BanerUR
Prorektorzy

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


>Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

Adres: Al. Mickiewicza 21 , 31-120 Kraków
Telefon: (12) 662 42 59, (12) 662 42 61
Faks: (12) 633 62 45
E-mail: recsci@urk.edu.pl
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni


prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon: (12) 662 42 55, (12) 662 42 56
Faks: (12) 633 62 45
E-mail: recorg@urk.edu.pl
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich


dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon: (12) 662 42 74, (12) 662 42 76
E-mail: recstud@urk.edu.pl