URK

Komisje dyscyplinarne i Rzecznicy Dyscyplinarni

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

1.  prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur Przewodniczący
2.  prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska Z-ca przewodniczącego
3.  dr hab. inż. Adam Radkowski, prof. URK przedstawiciel WR-E
4.  dr inż. Paweł Nicia, prof. URK przedstawiciel WR-E
5.  dr inż. Beata Grygierzec przedstawiciel WR-E
6.  dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK przedstawiciel WL
 7.  dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. URK przedstawiciel WL
8.  dr inż. Tadeusz Wojas przedstawiciel WL
9.   dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
10.  dr hab. inż. Ryszard Tuz, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
11.  dr inż. Sylwia Pałka przedstawiciel WHiBZ
12.   dr hab. inż. Sławomir Klatka, prof. URK przedstawiciel WIŚiG
13.  dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. URK przedstawiciel WIŚiG
14.  dr inż. Wioletta Fudała przedstawiciel WIŚiG
15.  dr hab. inż. Barbara Nowak przedstawiciel WBiO
16.  dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK przedstawiciel WIPiE
17.  dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. UR przedstawiciel WIPiE
 18.  dr Piotr Waląg przedstawiciel WIPiE
 19.  dr hab. inż. Anna Konieczna-Molenda, prof. URK przedstawiciel WTŻ
 20.  dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK przedstawiciel WTŻ
 21.  dr Małgorzata Makarewicz przedstawiciel WTŻ
 22.  Patryk Klima przedstawiciel URSS
23.  Julia Kardynał przedstawiciel URSS

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

1.   dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. URK Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. URK Z-ca przewodniczącej
3.   dr. inż. Jacek Grzyb przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
5.   dr inż. Barbara Tokarz, prof. URK przedstawiciel WBIO
6.   dr inż. Andrzej Żabiński przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. Jacek Rożnowski, prof. URK przedstawiciel WTŻ
8.   mgr inż. Barbara Białczyk przedstawiciel doktorantów WR-E
9.   mgr inż. Karolina Staszel przedstawiciel doktorantów WL
10.   mgr inż. Karolina Fryc przedstawiciel doktorantów WHiBZ
11.   mgr inż. Małgorzata Frosik przedstawiciel doktorantów WIŚiG
12.   mgr inż. Anna Heród przedstawiciel doktorantów WBiO
13.   mgr inż. Kamil Bojdo przedstawiciel doktorantów WIPiE
14.   mgr inż. Marta Kotula przedstawiciel doktorantów WTŻ

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

1.   prof. dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. URK Z-ca przewodniczącej
3.   dr hab. Artur Osikowski, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
4.   dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. URK przedstawiciel WIŚiG
5.   dr hab. inż. Jan Błaszczyk przedstawiciel WBiO
6.   dr Maciej Sporysz przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. inż Magdalena Franczyk-Żarów, prof URK przedstawiciel WTŻ
8.   mgr inż. Monika Winczek przedstawiciel doktorantów WR-E
9.   mgr inż. Arkadiusz Warczyk przedstawiciel doktorantów WL
10.   mgr inż. Barbara Kij-Mitka przedstawiciel doktorantów WHiBZ
11.   mgr inż. Karolina Hap przedstawiciel doktorantów WIŚiG
12.   mgr inż. Kamil Szymonik przedstawiciel doktorantów WBiO
13.   mgr inż. Klaudia Kwiecień przedstawiciel doktorantów WIPiE
14.   mgr inż. Dominika Gubała przedstawiciel doktorantów WTŻ

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 2020-2024

1.   dr hab. Magdalena Mika, prof. URK Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Ewelina Zając  Z-ca przewodniczącej
3.   dr Elżbieta Badach  przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. URK przedstawiciel WL
5.   dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
6.   dr inż. Ewa Sitek  przedstawiciel WBiO
7.   dr inż. Zbigniew Daniel  przedstawiciel WIPiE
8.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. URK przedstawiciel UCMW
9.   Jacek Kozioł przedstawiciel studentów WR-E
10.   Klaudia Basiak przedstawiciel studentów WL
11.   Małgorzata Sanocka przedstawiciel studentów WIŚiG
12.   Julita Orlińska przedstawiciel studentów WBiO
13.   Angelika Żychowska przedstawiciel studentów WIPiE
14.   Julia Dragosz przedstawiciel studentów WTŻ
15.   Małgorzata Wąchocka przedstawiciel studentów UCMW

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 2020-2024

1.   dr hab. inż. Sławomir Klatka, prof. URK Przewodniczący
2.