BanerUR
Komisje Senackie

 

Senacka Komisja Organizacyjno - Statutowa

 

1.   prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
3.   Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł WL
5.   prof. dr hab. inż. Józef Bieniek WHiBZ
6.   dr hab. Agnieszka Sękara, prof. UR WBiO
7.   dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. UR WIŚiG
8.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski WIPiE
9.   prof. dr hab. inż. Narcyz Grzesik WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Hanna Lutnicka UCMW
11.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz UR
12.   mgr Halina Uznańska Kierownik BSO
13.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR ZNP
14.   dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR NSZZ "Solidarność"

 

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

1.   prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Przewodnicący
2.   prof. dr hab. inż. Florian Gambuś Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
3.   prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz WR-E
5.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha WL
6.   dr hab. inż. Wojciech Jagusiak, prof. UR WHiBZ
7.   prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec WHiBZ
8.   prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus WBiO
9.   prof. dr hab. inż. Rafał Barański WBiO
10.   dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR WIŚiG
11.   prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik WIŚiG
12.   dr hab. inż. Sławomir Francik, prof. UR WIPiE
13.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła WTŻ
14.   prof. dr hab. Renata Kostogrys WTŻ
15.   dr n. wet. Zbigniew Arent, prof. UR UCMW
16.   dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. UR ZNP
17.   dr hab. Małgorzata Pierzchalska, prof. UR NSZZ "Solidarność"

 

Senacka Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej

 

1.   prof. dr hab. inż. Janusz Żmija Przewodniczący
2.   dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka WR-E
3.   dr hab. inż. Jerzy Cieślik WR-E
4.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. UR WL
5.   dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. UR WHiBZ
6.   dr hab. inż. Sylwester Smoleń, prof. UR WBiO
7.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński WIŚiG
8.   dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR WIPiE
9.   dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. UR WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. UR UCMW
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
12.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
13.   mgr Magdalena Bialik Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
14.   dr inż. Elżbieta Młynarczyk NSZZ "Solidarność"
15.   dr hab. Artur Kożuch ZNP
16.   Paweł Galant przedstawiciel URSS

 

Senacka Komisja ds. Nauczania

 

1.   dr hab. inż. Andrzej Kalisz, prof. UR Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
3.   prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig WR-E
4.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR WR-E
5.   dr hab. inż. Maciej Pach, prof. UR WL
6.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman WHiBZ
7.   dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR WBiO
8.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR WIŚiG
9.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR WIŚiG
10.   dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR WIPiE
11.   dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR WTŻ
12.   prof. dr hab. inż. Jacek Domagała WTŻ
13.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR UCMW
14.   mgr Janusz Zachara SWF
15.   mgr Marta Janda-Pająk SJO
16.   Łukasz Kuźniar Student WL
17.   Anna Bugała Studentka 
18.   Rafał Malicki Student
19.   Jakub Chuchmacz Student UCMW UJ-UR
20.   mgr Kinga Kowalik SD
21.   dr inż. Beata Grygierzec ZNP
22.   dr inż. Bogusława Kwoczyńska NSZZ "Solidarność"
23.   mgr Ewa Kliś-Brudny Kierownik Działu Nauczania

 

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów

 

1.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima WR-E
3.   dr inż. Tomasz Wanic WL
4.   prof. dr hab. inż. Jan Pyś WHiBZ
5.   dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. UR WBiO
6.   dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR WIPiE
7.   prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak WTŻ
8.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
9.   mgr inż. Artur Szymacha Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów
10.   dr Wiesław Grygierzec NSZZ "Solidarność"
11.   dr inż. Łukasz Paluch ZNP
12.   Tymoteusz Nowicki URSS

 

Senacka Komisja ds. Oceny Kadr

 

1.   prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
3.   prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa WR-E
4.   dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR WL
5.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. UR WHiBZ
6.   prof. dr hab. inż. Edward Kunicki WBiO
7.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR WIŚiG
8.   dr hab. inż. Sławomir Francik, prof. UR WIPiE
9.   dr hab. inż. Tomasz Tarko, prof. UR WTŻ
10.   mgr Halina Uznańska Kierownik DSPiS
11.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka WIŚiG
12.   mgr inż. Bożena Firek WTŻ - przedst. pracown. niebędących NA
13.   dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, prof. Ur NSZZ "Solidarność"
14.   dr hab. inż. Dagmara Zuzek ZNP

 

Senacka Komisja ds. Analiz i Odwołań

 

1.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Teresa Dąbkowska WR-E
3.   dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. UR WL
4.     WHiBZ
5.   prof. dr hab. inż. Halina Kurzawińska WBiO
6.   dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. UR WIŚiG
7.   dr hab. inż. Zygmunt Sobol WIPiE
8.   prof. dr hab. inż. Marek Sikora WTŻ
9.   dr n. wet. Grzegorz Lonc UCMW
10.   dr hab. inż. Urszula Kaczor, prof. UR NSZZ "Solidarność"
12.   dr inż. Anna Lorenc-Kozik ZNP

 

Senacka Komisja ds. Socjalnych

 

1.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR Przewodniczący
2.   dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka WR-E
3.   dr inż. Katarzyna Znój WR-E
4.   mgr inż. Dominika Ledwich WL
5.   inż. Regina Głowacka WL
6.   prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk WHiBZ
7.   mgr inż. Maria Kwaśniewska WHiBZ
8.   dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin WBiO
9.   dr Piotr Strzetelski WBiO
10.   mgr inż. Ewa Zagrodzka WIŚiG
11.   dr inż. Jan Kołodziej WIŚiG
12.   Krzysztof Górka WIPiE
13.   mgr inż. Renata Sabat WTŻ
14.   mgr inż. Radosława Skoczeń-Słupska WTŻ
15.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
16.   mgr Halina Uznańska Kierownik BSO
17.   mgr inż. Łukasz Orzechowski przedst. administracji
18.   dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR ZNP
19.   mgr inż. Anna Kosiek NSZZ "Solidarność"
20.   dr inż. Władysława Morzyniec przedst. emerytów