Banner URK
Pion Prorektora ds. Nauki

W pionie Prorektora ds. Nauki działa

Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami ogólnouczelnianymi: