BanerUR
Dziekani

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk
Wydział Leśny
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
Wydział Technologii Żywności
dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uj-UR
dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR