BanerUR
Dziekani

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny


prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk
Wydział Leśny


prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji


prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

prof. dr hab. inż. Edward Kunicki

 Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki


prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
Wydział Technologii Żywności


prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uj-UR


dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR