Baner URK
Nekrologi

ZMARLI PRACOWNICY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

 

prof. dr hab. inż. Zenon Muszyński – zm. 19 grudnia 2017 r.
emerytowany pracownik Wydziału Leśnego

mgr Danuta Banaś-Szczerbik – zm. 18 listopada 2017 r.
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Józef Jędrszczyk – zm. 8 listopada 2017 r.
emerytowany zastępca Kwestora

mgr inż. Andrzej Cerek – zm. 24 października 2017 r.
pracownik techniczny Katedry Ochrony Roślin Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz – zm. 12 września 2017 r.
dyrektor Instytutu Chemii na Wydziale Technologii Żywności

Włodzimierz Hołyst – zm. 29 sierpnia 2017 r.
wieloletni portier DS. IV

mgr Ewa Siwek – zm. 13 sierpnia 2017 r.
pracownik techniczny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Marian Gawełek – zm. 19 lipca 2017 r.
emerytowany Dyrektor Rolniczych Zakładów Doświadczalnych

Janina Kania – zm. 1 lipca 2017 r.
pracownik administracji Uniwersytetu Rolniczego

prof. dr hab. inż. Andrzej Wnuk – zm. 17 czerwca 2017 r.
emerytowany profesor Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

mgr Jan Przeniosło – zm. 10 czerwca 2017 r.
emerytowany Kwestor UR

mgr inż. Jan Tadeusz Sobociński – zm. 20 maja 2017 r.
dyrektor administracyjny Akademii Rolniczej w latach 1991-1994

Liliana Drzał – zm. 14 maja 2017 r.
emerytowany pracownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

mgr Teresa Chrzanowska – zm. 29 kwietnia 2017 r.
emerytowany pracownik Biblioteki Głównej UR

prof. dr hab. inż. Henryk Piróg – zm. 4 maja 2017 r.
emerytowany profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie genetyki i hodowli roślin, długoletni pracownik ówczesnego Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa.

Pan Andrzej Surówka – zm. 27 kwietnia 2017
emerytowany pracownik techniczny

Pani Stanisława Chmiel 
emerytowany pracownik Stacji Doświadczalnej Zakadu Szczegółowej Uprawy Roślin w Prusach 

prof. zw. dr hab. Anna Międzobrodzka – zm. 9 luty 2017
emerytowany Prof.esor zwyczajny, wieloletni Kierownik Katedry Żywienia Człowieka WTŻ oraz Prodziekan Wydziału Rolniczego ds. Technologii Żywności Akademii Rolniczej

prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch – zm. 16 stycznia 2017
emerytowany, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Zofia Grzywnowicz-Gazda – zm. 9 stycznia 2017
emerytowany, zasłużony pracownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin ówczesnego Wydziału Rolniczego

Pani Elżbieta Wróblewska – zm. 4 stycznia 2017
emerytowany, zasłużony pracownik ówczesnego Wydziału Ogrodniczego

. . .

Pani Teresa Poprawska – zm. 3 grudnia 2016
emerytowany, zasłużony pracownik dziekanatu ówczesnego Wydziału Zootechnicznego

prof. dr hab. inż. Jan Kisza – zm. 10 listopad 2016
doktor honoris causa (2001) Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie

mgr inż. Ryszard Bitka – zm. 9 listopad 2016
emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Leśnego

Pani Barbara Krzeszowiak – zm. 19 września 2016
emerytowany pracownik studium W-F

prof. dr hab. inż. Mieczysław Pałasiński – zm. 14 październik 2016
emerytowany Profesor Wydziału Technologii Żywności

dr hab. inż. Andrzej Woźniak – zm. 26 sierpnia 2016
były pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

prof. dr hab. Krzysztof Bieniarz – zm. 25 lipca 2016
emerytowany Prof.esor Wydziału Zootechniki

dr inż. Jacek Kałoń – zm. 15 czerwca 2016
emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Pani Grażyna Tarko – zm. 14 maja 2016
emerytowany pracownik Wydziału Leśnego

prof. dr hab. Jan Ben – zm. 7 kwietnia 2016
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej

Pani Maria Kieć – zm. 25 marca 2016
emerytowany kierownik dziekanatu Wydziału Rolniczego

prof. dr hab. inż. Leszek Czuchajowski – zm. 9 marca 2016
Prof.esor chemii, były pracownik Akademii Rolniczej

ppłk Edward Szłapa – zm. 6 marca 2016
emerytowany pracownik administracji UR

Krystyna Papir – zm. 25 luty 2016
emerytowany pracownik administracji UR

inż. Marek Opozda – zm. 18 luty 2016
emerytowany pracownik administracji UR

. . .

