BanerUR
Polityka prywatności / Privacy policy

 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
internetowy serwis informacyjny UR

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (adres Uczelni: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis Uczelni. Korzystając z serwisu Uczelni nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Prawa Użytkownika internetowego serwisu informacyjnego

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 173 „Prawa telekomunikacyjnego” przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika jest dozwolone, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. Użytkownik zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji oraz o możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 2. Użytkownik, po otrzymaniu w/w informacji, wyrazi na to zgodę, przy czym zgoda ta może być wyrażona za pomo cą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Administrowanie stronami serwisu Uczelni

Administratorem serwisu http://urk.edu.pl/ jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Za zamieszczanie treści na stronach internetowych i ich zawartość merytoryczną odpowiadają redaktorzy stron.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:
 1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika w celu rejestracji do wypełnienia formularzy kontaktowych. Podanie danych wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykorzystania oferowanej funkcji.
 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Mechanizm cookies

 1. Od 22 marca 2013 r. przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników (tzw. "cookies") i uzyskiwanie do nich dostępu jest możliwe jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.
 2. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Uczelni przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera lub w pamięci urządzenia końcowego.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników stron internetowych.
 5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 6. Uczelnia przechowuje pliki cookies w celu:
  • właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb Użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności,
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po załogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do swojego urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 10. Konfiguracja najczęściej używanych przeglądarek przeglądarki na urządzeniach mobilnych

Wykorzystywanie danych

 1. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych.
 2. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wy łącznie na użytek Uczelni. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom.
 3. Uczelnia zapewnia Użytkownikom swoich stron internetowych realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

 1. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. Strony internetowe administrowane przez Uczelnię zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 3. Podstawa prawna

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, str. 11—36)
  2. Ustawa z dnia 16 lipca 2012 r. Prawo telekomunikacyjne nowelizującą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2016 poz. 1489)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)
  4. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030)
  5. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058)
  6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666)

   

   

   

  Kraków 16.12.2016 r.
  Opracował: Bogdan Sanocki
  Dział Informatyki