Banner URK
Prodziekani
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK

  Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
Kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Gleboznastwo

dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK

  Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
Kierunków: Zarządzanie i Ekonomia

 

Wydział Leśny

 

dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK

  Prodziekan ds. Dydaktycznych i StudenckichWydział Hodowli i Biologii Zwierząt

dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. URK

  Prodziekan ds. Dydaktycznych i StudenckichWydział Inżynierii Środowiska i Geodezjidr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK

  Prodziekan ds.
Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu

dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK

  Prodziekan ds.
Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka PrzestrzennaWydział Biotechnologii i Ogrodnictwadr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK

  Prodziekan ds. Dydaktycznych i StudenckichWydział Inżynierii Produkcji i Energetykidr hab. inż.Urszula Malaga-Toboła, prof. URK

  Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr inż. Zbigniew Daniel

  Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

 

Wydział Technologii Żywnościprof. dr hab. inż. Aneta Kopeć

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunków: Dietetyka, Browarnictwo i słodownictwo

prof. dr hab. inż. Jacek Domagała

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

dr hab. Izabela Krakowska, prof. URK

  z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych UCMW UJ-UR