inż. Anna Goś
studentka II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Architektura Krajobrazu rok akad. 2014/2015

prof. Andrzej Łysak – zm. 11 grudnia 2015
były pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab. inż. Maria Aleksandra Knothe – zm. 13 grudnia 2015
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Pani Maria Szlachta-Sójka – zm. 27 września 2015
emerytowany pracownik administracji

mgr inż. Jarosław Ślęzak – zm. 22 września 2015
słuchacz Studiów Podyplomowych Żywienie Człowieka i Dietetyka

prof. zw. dr hab. Jan Kaczmarczyk – zm. 21 sierpnia 2015
emerytowany pracownik Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Pani Natalia Górszczak – zm. 18 sierpnia 2015
emerytowany pracownik obsługi

Pani Irena Majka – zm. 10 sierpnia 2015
emerytowany pracownik kwestury UR

dr inż. Jan Gumiński – zm. 8 lipca 2015
emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Leśnego

Pani Janina Janecka – zm. 7 czerwca 2015
wieloletni pracownik DS. „Młodość”

dr inż. Barbara Zielińska – zm. 18 maja 2015
emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Pani Zofia Mosaniuk – zm. 19 kwietnia 2015
emerytowana redaktor Wydawnictwa UR

mgr inż. Zbigniew Bobowski – zm. 7 kwietnia 2015
emerytowany kierownik Pracowni Pomocy Naukowo-Dydaktycznych

Pani Maria Katarzyńska – zm. 1 marca 2015
emerytowany pracownik Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

mgr inż. Kalina Orłowska – zm. 19 luty 2015
doktorantka Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

dr inż. Antonina Mikulska-Macheta – zm. 28 stycznia 2015
emerytowany pracownik Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

prof. dr hab. inż. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz – zm. 26 stycznia 2015
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

dr Maria Zubek – zm. 24 stycznia 2015
emerytowany starszy wykładowca Instytutu Chemii i Fizyki Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

prof. dr hab. Franciszek Kolbusz – zm. 14 stycznia 2015
długoletni pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Pan Włodzimierz Derdaś – zm. 6 stycznia 2015
emerytowany pracownik obsługi

. . .

Pan Marian Skwira – zm. 28 grudnia 2014
wieloletni pracownik Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Pan Stanisław Grzybek – zm. 19 grudnia 2014
emerytowany pracownik obsługi

Pani Alina Żiżka – zm. listopad 2014
emerytowany pracownik obsługi

prof. dr hab. inż. Ryszard Ślizowski – zm. 19 listopad 2014
emerytowany pracownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. inż. Tadeusz Grega – zm. 15 listopad 2014
pracownik naukowy Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Wydziału Technologii Żywności

Pani Barbara Haslinger – zm. listopad 2014
emerytowany pracownik dziekanatu Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

mgr Halina Kaszycka – zm. 31 październik 2014
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab. inż. Maria Leja – zm. 29 październik 2014
pracownik Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Pan Józef Jakubiec – zm. 21 październik 2014
emerytowany starszy wykładowca z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Pan Włodzimierz Halota – zm. 5 wrzesień 2014
emerytowany pracownik Biblioteki Głównej

dr hab. Agnieszka de Barbaro, Prof. AR – zm. 23 lipiec 2014
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Pan Jan Bik – zm. 17 czerwiec 2014
wieloletni pracownik administracji naszej Uczelni

prof. dr hab. Jerzy Maria Achrem-Achremowicz – zm. 17 maja 2014
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

mgr inż. Jan Czechowicz – zm. 8 maja 2014
wieloletni pracownik Wydziału Leśnego

prof. dr hab. Eugeniusz Otoliński – zm. 1 maja 2014
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Pani Anna Ludew – zm. 29 kwietnia 2014
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Pan Leszek Mazur – zm. 1 kwietnia 2014
były pracownik Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodniczego

. . .

dr Władysław Szymański – zm. 13 październik 2013
emerytowany pracownik Wydziału Leśnego

inż. Marek Maj – zm. 6 październik 2013
emerytowany kierownik Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej

mgr inż. Krystyna Kaczmarczyk – zm. 30 wrzesień 2013
kierownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pan Andrzej Owsiński – zm. 23 wrzesień 2013
pracownik Wydawnictwa UR

