URK
Komisje Senackie

 

Senacka Komisja Organizacyjno - Statutowa

 

1.   prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
3.   Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł WL
5.   prof. dr hab. inż. Józef Bieniek WHiBZ
6.   dr hab. Agnieszka Sękara, prof. UR WBiO
7.   dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. UR WIŚiG
8.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski WIPiE
9.   prof. dr hab. inż. Narcyz Grzesik WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Hanna Lutnicka UCMW
11.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz UR
12.   mgr Halina Uznańska Kierownik BSO
13.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR ZNP
14.   dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR NSZZ "Solidarność"
15.   mgr Monika Marszalik ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

1.   prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Przewodnicący
2.   prof. dr hab. inż. Florian Gambuś Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
3.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz WR-E
5.   dr hab. inż. Wioletta Knapik, prof. UR WR-E
6.   dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR WR-E
7.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha WL
8.   prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec WHiBZ
9.   prof. dr hab. inż. Piotr Micek WHiBZ
10.   prof. dr hab. inż. Rafał Barański WBiO
11.   prof. dr hab. Marek Ptak WIŚiG
12.   dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR WIŚiG
13.   dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR WIŚiG
14.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski WIPiE
15.   dr hab inż. Marcin Łukasiewicz, prof. UR WTŻ
16.   prof. dr hab. Renata Kostogrys WTŻ
17.   dr n. wet. Zbigniew Arent, prof. UR UCMW
18.   dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. UR ZNP
19.   dr hab. Małgorzata Pierzchalska, prof. UR NSZZ "Solidarność"
20.   dr Barbara Kępys ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej

 

1.   prof. dr hab. inż. Janusz Żmija Przewodniczący
2.   dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka WR-E
3.   dr hab. inż. Jerzy Cieślik WR-E
4.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. UR WL
5.   dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. UR WHiBZ
6.   dr hab. inż. Sylwester Smoleń, prof. UR WBiO
7.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński WIŚiG
8.   dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR WIPiE
9.   dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. UR WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. UR UCMW
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
12.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
13.   mgr Magdalena Bialik Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
14.   Paweł Galant przedstawiciel URSS
15.   dr inż. Elżbieta Młynarczyk NSZZ "Solidarność"
16.   dr hab. Artur Kożuch ZNP
17.   mgr inż. Anna Tyrała ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Nauczania

 

1.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
3.   prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig WR-E
4.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR WR-E
5.   dr hab. inż. Maciej Pach, prof. UR WL
6.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman WHiBZ
7.   dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR WBiO
8.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR WIŚiG
9.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR WIŚiG
10.   dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR WIPiE
11.   dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR WTŻ
12.   prof. dr hab. inż. Jacek Domagała WTŻ
13.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR UCMW
14.   mgr Janusz Zachara SWF
15.   mgr Marta Janda-Pająk SJO
16.   Arkadiusz Bieszczad Student
17.   Julia Wincenciak Studentka 
18.   Rafał Malicki Student
19.   Jakub Chuchmacz Student UCMW UJ-UR
20.   mgr Kinga Kowalik SD
21.   dr inż. Beata Grygierzec ZNP
22.   dr inż. Bogusława Kwoczyńska NSZZ "Solidarność"
23.   inż. Małgorzata Machaczka ZZPNNA
24.   mgr Ewa Kliś-Brudny Kierownik Działu Nauczania

 

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów

 

1.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima WR-E
3.   dr inż. Tomasz Wanic WL
4.   dr inż. Joanna Pokorska WHiBZ
5.   dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. UR WBiO
6.   dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR WIPiE
7.   prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak WTŻ
8.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
9.   mgr inż. Artur Szymacha Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów
10.   Piotr Borczyński przedstawiciel URSS
11.   inż. Sylwester Wrona Inspektorat BHO i OPP
12.   dr Wiesław Grygierzec NSZZ "Solidarność"
13.   dr inż. Łukasz Paluch ZNP
14.   Stanisław Szetnar ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Oceny Kadr

 

1.   prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
3.   prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa WR-E
4.   dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR WL
5.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. UR WHiBZ
6.   prof. dr hab. inż. Edward Kunicki WBiO
7.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR WIŚiG
8.   dr hab. inż. Sławomir Francik, prof. UR WIPiE
9.   dr hab. inż. Tomasz Tarko, prof. UR WTŻ
10.   mgr Halina Uznańska Kierownik DSPiS
11.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka WIŚiG
12.   mgr inż. Bożena Firek WTŻ - przedst. pracown. niebędących NA
13.   dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, prof. UR NSZZ "Solidarność"
14.   dr hab. inż. Dagmara Zuzek ZNP
15.   mgr Jan Stanik ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Analiz i Odwołań

 

1.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Teresa Dąbkowska WR-E
3.   dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. UR WL
4.    dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar WHiBZ
5.   prof. dr hab. inż. Halina Kurzawińska WBiO
6.   dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. UR WIŚiG
7.   dr hab. inż. Zygmunt Sobol WIPiE
8.   prof. dr hab. inż. Marek Sikora WTŻ
9.   dr n. wet. Grzegorz Lonc UCMW
10.   dr hab. inż. Urszula Kaczor, prof. UR NSZZ "Solidarność"
12.   dr inż. Anna Lorenc-Kozik ZNP
13.   mgr Danuta Ignacok ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Socjalnych

 

1.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR Przewodniczący
2.   dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka WR-E
3.   dr inż. Katarzyna Znój WR-E
4.   mgr inż. Dominika Ledwich WL
5.   inż. Regina Głowacka WL
6.   prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk WHiBZ
7.   mgr inż. Maria Kwaśniewska WHiBZ
8.   dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin WBiO
9.   dr Piotr Strzetelski WBiO
10.   mgr inż. Ewa Zagrodzka WIŚiG
11.   dr inż. Jan Kołodziej WIŚiG
12.   Krzysztof Górka WIPiE
13.   mgr inż. Renata Sabat WTŻ
14.   mgr inż. Radosława Skoczeń-Słupska WTŻ
15.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
16.   mgr Halina Uznańska Kierownik BSO
17.   mgr inż. Łukasz Orzechowski przedst. administracji
18.   dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR ZNP
19.   mgr inż. Anna Kosiek NSZZ "Solidarność"
20.   mgr inż. Rafał Ludwikowski ZZPNNA
21.   dr inż. Władysława Morzyniec przedst. emerytów