URK

Komisje dyscyplinarne i Rzecznicy Dyscyplinarni

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

1.  prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur Przewodniczący
2.  prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska Z-ca przewodniczącego
3.  dr hab. inż. Adam Radkowski, prof. UR przedstawiciel WR-E
4.  dr inż. Paweł Nicia, prof. UR przedstawiciel WR-E
5.  dr inż. Beata Grygierzec przedstawiciel WR-E
6.  dr hab. inż. Robert Rossa, prof. UR przedstawiciel WL
 7.  dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. UR przedstawiciel WL
8.  dr inż. Tadeusz Wojas przedstawiciel WL
9.   dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, prof. UR przedstawiciel WHiBZ
10.  dr hab. inż. Ryszard Tuz, prof. UR przedstawiciel WHiBZ
11.  dr inż. Sylwia Pałka przedstawiciel WHiBZ
12.   dr hab. inż. Sławomir Klatka, prof. UR przedstawiciel WIŚiG
13.  dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. UR przedstawiciel WIŚiG
14.  dr inż. Wioletta Fudała przedstawiciel WIŚiG
15.  dr hab. inż. Barbara Nowak przedstawiciel WBiO
16.  dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR przedstawiciel WIPiE
17.  dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. UR przedstawiciel WIPiE
 18.  dr Piotr Waląg przedstawiciel WIPiE
 19.  dr hab. inż. Anna Konieczna-Molenda, prof. UR przedstawiciel WTŻ
 20.  dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR przedstawiciel WTŻ
 21.  dr Małgorzata Makarewicz przedstawiciel WTŻ
 22.  Patryk Klima przedstawiciel URSS
23.  Julia Kardynał przedstawiciel URSS

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

1.   dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. UR Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR Z-ca przewodniczącej
3.   dr. inż. Jacek Grzyb przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. UR przedstawiciel WHiBZ
5.   dr inż. Barbara Tokarz, prof. UR przedstawiciel WBIO
6.   dr inż. Andrzej Żabiński przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. Jacek Rożnowski, prof. UR przedstawiciel WTŻ
8.   mgr inż. Barbara Białczyk przedstawiciel doktorantów WR-E
9.   mgr inż. Arkadiusz Warczyk przedstawiciel doktorantów WL
10.   mgr inż. Karolina Fryc przedstawiciel doktorantów WHiBZ
11.   mgr inż. Kamil Suder przedstawiciel doktorantów WIŚiG
12.   mgr Marta Śliwa-Cebula przedstawiciel doktorantów WBiO
13.   mgr inż. Jakub Styks przedstawiciel doktorantów WIPiE
14.   mgr inż. Michał Pancerz przedstawiciel doktorantów WTŻ

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

1.   prof. dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. UR Z-ca przewodniczącej
3.   dr hab. Artur Osikowski, prof. UR przedstawiciel WHiBZ
4.   dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. UR przedstawiciel WIŚiG
5.   dr hab. inż. Jan Błaszczyk przedstawiciel WBiO
6.   dr Maciej Sporysz przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. inż Magdalena Franczyk-Żarów, prof UR przedstawiciel WTŻ
8.   mgr inż. Magdalena Szara-Bąk przedstawiciel doktorantów WR-E
9.   mgr inż. Fabian Przepióra przedstawiciel doktorantów WL
10.   mgr Dominika Wolak przedstawiciel doktorantów WHiBZ
11.   mgr inż. Małgorzata Michalik przedstawiciel doktorantów WIŚiG
12.   mgr inż. Dariusz Kadłuczka przedstawiciel doktorantów WBiO
13.   mgr inż. Klaudia Kwiecień przedstawiciel doktorantów WIPiE
14.   mgr inż. Marcelina Nowak przedstawiciel doktorantów WTŻ

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 2020-2024

1.   dr hab. Magdalena Mika, prof. UR  Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Ewelina Zając  Z-ca przewodniczącej
3.   dr Elżbieta Badach  przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. UR  przedstawiciel WL
5.   dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. UR przedstawiciel WHiBZ
6.   dr inż. Ewa Sitek  przedstawiciel WBiO
7.   dr inż. Zbigniew Daniel  przedstawiciel WIPiE
8.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR przedstawiciel UCMW
9.   Magdalena Piątek  przedstawiciel studentów WR-E
10.   Michał Hrecki  przedstawiciel studentów WL
11.   Aleksandra Stec  przedstawiciel studentów WHiBZ
12.   Sabina Nowobilska  przedstawiciel studentów WIŚiG
13.   Judyta Jedlińska  przedstawiciel studentów WBiO
14.   Angelika Żychowska  przedstawiciel studentów WIPiE
15.   Marzena Oleksy  przedstawiciel studentów WTŻ
16.   Paulina Szpakowicz  przedstawiciel studentów UCMW

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 2020-2024

1.   dr hab. inż. Sławomir Klatka, prof. UR Przewodniczący
2.