BanerUR
Komisje dyscyplinarne

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

1.   prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Tomasz Zaleski Z-ca przewodniczącego
3.   prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Paweł Tylek przedstawiciel WL
5.   prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal przedstawiciel WHiBZ
6.   dr hab. Jarosław Chyb przedstawiciel WHiBZ
7.   prof. dr hab. Mirosław Baran przedstawiciel WIŚiG
8.   dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik przedstawiciel WIŚiG
9.   prof. dr hab. inż. Adela Adamus przedstawiciel WBiO
10.   prof. dr hab. inż. Maria Kowalik przedstawiciel WBiO
11.   prof. dr hab. Stanisław Kokoszka przedstawiciel WIPiE
12.   dr hab. inż. Tomasz Jakubowski przedstawiciel WIPiE
13.   prof. dr hab. Krzysztof Żyła przedstawiciel WTŻ
14.   prof. dr hab. inż. Jacek Domagała przedstawiciel WTŻ
15.   dr hab. wet. Halina Lutnicka przedstawiciel UCMW
16.   Arleta Kruk przedstawiciel URSS

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

1.   prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Przewodniczący
2.     Z-ca przewodniczącego
3.   dr Jakub Piecuch przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Danuta Wrońska przedstawiciel WHiBZ
5.   dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek przedstawiciel WIŚiG
6.   dr hab. inż. Renata Wojciechowska przedstawiciel WBiO
7.   dr hab. inż. Jarosław Knaga przedstawiciel WIPiE
8.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR przedstawiciel UCMW
9.   mgr inż. Małgorzata Golonka przedstawiciel SD
10.   mgr inż. Dawid Kudas przedstawiciel DS
11.   mgr inż. Dawid Kocot przedstawiciel SD
12.   mgr inż. Przemysław Klapa przedstawiciel SD

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

1.   dr hab. inż. Jacek Nawrocki Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Urszula Kaczor Z-ca przewodniczącego
3.   dr inż. Tomasz Wojewodzic przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński przedstawiciel WL
5.   dr hab. inż. Jarosław Janus przedstawiciel WIŚiG
6.   dr hab. inż. Tomasz Głąb przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. Aleksandra Duda-Chodak przedstawiciel WTŻ
8.   dr n. wet. Grzegorz Ramisz przedstawiciel UCMW
9.   mgr inż. Michał Pancerz przedstawiciel SD
10.   mgr inż. Weronika Penar przedstawiciel SD
11.   mgr inż. Barbara Posiak przedstawiciel SD
12.   mgr inż. Katarzyna Stromczyńska przedstawiciel SD

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

1.   prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Przewodniczący
2.     Z-ca przewodniczącego
3.   dr Jakub Piecuch przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Danuta Wrońska przedstawiciel WHiBZ
5.   dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek przedstawiciel WIŚiG
6.   dr hab. inż. Renata Wojciechowska przedstawiciel WBiO
7.   dr hab. inż. Jarosław Knaga przedstawiciel WIPiE
8.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR przedstawiciel UCMW
9.   Dominika Gubała przedstawiciel URSS
10.   Gabriela Lis przedstawiciel URSS
11.   Bartłomiej Bąba przedstawiciel URSS
12.   Michał Kośmider przedstawiciel URSS
13.   Aleksandra Szczerbowska przedstawiciel URSS
14.   Maciej Fryźlewicz przedstawiciel URSS
15.   Maciej Knapik przedstawiciel URSS
16.   Anna Bugała przedstawiciel URSS

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 

1.   dr hab. inż. Jacek Nawrocki Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Urszula Kaczor Z-ca przewodniczącego
3.   dr inż. Tomasz Wojewodzic przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński przedstawiciel WL
5.   dr hab. inż. Jarosław Janus przedstawiciel WIŚiG
6.   dr hab. inż. Tomasz Głąb przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. Aleksandra Duda-Chodak przedstawiciel WTŻ
8.   dr n. wet. Grzegorz Ramisz przedstawiciel UCMW
9.   Daria Okła przedstawiciel URSS
10.   Gabriela Rączka przedstawiciel URSS
11.   Bartłomiej Mitka przedstawiciel URSS
12.   Julia Tarnowska przedstawiciel URSS
13.   Mikołaj Frondzik przedstawiciel URSS
14.   Bartłomiej Rogowski przedstawiciel URSS
15.   Łukasz Kuźniar przedstawiciel URSS
16.   Maciej Kucharski przedstawiciel URSS

 

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Nauczycieli Akademickich

 

1.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski WIPiE
2.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski WL
3.   dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR WIŚiG

 

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Doktorantów

 

1.   dr hab. Janina Gospodarek WR-E
2.   dr hab. inż. Jan Banaś WL
3.   dr hab. Wiesława Młodawska WHiBZ
4.   dr inż. Grażyna Gawrońska WIŚiG
5.   dr hab. Joanna Augustynowicz WBiO
6.   dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon WIPiE
7.   dr hab. inż. Paweł Ptaszek WTŻ

 

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Studentów

 

1.   dr hab. Wojciech Szewczyk WR-E
2.   dr hab inż. Jan Banaś WL
3.   dr Magdalena Pieszka WHiBZ
4.   dr inż. Monika Mika WIŚiG
5.   dr hab. Barbara Nowak WBiO
6.   dr hab. Hubert Latała WIPiE
7.   dr hab. inż. Paweł Ptaszek WTŻ
8.   dr n. wet. Tomasz Wojnar UCMW