Banner URK
Strategia

Realizacja zamierzeń wynikających z misji Uczelni, służyć ma strategia, definiująca główne obszary działań, cele i narzędzia ich realizacji:

Strategia Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie na lata 2021 - 2025.