Pani Maria Krupińska – zm. 23 wrzesień 2013
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

prof. dr hab. inż. Jacek Kieć – zm. 22 sierpień 2013
pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

prof. dr hab. inż. Stanisław Martyna – zm. 18 sierpnia 2013
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

Pani Maria Gac – zm. 13 lipiec 2013
emerytowany pracownik obsługi

prof. dr hab. inż. Stanisław Bobek – zm. 12 czerwiec 2013
emerytowany kierownik Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt WHiBZ

prof. dr inż. Jan Rapacz – zm. 5 Maja 2013
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie

dr inż. Lucjan Strzelczak – zm. marzec 2013
emerytowany pracownik Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

dr inż. Wanda Porębska – zm. marzec 2013
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

dr inż. Jadwiga Nowakowska-Moryl
emerytowany pracownik Wydziału Leśnego

mgr Jan Sowa
emerytowana lektor języka francuskiego

Pan Jerzy Sołtys
emerytowany pracownik Działu Inwentaryzacji

Pan Józef Ochmański
emerytowany pracownik obsługi

Pani Janina Zielińska
emerytowany pracownik obsługi

prof. dr hab. Andrzej Radwan – zm. 8 stycznia 2013
kierownik Zakładu Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

doc. dr hab. Elżbieta Lesińska – zm. 2 stycznia 2013
emerytowany pracownik Wydziału Technologii Żywności

. . .

prof. dr hab. Piotr Epler – zm. 20 grudnia 2012
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

mgr inż. Grzegorz Brągiel
pracownik Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej

dr inż. Włodzimierz Sawicki – zm. 21 listopada 2012
pracownik Katedry Geodezji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pani Maria Pilarczyk
emerytowany pracownik Działu Nauki

dr inż. Zofia Rokita – zm. 6 grudnia 2012
pracownik obecnej Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Władysław Żurawel – zm. 20 września 2012
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. Stanisław Koczwański – zm. 26 lipca 2012
emerytowany pracownik Wydziału Leśnego

mgr Leopold Marchaj
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pan Józef Kowalik
emerytowany pracownik obsługi

Pan Kazimierz Bruzda – zm. 25 maja 2012
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Pani Anna Adamczyk – zm. 9 czerwca 2012
emerytowany pracownik obsługi

prof. Janusz Sabor – zm. 11 czerwca 2012
kierownik Katedry Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego Wydziału Leśnego

dr hab. Andrzej Kotala, Prof. UR – zm. 26 maja 2012
pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Pan Franciszek Mieciąg
emerytowany pracownik Działu Gospodarczego

Pani Teresa Tomaszewska
emerytowany pracownik Ośrodka Doskonalenia Kadr w Prusach

prof. dr hab. Andrzej Felenczak – zm. 4 kwietnia 2012
pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

dr Stanisława Zimnal
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Pani Maria Owca
emerytowany pracownik obsługi

płk Marian Strojny – zm. 27 marca 2012
emerytowany pracownik Studium Wojskowego

prof. dr hab. Tadeusz Bednarczyk – zm. 12 marca 2012
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pan Adam Książek – zm. 27 luty 2012
pracownik Sekcji Obsługi Technicznej

Pan Mieczysław Wrona
emerytowany pracownik obsługi

Pan Gustaw Pająk
emerytowany pracownik obsługi

Pan Stefan Król
emerytowany pracownik obsługi

Pani Krystyna Grochecka
pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

mgr Maria Bąkowska
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr Józef Krzeczek
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

prof. dr hab. inż. Edward Pojnar
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

. . .

prof. dr hab. Nikodem Nowakowski – zm. 11 grudnia 2011
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. inż. Stanisław Jarosz – zm. 18 listopada 2011
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

dr hab. inż. Stanisław Gąsiorek, Prof. UR – zm. 8 listopada 2011
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Pani Krystyna Skrzypek
pracownik Biura Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy z Gospodarką

mgr Elżbieta Langman
były pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Pani Honorata Pitek
emerytowany pracownik Działu Gospodarczego

dr inż. Franciszek Wróbel
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

prof. dr inż. Adam Pilarczyk
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

mgr inż. Irena Sroka-Kruczek
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Zofia Polepszyc
emerytowany pracownik inżynieryjno-techniczny Wydziału Leśnego

mgr inż. Bogna Rodziewicz-Rajzer
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

inż. Grzegorz Rekliński
prezes Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych

inż. Andrzej Franik
pracownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

inż. Władysław Wołowiec

dr inż. Stanisław Legutko

Pan Zenon Kuchta
emerytowany pracownik Działu Gospodarczego

mgr Jan Miętkiewicz
emerytowany pracownik Referatu Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Kancelarii Tajnej.

dr inż. Jan Kosek

prof. dr hab. Marian Koziej

dr hab. inż. Jerzy Sosnowski, Prof. UR
pracownik Wydziału Leśnego

mgr Maria Maćkowska-Reklewska
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

dr inż. Maciej Witrylak
emerytowany pracownik Katedry Entomologii Leśnej oraz LZD w Krynicy-Zdroju.

