BanerUR
Koordynatorzy dyscyplin

 

DYSCYPLINA NAUKI BIOLOGICZNE

prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek

KOORDYNATOR

 

DYSCYPLINA ROLNICTWO I OGRODNICTWO

 

prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz

KOORDYNATORDYSCYPLINA NAUKI LEŚNE

prof. dr hab. Jarosław Socha

KOORDYNATORDYSCYPLINA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIAdr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK

KOORDYNATORDYSCYPLINA INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORTdr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK

KOORDYNATORDYSCYPLINA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKAprof. dr hab. inż. Piotr Herbut

KOORDYNATOR

 

DYSCYPLINA MATEMATYKAprof. dr hab. Marek Ptak

KOORDYNATOR

 

DYSCYPLINA ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

prof. dr hab. inż. Piotr Micek

KOORDYNATOR

 

DYSCYPLINA INŻYNIERIA MECHANICZNA

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK

KOORDYNATOR

 

DYSCYPLINA EKONOMIA I FINANSE

 

dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK

KOORDYNATORDYSCYPLINA NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK

KOORDYNATORDYSCYPLINA WETERYNARIAdr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. URK

KOORDYNATOR