BanerUR
Kanclerz

Kanclerz


mgr Tomasz Szanser

mgr Tomasz Szanser

Adres: ul. Czysta 21 , 31-120 Kraków
Telefon: (12) 662 42 80
Faks: (12) 662 42 98
E-mail: t.szanser@urk.edu.pl

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
mgr Magdalena BialikZastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Artur SzymachaKwestor (Główny Księgowy), Z-ca Kanclerza
mgr Maciej OleksiakZ-ca Kwestora
mgr Teresa Nizińska