URK
Kanclerz

Kanclerz Dyrektor ds. majątkowych


mgr Tomasz Szanser

mgr Tomasz Szanser

Adres: ul. Czysta 21 , 31-120 Kraków
Telefon: (12) 662 42 80
Faks: (12) 662 42 98
E-mail: t.szanser@urk.edu.pl

Z-ca Kanclerza Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Artur Szymacha

mgr inż. Artur Szymacha


Kwestor (Główny Księgowy), 
mgr Maciej OleksiakZ-ca Kwestora Dyrektor ds. Rachunkowości
mgr Teresa Nizińska