Pani Maria Kruc
emerytowany pracownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

. . .

doc. dr inż. Tadeusz Kloc – zm. 21 września 2010
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

prof. dr hab. Bogusław Barabasz – zm. 14 sierpnia 2010
pracownik Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab. Halina Jurkowska – zm. 2 lipca 2010
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Pani Maria Szlucha
emerytowany pracownik Kwestury

inż. Marek Uhl

dr Wanda Górecka
emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

prof. dr hab. Ewa Góra-Drożdż – zm. 6 kwietnia 2010 r.
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

mgr inż. Antoni Duńczyk
były dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy

dr hab. Wanda Malinowska
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

mgr inż. Jerzy Marzec
pracownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pani Krystyna Noworyta

. . .

dr inż. Maria Radwan-Kaźnica – zm. 26 grudnia 2009
emerytowany pracownik Biotechnologii- Studiów Międzywydziałowych

prof. dr hab. Kazimierz Miczyński – 19 grudnia 2009
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

inż. Grażyna Adamus
emerytowany pracownik Działu Nauczania

mgr Helena Kondrat
emerytowany pracownik Studium Języków Obcych

Jan Karwacki
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

prof. dr hab. Roman Krzeszewski – zm. 14 grudnia 2009
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

mgr inż. Stanisław Kwater

mgr Jerzy Korfel
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

inż. Marek Uhl
emerytowany pracownik Działu Praktyk

prof. dr hab. Paweł Pisulewski – zm. 30 października 2009
dziekan Wydziału Technologii Żywności (2005-2008), prodziekan ds. Nauki i Współpracy WTŻ (1999-2002) oraz kierownik Katedry Żywienia Człowieka.

dr hab. Jan Barteczko, Prof. UR
pracownik Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

dr inż. Lidia Dola

mgr inż. Julian Fryda
zastępca dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju

Pan Stanisław Nęcek
emerytowany pracownik obsługi

dr Krystyna Korlakowska
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

prof. dr hab. Edward Firek – zm. 13 lutego 2009
emerytowany pracownik WR-E

. . .

prof. dr hab. Marek Madeyski – zm. 28 kwietnia 2008
pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr Maria Lech
emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego

doc. dr Bolesław Wachacki
emerytowany pracownik WL

inż. Jarosław Prokopiuk
były pracownik Uczelni

prof. dr hab. Erazm Brzeski – zm. 28 grudnia 2008
emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

dr inż. Lubomir Pawłowski
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Mieczysław Braniecki
pracownik Wydziału Agroinżynierii

inż. Anna Semkowicz
pracownik Wydziału Ogrodniczego

mgr Edward Orłowski
emerytowany pracownik SWF

dr inż. Stanisław Łacheta
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

mgr Jan Paluch
emerytowany pracownik RZD

mgr inż. Dominik Brożbar
pracownik Katedry Rolnictwa Światowego i Doradztwa WR-E

dr inż. Andrzej Cedrowski
emerytowany pracownik WHiBZ

dr Maria Kropp
emerytowana pracownica WO

prof. dr hab. Jerzy Fabijanowski
emerytowany pracownik WL

dr inż. Dorota Gogol
pracownik Katedry Biotechnologii Żywności

doc. dr Gotfryd Stanisław Kozera – zm. 17 lutego 2008
emerytowany pracownik WO

prof. Stanisław Skoczeń
emerytowany Pracownik WHiBZ i WL

Pan Józef Gruca
pracownik Sekcji Obsługi Technicznej

Pani Urszula Drewniak
były pracownik obsługi

mgr Józef Trojan
były dyrektor administracyjny Zamiejscowego Wydziału Ekonomii AR w Rzeszowie

Pani Danuta Baranowska
były pracownik WR-E

mgr Ewa Pokład
emerytowany pracownik Wydawnictwa AR

Pani Maria Tys
emerytowany pracownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pan Jan Nowak
pracownik WTŻ

. . .

prof. dr hab. Anna Łoś – zm. 9 wrzesień 2007
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Kazimierz Stawowy – zm. 31 sierpień 2007
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Jan Szczurek – zm. 20 czerwiec 2007
pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. Józef Curzydło – zm. 6 kwiecień 2007
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

mgr Kazimierz Cieślik
emerytowany pracownik SWF

doc. dr hab. Zenon Żiżka
emerytowany pracownik WR-E

Pan Ireneusz Komborski
pracownik KA ARKA

prof. dr hab. Stanisław Milbert – zm. 2 luty 2007
emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Krystyna Gorlach
emerytowany pracownik WR-E

mgr Marian Armatys
emerytowany pracownik Studium WF

dr inż. Adam Mastyj
pracownik Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki WA

Pan Tadeusz Rygielski
z Wydziału Agroinżynierii

. . .

prof. dr hab. Józef Niezgoda – zm. 16 listopad 2006
z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab. Władysław Bala – zm. 11 lipca 2006
były Rektor Akademii Rolniczej

prof. dr hab. Jan Myczkowski
były Dziekan Wydziału Ogrodniczego

mgr Janina Koczwańska
emerytowana pracownica Wydziału Leśnego

dr inż. Stefan Ciuryk
pracownik Katedry Hodowli Owiec i Kóz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Pan Marian Drużga
pracownik techniczny Wydziału Leśnego.

Pani Regina Biela
emerytowany pracownik Kwestury AR

Pani Alicja Dudek
emerytowany pracownik Kwestury AR

Pan Bronisław Trando
emerytowany pracownik administracji

. . .

prof. dr hab. Janusz Kaczorowski – zm. 5 maj 2005
były pracownik Wydziału Agroinżynierii

Jacek Rutka
były pracownik Wydziału Agroinżynierii

dr Marian Kiełb
emerytowany pracownik Sekcji Praktyk Studenckich

dr Jan Gąsienica
były pracownik Wydziału Leśnego

dr inż. Teresa Cichoń – zm. 9 stycznia 2005
pracownik Katedry Budownictwa Wiejskiego, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr Janusz Lipiec
WR-E

doc. dr hab. Jan Pociej – zm. 25 stycznia 2005
kierownik ówczesnej Katedry Statystyki Matematycznej, Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, WR-E

inż. Anna Niedziółka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

. . .

prof. dr hab. Jan Koteja – zm. 19 sierpnia 2004
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

doc. dr hab. Lucjan Wollen
Instytut Rolnictwa i Leśnictwa Krajów Tropikalnych i Subtropikalnych

Pan Tadeusz Giza

Pani Genowefa Król

dr Robert Przybyło
WHiBZ

mgr inż. Waldemar Gądek – zm. sierpień 2004
pracownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji -

mgr inż. Urszula Michalczewska – zm. 17 czerwca 2004
pracownik Katedry Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Andrzej Urbanowicz – zm. 7 maja 2004
pracownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji -

dr hab. Alicja Miłkowska
WR-E

dr Władysław Pietrzycki
WR-E

dr Krystyna Pillar
WTŻ

prof. dr hab. Marian Michalczewski – zm. 19 lutegom 2004
pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Pani Władysława Banaś
emerytowany pracownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

. . .

prof. dr hab. Piotr Prochal – zm. 30 stycznia 2003
emerytowany profesor, były prorektor Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu, długoletni Dziekan Wydziału Melioracji Wodnych oraz Kierownik Katedry i Dyrektor Instytutu Melioracji Rolnych i Leśnych

dr inż. Banat Jacek – zm. 31 maja 2003
pracownik Katedry Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji -

. . .

prof. dr hab. Eugeniusz Gorlach – zm. 27 październik 2002
były kierownik Katedry Chemii Rolnej

mgr Joanna Chmiel - Broczyner
z Zakładu Budownictwa Rolniczego

Pani Ewa Oleksy
pracownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr inż. Wiesław Gondek
WR-E

dr inż. Zofia Zając
WO

inż. Artur Paciorek
WO

Pani Danuta Łysek
administracja

Pan Ryszard Janczyński
pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

mgr inż. Zofia Dudek
WO

Pan Andrzej Guzik
WR-E

dr inż. Zdzisław Czernik
pracownik WL

dr Izabella Miczyńska
emerytowany pracownik WO

Pan Jan Wieczorek
pracownik straży akademickiej

Pan Konrad Gajewski
student III roku WR-E

mgr Aleksandra Flakowicz
emerytowany pracownik Działu Technicznego

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR