Program 'Statistica'
Wszyscy studenci Uniwersytetu Rolniczego mają możliwość bezpłatnego korzystania z udostępnianej poprzez Uczelnię aplikacji Statistica. Statistica jest opracowanym przez StatSoft inc. zawansowanym programem służącym w szczególności do statystycznej analizy danych.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem możliwości korzystania z oprogramowania Statistica, zobowiązane są do wypełnienia elektronicznej karty rejestracyjnej. Do rejestracji w programie Statistica niezbędne jest podanie uczelnianego studenckiego konta pocztowego (w domenie: student.urk.edu.pl). Po weryfikacji osoby, na e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie odesłana stosownna wiadomość zwrotna z kluczami elektronicznymi i informacją dotyczącą sposobu instalacji pakietu.

Licencję na użytkowanie programu należy co roku odnawiać (ważna od 1. czerwca do 29. maja kolejnego roku). Po wygaśnięciu licencji należy ponownie zainstalować program przy użyciu nowych kodów aktywujących lub przedłużyć jego działanie.
Aby założyć uczelniane studenckie konto pocztowe należy zapoznać się z informacją dostępną tutaj.
Informacji dotyczących instalacji, kodów aktywujących, kodów przedłużających działanie programu Statistica udziela Informatyk na Wydziale.
Redaktor strony: Dział Informatyki URK