URK
Strategia

Realizacja zamierzeń wynikających z misji Uczelni, służyć ma strategia, definiująca główne obszary działań, cele i narzędzia ich realizacji:

Strategia Rozwoju