Banner URK
Rada Absolwentów

      przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

   Jest to organ opiniodawczy i doradczy powołany Zarządzeniem Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 11 maja 2021 roku.

 

   Cel działania:

 • stworzenie i rozwój aktywnej współpracy wspólnoty Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz promowanie Uczelni, jako nowoczesnej jednostki badawczo-dydaktycznej, specjalizującej się w naukach skupionych wokół sektora life-science;
 • konieczność wymiany myśli w obszarze obecnych działań Uczelni oraz działanie na rzecz umożliwienia szerokiego prezentowania potencjału i dorobku Uczelni;
 • budowanie przyjaznego środowiska dla podejmowanych przez Uczelnię inicjatyw, które dostosowane będą do realiów otoczenia gospodarczego i społecznego;
 • działanie na rzecz realizacji najważniejszego zadania stojącego obecnie przed nauką, zamykające się w słowach: Nauka – Praktyce.

 

   Do Rady Absolwentów powoływani są przedstawiciele absolwentów Uczelni sprzyjający jej rozwojowi, reprezentujący różne środowiska, zarówno skupione wokół administracji rządowej i samorządowej, jak również będący aktywnymi członkami organizacji gospodarczych i naukowych, którzy dzięki uzyskanemu wykształceniu oraz konsekwencji w realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów współczesności, osiągnęli sukces, stając się naturalnymi ambasadorami swojej Uczelni.

 

   Skład Rady Absolwentów:

 1.  Grzegorz Puda - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 2.  Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 3.  Krzysztof Klęczar - Wojewoda Małopolski
 4.  Adam Korta - Starosta Bocheński
 5.  Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 6.  Tomasz Kuśnierek - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 7.  Piotr Kempf - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
 8.  Tadeusz Zaremba - Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego
 9. Paweł Szczygieł
 10. Paweł Żaba - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 11. Anna Glixelli - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 12. Alicja Kulka - Główny Geodeta Kraju
 13. Radosław Radoń - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 14. Krzysztof Kupiec - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego
 15. Karolina Adamska-Gąszcz - kierownik Centrum Kongresowego URK