski przedst. prac. tech.  
39.   mgr Marta Gorgoń przedst. prac. adm.  
40.   Stanisław Szetner przedst. prac. obsługi
41.   mgr inż. Piotr Zięba przedst. doktorantów
42.   Daria Okła Przewodnicząca URSS
43.   mgr inż. Monika Pawińska Z-ca Przewodniczącej URSS
44.   Dawid Szmyd przedst. studentów WR-E
45.   Piotr Borczyński przedst. studentów WL
46.   Paweł Galant przedst. studentów WIŚiG
47.   Urszula Kagan przedst. studentów WBiO
48.   Mateusz Wójcik przedst. studentów WIPiE
49.   Dominika Gubała przedst. studentów WTŻ
50.   Jakub Chuchmacz przedst. studentów UCMW UJ-UR

 

Z głosem doradczym:

51.   dr Bożena Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Głównej
52.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
53.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
54.   dr inż. Joanna Stabryła Przewodnicząca NSZZ "S"
55.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR Przewodnicząca ZNP

56.

mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko Przewodniczący ZZPNNA

 

Zaproszeni:

57.   mec. Ewa Weyssenhoff Radca Prawny
58.   mgr inż. Izabella Majewska Rzecznik Prasowy
59.   dr Szymon Sikorski Dyrektor Biura Rektora