Banner URK
Dziekani

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny


prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
Wydział Leśny


prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji


dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa


prof. dr hab. inż. Edward Kunicki
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki


prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
Wydział Technologii Żywności


prof. dr hab. Aleksandra Duda
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uj-UR


prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk