Baner URK
Wzory umów
NOWE WZORY UMÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2017 r.

 

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych obowiązujące od 21 grudnia 2016 r. w Uczelni. Jednocześnie przypominam, iż dokonując wyboru rodzaju umowy, należy pamiętać o następujcych zasadach.

 1. Umowa zlecenia to umowa świadczenia usług przez określony w umowie czas (od…do…), jest to umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu;
 2. Umowa o dzieło to umowa zobowiązująca do wykonania określonego dzieła utrwalonego materialnie w określonym w umowie terminie (do…), jest to umowa rezultatu;
 3. W zakresie umów o dzieło z pracownikami Uczelni należy pamiętać o stosowaniu aktów wewnętrznych Uczelni, w tym Zarządzenia Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu umowy z zakresem obowiązków pracowniczych – w przypadku umów zawieranych z pracownikami Uczelni;
 5. Osoba podpisująca umowę w imieniu Uczelni obowiązana jest dopilnować, aby:
  1. termin podpisania umowy nie był wcześniejszy niż jej rejestracja w Centralnym Rejestrze Umów Uczelni;
  2. do umowy załączona była wypełniona ankieta osobowa Wykonawcy/Zleceniobiorcy.

 

Projekty umów proszę przesyłać:

 • W zakresie umów dotyczących zalecenia prowadzenia zajęc dydaktycznych (wykłądy, ćwiczenia, semianiara) - do Działu Nauczania (DN) adres e-mail: dnu@urk.edu.pl
 • W zakresie pozostałych umów - do Sekcji Organizacyjno-Prawnej (SOP), adres e-mail: zrp@urk.edu.pl

 

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

2. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

3. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

4. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

5. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

6. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

7. ANKIETA OSOBOWA DO UMOWY

8. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO

9. RACHUNEK DO UMOWY O ZLECENIE/ŚWIADCZENIE USŁUG

 

UMOWY NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmujących dzieło lub zlecenie z ruchomym wynagrodzeniem, zależnym od liczby faktycznie wykonanych godzin, obowiązujące od 1 października 2017 r. w Uczelni.

 

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO - WYKŁADY

2. UMOWA ZLECENIE - ĆWICZENIA (dla osób niebędących pracownikami Uczelni)

3. UMOWA ZLECENIE - ĆWICZENIA (dla pracowników Uczelni)

4. ANKIETA OSOBOWA DO UMOWY

5. ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK