URK
Prodziekani
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

dr hab. inż.
Tomasz Zaleski, prof. URK

  Prodziekan ds.
Kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

dr hab. inż.
Andrzej Krasnodębski, prof. URK

  Prodziekan ds.
Kierunków: Zarządzanie i Ekonomia

 

Wydział Leśny

 

dr hab. inż.
Maciej Pach, prof. URK

  Prodziekan ds.
Dydaktycznych i StudenckichWydział Hodowli i Biologii Zwierząt

dr inż.
Marta Basiaga

  Prodziekan ds.
Dydaktycznych i StudenckichWydział Inżynierii Środowiska i Geodezjidr hab. inż.
Tomasz Bergel, prof. URK

  Prodziekan ds.
Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu

dr hab. inż.
Andrzej Kwinta, prof. URK

  Prodziekan ds.
Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka PrzestrzennaWydział Biotechnologii i Ogrodnictwadr hab. inż.
Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. URK

  Prodziekan ds.
Studenckich i DydaktycznychWydział Inżynierii Produkcji i Energetykidr hab. inż.
Urszula Malaga-Toboła, prof. URK

  Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

 

Wydział Technologii Żywnościprof. dr hab. inż.
Aneta Kopeć

  Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

prof. dr hab.
inż. Jacek Domagała

  Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

dr hab.
Izabela Krakowska, prof. URK

  z-ca Dyrektora
ds. dydaktycznych UCMW UJ-UR