URK
Komisje Senackie

 

Senacka Komisja Organizacyjno - Statutowa

 

1.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. UR Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
3.   dr hab. inż. Jerzy Wieczorek, prof. UR WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Stanisław Małek WL
5.   prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska WHiBZ
6.   dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. UR WIŚiG
7.   prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur WBIO
8.   prof. dr hab. inż. Sławomir Francik WIPiE
9.   dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Hanna Lutnicka, prof. UR UCMW
11.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz UR
12.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora kierownik BSO
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR ZNP
2.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. UR NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Monika Marszalik ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Nauki

 

1.   prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus Przewodnicący
2.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Prorektor ds. Nauki
3.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
4.   prof. dr hab. inż. Michał Kopeć WR-E
5.   dr hab. inż. Robert Jankowiak, prof. UR WL
6.   prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak WHiBZ
7.   prof. dr hab. inż. Rafał Barański WBiO
8.   dr hab. inż. Tymoteusz Zydroń WIŚiG
9.   dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski WIPiE
10.   prof. dr hab. Renata Kostogrys WTŻ
11.   dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. UR UCMW
     
  Koordynatorzy dyscyplin  
1.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek d. nauki biologiczne
2.   prof. dr hab inż. Marcin Rapacz d. rolnictwo i ogrodnictwo
3.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha d. nauki leśne
4.   dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. UR d. technologia żywności i żywienia
5.   dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR d. inżynieria lądowa i transport
6.   prof. dr hab inż. Piotr Herbut d. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
7.   prof. dr hab. Marek Ptak d. matematyka
8.   prof. dr hab. inż. Piotr Micek d. zootechnika i rybactwo
9.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski d. inżynieria mechaniczna
10.   dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR d. ekonomia i finanse
11.    dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR d. nauki o zarządzaniu i jakości
12.    dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. UR d. weterynarii
     
   Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Beata Grygierzec ZNP
2.   dr hab. Małgorzata Pierzchalska, prof. UR NSZZ "Solidarność"
3.   dr Barbara Kępys ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

 

1.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR Prorektor ds. Kształcenia
3.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR WR-E
4.   dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR WR-E
5.   dr hab. inż. Maciej Pach, prof. UR WL
6.   dr inż. Marta Basiaga WHiBZ
7.   dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR WIŚiG
8.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR WIŚiG
9.   dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR WBiO
10.   dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR WIPiE
11.   prof. dr hab. inż. Jacek Domagała WTŻ
12.   dr hab. inż. Aneta Kopeć, prof. UR WTŻ
13.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR UCMW
14.   mgr Marta Janda-Pająk SJO
15.   mgr Janusz Zachara SWF
16.   Kacper Karczmarczyk URSS
17.   Rafał Malicki URSS
18.   Marzena Oleksy URSS
19.   Julia Wincenciak URSS
20.   mgr inż. Katarzyna Petka URSD
21.   mgr Ewa Kliś-Brudny kierownik BPiJK
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz ZNP
2.   dr inż. Bogusława Kwoczyńska NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Rafał Ludwikowski ZZPNNA
     
  Sekretarz  
  mgr inż. Jadwiga Adamczyk  

 

Senacka Komisja ds. Budżetu

 

1.   prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał Przewodniczący
2.   dr inż. Łukasz Paluch
WR-E
3.   dr inż. Marcin Piszczek
WL
4.   dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. UR
WHiBZ
5.   prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec
WIŚiG
6.   prof. dr hab. inż. Sylwester Smoleń WBiO
7.   dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR WIPiE
8.   dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. UR WTŻ
9.   dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR UCMW
10.   Magdalena Piątek URSS
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
12.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
     
  Z głosem doradczy:  
1.   dr inż. Tomasza Wanic 
ZNP
2.   dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR
NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Danuta Ignacok
ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki Majątkowej

 

1.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka Przewodniczący
2.   dr hab. Lidia Luty
WR-E
3.   dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. UR
WL
4.   dr hab. inż. Marcin Lis, prof. UR
WHiBZ
5.   dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. UR WIŚiG
6.   dr hab. inż. Monika Bieniasz
WBiO
7.   dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
WIPiE
8.   prof. dr hab. inż. Marek Sikora
WTŻ
9.   dr hab. n. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR UCMW
10.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Łukasz Paluch ZNP
2.   dr inż. Joanna Stabryła NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Anna Tyrała ZZPNNA

  

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów

 

1.   prof. dr hab. inż. Sławomir Francik Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Robert Witkowicz, prof. UR WR-E
3.   dr inż. Magdalena Frączek WL
4.   dr inż. Joanna Pokorska WHiBZ
5.   dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska WIŚiG
6.   dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. UR WBiO
7.   dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR WIPiE
8.   dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. UR WTŻ
9.   dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR UCMW
10.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
11.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Tomasz Wanic ZNP
2.   dr inż. Wiesław Grygierzec NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Anna Tyrała ZZPNNA
     
  Zaproszeni:  
1.   inż. Sylwester Wrona Inspektorat BHPiOPPOŻ

 

Senacka Komisja ds. Oceny Kadr

 

1.   prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
3.   prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek WR-E
4.   dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR WL
5.   prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska WHiBZ
6.   dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. UR WIŚiG
7.   dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin WBiO
8.   prof. dr hab. Maciej Kuboń WIPiE
9.   dr hab. inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. UR WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. UR UCMW
11.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora kierownik BSO
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Dagmara Zuzek, prof. UR ZNP
2.   prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Jan Stanik ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds.Analiz i Odwołań

 

1.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Janina Gospodarek WR-E
3.   dr inż. Wojciech Ochał WL
4.   dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, prof. UR WHiBZ
5.   dr Volodymyr Dilnyi WIŚiG
6.   dr hab. inż. Jacek Nawrocki WBiO
7.   dr hab. inż. Zygmunt Sobol WIPiE
8.   dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, prof. UR WTŻ
9.   dr n. wet. Grzegorz Lonc UCMW
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Maria Walczycka ZNP
2.