BanerUR
Prodziekani
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

prof. dr hab. inż.
Bogdan Kulig

Prodziekan ds.
Kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

dr hab. inż.
Andrzej Krasnodębski, prof. UR

Prodziekan ds.
Kierunków: Zarządzanie i Ekonomia

 

Wydział Leśny

 

dr hab. inż.
Maciej Pach, prof. UR

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i StudenckichWydział Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab.
Andrzej Sechman

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i StudenckichWydział Inżynierii Środowiska i Geodezjidr hab. inż.
Andrzej Bogdał, prof. UR

Prodziekan ds.
Ogólnych i Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu

dr hab. inż.
Andrzej Kwinta, prof. UR

Prodziekan ds.
Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka PrzestrzennaWydział Biotechnologii i Ogrodnictwadr hab. inż.
Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR

Prodziekan ds.
Studenckich i DydaktycznychWydział Inżynierii Produkcji i Energetykidr hab. inż.
Urszula Malaga-Toboła, prof. UR

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

 

Wydział Technologii Żywnościprof. dr hab.
inż. Jacek Domagała

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

dr hab.
Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

dr hab.
Magdalena Strus

z-ca Dyrektora
ds. naukowych UCMW UJ-UR

dr hab.
Izabela Krakowska, prof. UR

z-ca Dyrektora
ds. dydaktycznych UCMW UJ-UR