BanerUR
Komisje Senackie

 

Senacka Komisja Organizacyjno - Statutowa

 

1.   prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
3.   Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł WL
5.   prof. dr hab. inż. Józef Bieniek WHiBZ
6.   dr hab. Agnieszka Sękara WBiO
7.   dr hab. inż. Tomasz Kowalik WIŚiG
8.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski WIPiE
9.   prof. dr hab. inż. Narcyz Grzesik WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Hanna Lutnicka UCMW
11.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz UR
12.   mgr Halina Uznańska Kierownik DSPiS
13.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk ZNP
14.   dr hab. inż. Piotr Wężyk NSZZ "Solidarność"

 

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

1.   prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Przewodnicący
2.   prof. dr hab. inż. Florian Gambuś Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
3.   prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz WR-E
5.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha WL
6.   dr hab. inż. Wojciech Jagusiak, prof. UR WHiBZ
7.   prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec WHiBZ
8.   prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus WBiO
9.   dr hab. inż. Rafał Barański WBiO
10.   dr hab. inż. Leszek Książek WIŚiG
11.   prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik WIŚiG
12.   dr hab. inż. Sławomir Francik WIPiE
13.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła WTŻ
14.   prof. dr hab. Renata Kostogrys WTŻ
15.   dr n. wet. Zbigniew Arent UCMW
16.   dr inż. Agnieszka Synowiec ZNP
17.   dr Małgorzata Pierzchalska NSZZ "Solidarność"

 

Senacka Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej

 

1.   prof. dr hab. inż. Janusz Żmija Przewodniczący
2.   dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka WR-E
3.   dr hab. inż. Jerzy Cieślik WR-E
4.   dr hab. inż. Paweł Tylek WL
5.   dr hab. inż. Paweł Nosal WHiBZ
6.   dr hab. inż. Sylwester Smoleń WBiO
7.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński WIŚiG
8.   dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR WIPiE
9.   dr hab. inż. Mariusz Witczak WTŻ
10.   dr n. wet. Zbigniew Arent UCMW
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
12.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
13.   mgr Magdalena Bialik Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
13.   dr inż. Elżbieta Młynarczyk NSZZ "Solidarność"
14.   dr hab. Artur Kożuch ZNP
15.  

 Z głosem doradczym:

 Tymoteusz Nowicki

 

Przewodniczący URSS

 

Senacka Komisja ds. Nauczania

 

1.   dr hab. inż. Andrzej Kalisz  Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
3.   prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig WR-E
4.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski WR-E
5.   dr hab. inż. Krzysztof Słowiński WL
6.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman WHiBZ
7.   dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz WBiO
8.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał WIŚiG
9.   dr hab. inż. Jacek Pijanowski WIŚiG
10.   dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła WIPiE
11.   dr hab. Aleksandra Duda-Chodak WTŻ
12.   prof. dr hab. inż. Jacek Domagała WTŻ
13.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR UCMW
14.   mgr Janusz Zachara SWF
15.   mgr Marta Janda-Pająk SJO
16.   Łukasz Kuźniak Student WL
17.   Joanna Baranowska Studentka WIPiE
18.   Anna Marek  Studentka WTŻ
19.   Jakub Chuchmacz Student UCMW UJ-UR
20.   mgr Weronika Penar SD
21.   dr inż. Beata Grygierzec ZNP
22.   dr inż. Bogusława Kwoczyńska NSZZ "Solidarność"
23.   mgr Ewa Kliś-Brudny Kierownik Działu Nauczania

 

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów

 

1.   prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima WR-E
3.   dr inż. Tomasz Wanic WL
4.   prof. dr hab. inż. Jan Pyś WHiBZ
5.   dr hab. inż. Maciej Gąstoł WBiO
6.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka WIŚiG
7.   dr hab. inż. Hubert Latała WIPiE
8.   prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak WTŻ
9.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
10.   mgr inż. Artur Szymacha Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów
11.   dr Wiesław Grygierzec NSZZ "Solidarność"
12.   dr inż. Łukasz Paluch ZNP
13.   Tymoteusz Nowicki URSS

 

Senacka Komisja ds. Oceny Kadr

 

1.   prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
3.   prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa WR-E
4.   dr hab. inż. Anna Gazda WL
5.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz WHiBZ
6.   prof. dr hab. inż. Edward Kunicki WBiO
7.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta WIŚiG
8.   dr hab. inż. Sławomir Francik WIPiE
9.   dr hab. inż. Tomasz Tarko WTŻ
10.   mgr Halina Uznańska Kierownik DSPiS
11.   Dr inż. Zbigniew Siejka WIŚiG
12.   mgr inż. Bożena Firek WTŻ - przedst. pracown. niebędących NA
13.   dr hab. inż. Krzysztof Pawlak NSZZ "Solidarność"
14.   dr inż. Dagmara Zuzek ZNP

 

Senacka Komisja ds. Analiz i Odwołań

 

1.   prof. dr hab. Teresa Fortuna Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Teresa Dąbkowska WR-E
3.   dr hab. inż. Jan Bodziarczyk WL
4.   Dr hab. inż. Zbigniew Bonczar, prof. UR WHiBZ
5.   prof. dr hab. inż. Halina Kurzawińska WBiO
6.   dr hab. inż. Grzegorz Kaczor WIŚiG
7.   dr hab. inż. Zygmunt Sobol WIPiE
8.   prof. dr hab. inż. Marek Sikora WTŻ
9.   dr n. wet. Grzegorz Lonc UCMW
10.   dr hab. inż. Urszula Kaczor NSZZ "Solidarność"
12.   dr inż. Anna Lorenc-Kozik ZNP

 

Senacka Komisja ds. Socjalnych

 

1.   dr inż. Piotr Kacorzyk Przewodniczący
2.   dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka WR-E
3.   dr inż. Katarzyna Znój WR-E
4.   mgr inż. Dominika Ledwich WL
5.   inż. Regina Głowacka WL
6.   prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk WHiBZ
7.   mgr inż. Maria Kwaśniewska WHiBZ
8.   dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin WBiO
9.   dr Piotr Strzetelski WBiO
10.   mgr inż. Ewa Zagrodzka WIŚiG
11.   dr inż. Jan Kołodziej WIŚiG
12.   Krzysztof Górka WIPiE
13.   mgr inż. Renata Sabat WTŻ
14.   mgr inż. Radosława Skoczeń-Słupska WTŻ
15.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
16.   mgr Halina Uznańska Kierownik DSPiS
17.   mgr inż. Łukasz Orzechowski przedst. administracji
18.   dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR ZNP
19.   mgr inż. Anna Kosiek NSZZ "Solidarność"
20.   dr inż. Władysława Morzyniec przedst. emerytów