Banner URK
Pion Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą

W pionie Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą działa

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami ogólnouczelnianymi: