Banner URK
Kanclerz

Kanclerz

Dyrektor ds. majątku i inwestycji


mgr Marcin Gałan

mgr Marcin Gałan

Zastępca Kanclerza

Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Artur Szymacha

mgr inż. Artur Szymacha

Kwestor (Główny Księgowy), 

mgr Maciej Oleksiak

Zastępca Kwestora

mgr Teresa Nizińska