URK
Dziekani

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny


prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
Wydział Leśny


prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji


prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa


prof. dr hab. inż. Edward Kunicki
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki


prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
Wydział Technologii Żywności


dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uj-UR


dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR