Banner URK

Komisje dyscyplinarne i Rzecznicy Dyscyplinarni

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

1.  prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur Przewodniczący
2.  prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska Z-ca przewodniczącego
3.  dr hab. inż. Adam Radkowski, prof. URK przedstawiciel WR-E
4.  dr inż. Paweł Nicia, prof. URK przedstawiciel WR-E
5.  dr inż. Beata Grygierzec przedstawiciel WR-E
6.  dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK przedstawiciel WL
 7.  dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. URK przedstawiciel WL
8.  dr inż. Tadeusz Wojas przedstawiciel WL
9.   dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
10.  dr hab. inż. Ryszard Tuz, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
11.  dr inż. Sylwia Pałka przedstawiciel WHiBZ
12.   dr hab. inż. Sławomir Klatka, prof. URK przedstawiciel WIŚiG
13.  dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. URK przedstawiciel WIŚiG
14.  dr inż. Wioletta Fudała przedstawiciel WIŚiG
15.  dr hab. inż. Barbara Nowak przedstawiciel WBiO
16.  dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK przedstawiciel WIPiE
17.  dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. UR przedstawiciel WIPiE
 18.  dr Piotr Waląg przedstawiciel WIPiE
 19.  dr hab. inż. Anna Konieczna-Molenda, prof. URK przedstawiciel WTŻ
 20.  dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK przedstawiciel WTŻ
 21.  dr Małgorzata Makarewicz przedstawiciel WTŻ
 22.  Wiktoria Wojciechowska przedstawiciel URSS
23. 
Tomasz Plich
przedstawiciel URSS

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

1.   dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. URK Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. URK Z-ca przewodniczącej
3.   dr. inż. Jacek Grzyb przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
5.   dr inż. Barbara Tokarz, prof. URK przedstawiciel WBIO
6.   dr inż. Andrzej Żabiński przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. Jacek Rożnowski, prof. URK przedstawiciel WTŻ
8.   mgr inż. Adam Górski przedstawiciel doktorantów WR-E
9.   mgr inż. Marzena Kaźmierczak przedstawiciel doktorantów WL
10.   mgr inż. Kamil Kustra przedstawiciel doktorantów WHiBZ
11.   mgr inż. Marta Kotula przedstawiciel doktorantów WIŚiG
12.   mgr inż. Karolina Staszel-Szlachta przedstawiciel doktorantów WBiO
13.   mgr inż. Arkadiusz Bieszczad przedstawiciel doktorantów WIPiE
14.   mgr inż. Agnieszka Dyląg przedstawiciel doktorantów WTŻ

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

1.   prof. dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. URK Z-ca przewodniczącej
3.   dr hab. Artur Osikowski, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
4.   dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. URK przedstawiciel WIŚiG
5.   dr hab. inż. Jan Błaszczyk przedstawiciel WBiO
6.   dr Maciej Sporysz przedstawiciel WIPiE
7.   dr hab. inż Magdalena Franczyk-Żarów, prof URK przedstawiciel WTŻ
8.   mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn przedstawiciel doktorantów WR-E
9.   mgr inż. Wojciech Krawczyk przedstawiciel doktorantów WL
10.   mgr Jakub Żurowski przedstawiciel doktorantów WHiBZ
11.   mgr Ireneusz Skuta przedstawiciel doktorantów WIŚiG
12.   mgr inż. Marzena Kaźmierczak przedstawiciel doktorantów WBiO
13.   mgr inż. Adam Górski przedstawiciel doktorantów WIPiE
14.   mgr inż. Aleksandra Such przedstawiciel doktorantów WTŻ

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 2020-2024

1.   dr hab. Magdalena Mika, prof. URK Przewodnicząca
2.   dr hab. inż. Ewelina Zając  Z-ca przewodniczącej
3.   dr Elżbieta Badach  przedstawiciel WR-E
4.   dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. URK przedstawiciel WL
5.   dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. URK przedstawiciel WHiBZ
6.   dr inż. Ewa Sitek  przedstawiciel WBiO
7.   dr inż. Zbigniew Daniel  przedstawiciel WIPiE
8.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. URK przedstawiciel UCMW
9.   Dorota Orzechowska przedstawiciel studentów WR-E
10.   Klaudia Basiak przedstawiciel studentów WL
11.   Martyna Dominiec przedstawiciel studentów WHiBZ
12.   Martyna Michniak przedstawiciel studentów WIŚiG
13.   Marcin Piekarski przedstawiciel studentów WBiO
14.   Jakub Młynarczyk przedstawiciel studentów WIPiE
15.   Ewa Wandzel przedstawiciel studentów WTŻ
16.   Jakub Daraż przedstawiciel studentów UCMW

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 2020-2024

1.   dr hab. inż. Sławomir Klatka, prof. URK Przewodniczący
2.