Banner URK
Komisje Senackie

 

Senacka Komisja Organizacyjno - Statutowa

 

1.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
3.   dr hab. inż. Jerzy Wieczorek, prof. URK WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Stanisław Małek WL
5.   prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska WHiBZ
6.   dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. URK WIŚiG
7.   prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur WBIO
8.   prof. dr hab. inż. Sławomir Francik WIPiE
9.   dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URKK WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Hanna Lutnicka, prof. URK UCMW
11.   mgr Marcin Gałan Kanclerz
12.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora kierownik BSO
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. URK ZNP
2.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Edyta Grudzień ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Nauki

 

1.   prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus Przewodnicący
2.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Prorektor ds. Nauki
3.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
4.   prof. dr hab. inż. Michał Kopeć WR-E
5.   dr hab. inż. Robert Jankowiak, prof. URK WL
6.   prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak WHiBZ
7.   prof. dr hab. inż. Rafał Barański WBiO
8.   dr hab. inż. Tymoteusz Zydroń WIŚiG
9.   dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski WIPiE
10.   prof. dr hab. Renata Kostogrys WTŻ
11.   dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. URK UCMW
     
  Koordynatorzy dyscyplin  
1.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek d. nauki biologiczne
2.   prof. dr hab inż. Marcin Rapacz d. rolnictwo i ogrodnictwo
3.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha d. nauki leśne
4.   dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK d. technologia żywności i żywienia
5.   dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK d. inżynieria lądowa i transport
6.   prof. dr hab inż. Piotr Herbut d. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
7.   prof. dr hab. Marek Ptak d. matematyka
8.   prof. dr hab. inż. Piotr Micek d. zootechnika i rybactwo
9.   dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK d. inżynieria mechaniczna
10.   dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK d. ekonomia i finanse
11.    dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK d. nauki o zarządzaniu i jakości
12.    dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. URK d. weterynarii
     
   Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Beata Grygierzec ZNP
2.   dr hab. Małgorzata Pierzchalska, prof. URK NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Sylwia Stasiak ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

 

1.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia
3.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK WR-E
4.   dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK WR-E
5.   dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK WL
6.   dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. URK WHiBZ
7.   dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK WIŚiG
8.   dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK WIŚiG
               9. dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK WBiO
10.   dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK WIPiE
      11. dr inż. Zbigniew Daniel WIPiE
12.   prof. dr hab. inż. Jacek Domagała WTŻ
13.   dr hab. inż. Aneta Kopeć, prof. URK WTŻ
14.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. URK UCMW
15.   mgr Marta Janda-Pająk SJO
16.   mgr Janusz Zachara SWF
17.  
Alina Chudzik
URSS
18.   mgr inż. Adam Górski URSD
19.   mgr Ewa Kliś-Brudny kierownik BPiJK
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz ZNP
2.   dr inż. Bogusława Kwoczyńska NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Julita Czopek ZZPNNA
     
  Sekretarz  
  mgr inż. Jadwiga Adamczyk  

 

Senacka Komisja ds. Budżetu

 

1.   prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał Przewodniczący
2.   dr inż. Łukasz Paluch
WR-E
3.   dr inż. Marcin Piszczek
WL
4.   dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. URK
WHiBZ
5.   prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec
WIŚiG
6.   prof. dr hab. inż. Sylwester Smoleń WBiO
7.   dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. URK WIPiE
8.   dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. URK WTŻ
9.   dr hab. Izabela Krakowska, prof. URK UCMW
10.   Karolina Kmiecik URSS
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
12.   mgr Marcin Gałan Kanclerz
     
  Z głosem doradczy:  
1.   dr inż. Tomasza Wanic 
ZNP
2.   dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK
NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Olga Dąbrowska
ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki Majątkowej

 

1.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka Przewodniczący
2.   dr hab. Lidia Luty
WR-E
3.   dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. URK
WL
4.   dr hab. inż. Marcin Lis, prof. URK
WHiBZ
5.   dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK WIŚiG
6.   dr hab. inż. Monika Bieniasz
WBiO
7.   dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
WIPiE
8.   prof. dr hab. inż. Marek Sikora
WTŻ
9.   dr hab. n. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK UCMW
10.   mgr Marcina Gałan Kanclerz
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Łukasz Paluch ZNP
2.   dr inż. Joanna Stabryła NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Anna Tyrała ZZPNNA

  

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów

 

1.   prof. dr hab. inż. Sławomir Francik Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Robert Witkowicz, prof. URK WR-E
3.   dr inż. Magdalena Frączek WL
4.   dr inż. Joanna Pokorska WHiBZ
5.   dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska WIŚiG
6.   dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK WBiO
7.   dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK WIPiE
8.   dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK WTŻ
9.   dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK UCMW
10.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
11.   mgr inż. Artur Szymacha Dyrektor ds. technicznych
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Tomasz Wanic ZNP
2.   dr inż. Wiesław Grygierzec NSZZ "Solidarność"
3.   Stanisław Szetner ZZPNNA
     
  Zaproszeni:  
1.   inż. Sylwester Wrona Inspektorat BHPiOPPOŻ

 

Senacka Komisja ds. Oceny Kadr

 

1.   prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
3.   prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek WR-E
4.   dr hab. inż. Anna Gazda, prof. URK WL
5.   prof. dr. hab. inż. Wojciech Jagusiak WHiBZ
6.   dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. URK WIŚiG
7.   dr hab. inż. Monika Bieniasz, prof. URK WBiO
8.   prof. dr hab. Maciej Kuboń WIPiE
9.   dr hab. inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. URK WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. URK UCMW
11.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora kierownik BSO
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr  inż. Maria Walczycka ZNP
2.   prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Łukasz Orzechowski ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds.Analiz i Odwołań

 

1.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Janina Gospodarek WR-E
3.   dr inż. Wojciech Ochał WL
4.   dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, prof. URK WHiBZ
5.   dr Volodymyr Dilnyi WIŚiG
6.   dr hab. inż. Jacek Nawrocki WBiO
7.   dr hab. inż. Zygmunt Sobol WIPiE
8.   dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, prof. URK WTŻ
9.