URK
Komisje Senackie

 

Senacka Komisja Organizacyjno - Statutowa

 

1.   dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
3.   dr hab. inż. Jerzy Wieczorek, prof. URK WR-E
4.   prof. dr hab. inż. Stanisław Małek WL
5.   prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska WHiBZ
6.   dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. URK WIŚiG
7.   prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur WBIO
8.   prof. dr hab. inż. Sławomir Francik WIPiE
9.   dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URKK WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Hanna Lutnicka, prof. URK UCMW
11.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz UR
12.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora kierownik BSO
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. URK ZNP
2.   dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Monika Marszalik ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Nauki

 

1.   prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus Przewodnicący
2.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Prorektor ds. Nauki
3.   prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
4.   prof. dr hab. inż. Michał Kopeć WR-E
5.   dr hab. inż. Robert Jankowiak, prof. URK WL
6.   prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak WHiBZ
7.   prof. dr hab. inż. Rafał Barański WBiO
8.   dr hab. inż. Tymoteusz Zydroń WIŚiG
9.   dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski WIPiE
10.   prof. dr hab. Renata Kostogrys WTŻ
11.   dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. URK UCMW
     
  Koordynatorzy dyscyplin  
1.   prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek d. nauki biologiczne
2.   prof. dr hab inż. Marcin Rapacz d. rolnictwo i ogrodnictwo
3.   prof. dr hab. inż. Jarosław Socha d. nauki leśne
4.   dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK d. technologia żywności i żywienia
5.   dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK d. inżynieria lądowa i transport
6.   prof. dr hab inż. Piotr Herbut d. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
7.   prof. dr hab. Marek Ptak d. matematyka
8.   prof. dr hab. inż. Piotr Micek d. zootechnika i rybactwo
9.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski d. inżynieria mechaniczna
10.   dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK d. ekonomia i finanse
11.    dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK d. nauki o zarządzaniu i jakości
12.    dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. URK d. weterynarii
     
   Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Beata Grygierzec ZNP
2.   dr hab. Małgorzata Pierzchalska, prof. URK NSZZ "Solidarność"
3.   dr Barbara Kępys ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

 

1.   prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia
3.   dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK WR-E
4.   dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK WR-E
5.   dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK WL
6.   dr inż. Marta Basiaga WHiBZ
7.   dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK WIŚiG
8.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. URK WIŚiG
9.   dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. URK WBiO
10.   dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK WIPiE
11.   prof. dr hab. inż. Jacek Domagała WTŻ
12.   dr hab. inż. Aneta Kopeć, prof. URK WTŻ
13.   dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. URK UCMW
14.   mgr Marta Janda-Pająk SJO
15.   mgr Janusz Zachara SWF
16.   Kacper Karczmarczyk URSS
17.   Rafał Malicki URSS
18.   Marzena Oleksy URSS
19.   Julia Wincenciak URSS
20.   mgr inż. Barbara Kij-Mitka URSD
21.   mgr Ewa Kliś-Brudny kierownik BPiJK
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz ZNP
2.   dr inż. Bogusława Kwoczyńska NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Rafał Ludwikowski ZZPNNA
     
  Sekretarz  
  mgr inż. Jadwiga Adamczyk  

 

Senacka Komisja ds. Budżetu

 

1.   prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał Przewodniczący
2.   dr inż. Łukasz Paluch
WR-E
3.   dr inż. Marcin Piszczek
WL
4.   dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. URK
WHiBZ
5.   prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec
WIŚiG
6.   prof. dr hab. inż. Sylwester Smoleń WBiO
7.   dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. URK WIPiE
8.   dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. URK WTŻ
9.   dr hab. Izabela Krakowska, prof. URK UCMW
10.   Magdalena Piątek URSS
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
12.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
     
  Z głosem doradczy:  
1.   dr inż. Tomasza Wanic 
ZNP
2.   dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK
NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Danuta Ignacok
ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki Majątkowej

 

1.   dr hab. inż. Zbigniew Siejka Przewodniczący
2.   dr hab. Lidia Luty
WR-E
3.   dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. URK
WL
4.   dr hab. inż. Marcin Lis, prof. URK
WHiBZ
5.   dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK WIŚiG
6.   dr hab. inż. Monika Bieniasz
WBiO
7.   dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
WIPiE
8.   prof. dr hab. inż. Marek Sikora
WTŻ
9.   dr hab. n. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK UCMW
10.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
11.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Łukasz Paluch ZNP
2.   dr inż. Joanna Stabryła NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Anna Tyrała ZZPNNA

  

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów

 

1.   prof. dr hab. inż. Sławomir Francik Przewodniczący
2.   dr hab. inż. Robert Witkowicz, prof. URK WR-E
3.   dr inż. Magdalena Frączek WL
4.   dr inż. Joanna Pokorska WHiBZ
5.   dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska WIŚiG
6.   dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK WBiO
7.   dr hab. inż. Hubert Latała, prof. URK WIPiE
8.   dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK WTŻ
9.   dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK UCMW
10.   mgr Maciej Oleksiak Kwestor
11.   mgr Tomasz Szanser Kanclerz
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Tomasz Wanic ZNP
2.   dr inż. Wiesław Grygierzec NSZZ "Solidarność"
3.   mgr inż. Anna Tyrała ZZPNNA
     
  Zaproszeni:  
1.   inż. Sylwester Wrona Inspektorat BHPiOPPOŻ

 

Senacka Komisja ds. Oceny Kadr

 

1.   prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska Przewodnicząca
2.   prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Prorektor ds. Ogólnych
3.   prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek WR-E
4.   dr hab. inż. Anna Gazda, prof. URK WL
5.   prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska WHiBZ
6.   dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. URK WIŚiG
7.   dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin WBiO
8.   prof. dr hab. Maciej Kuboń WIPiE
9.   dr hab. inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. URK WTŻ
10.   dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. URK UCMW
11.   mgr inż. Anna Gibowska-Sikora kierownik BSO
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr hab. inż. Dagmara Zuzek, prof. URK ZNP
2.   prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec NSZZ "Solidarność"
3.   mgr Jan Stanik ZZPNNA

 

Senacka Komisja ds.Analiz i Odwołań

 

1.   prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka Przewodniczący
2.   prof. dr hab. inż. Janina Gospodarek WR-E
3.   dr inż. Wojciech Ochał WL
4.   dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, prof. URK WHiBZ
5.   dr Volodymyr Dilnyi WIŚiG
6.   dr hab. inż. Jacek Nawrocki WBiO
7.   dr hab. inż. Zygmunt Sobol WIPiE
8.   dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, prof. URK WTŻ
9.   dr n. wet. Grzegorz Lonc UCMW
     
  Z głosem doradczym:  
1.   dr inż. Maria Walczycka ZNP
2.