BanerUR
Prodziekani
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

prof. dr hab. inż.
Barbara Filipek-Mazur

Prodziekan ds.
Nauki i Współpracy

prof. dr hab. inż.
Bogdan Kulig

Prodziekan ds.
Kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

dr hab. inż.
Andrzej Krasnodębski

Prodziekan ds.
Kierunków: Zarządzanie i Ekonomia

 

Wydział Leśny

 

dr hab. inż.
Krzysztof Słowiński

Prodziekan ds.
Studentów

prof. dr hab. inż.
Jarosław Socha

Prodziekan ds.
Nauki i RozwojuWydział Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab.
Andrzej Sechman

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. inż.
Paweł Nosal

Prodziekan ds.
Organizacji i RozwojuWydział Inżynierii Środowiska i Geodezjidr hab. inż.
Jacek Pijanowski

Prodziekan ds.
Rozwoju i Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna

dr hab. inż.
Leszek Książek, prof. UR

Prodziekan ds.
Nauki i Kierunku Architektura Krajobrazu

dr hab. inż.
Andrzej Bogdał

Prodziekan ds.
Ogólnych i Kierunków: Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka WodnaWydział Biotechnologii i Ogrodnictwaprof. dr hab. inż.
Dariusz Grzebelus

Prodziekan ds.
Nauki i Współpracy

dr hab. inż.
Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR

Prodziekan ds.
Studenckich i DydaktycznychWydział Inżynierii Produkcji i Energetykidr hab. inż.
Urszula Malaga-Toboła

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. inż.
Sławomir Francik

Prodziekan ds.
Organizacji i Współpracy

 

Wydział Technologii Żywnościprof. dr hab. inż.
Krzysztof Żyła

Prodziekan ds.
Nauki i Współpracy

prof. dr hab.
inż. Jacek Domagała

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

dr hab.
Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR

Prodziekan ds.
Dydaktycznych i Studenckich

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

dr hab.
Magdalena Strus

z-ca Dyrektora
ds. naukowych UCMW UJ-UR

dr hab.
Izabela Krakowska, prof. UR

z-ca Dyrektora
ds. dydaktycznych UCMW UJ-UR