URK
Wyszukiwarka

prof. dr hab. inż. Jarosław Socha

Kierownik Katedry
Koordynator dyscypliny: nauki leśne

adres: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
pokój nr: 413
telefon: 12 662 50 11
fax: 12 411 97 15
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Praca i edukacja


 • 1.10.2019 Koordynator dyscypliny nauki leśne
 • 1.09.2019 Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi
 • 29.01.2018 - Profesor nauk leśnych
 • 1.09.2016 - Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Nauki i Rozwoju
 • 1.09.2014 - Kierownik Zakładu Biometrii i Produkcyjności Lasu
 • 1.08.-30.11.2014 - Visiting Scientist, University of British Columbia, Department of Forest Resources Management, Integrated Remote Sensing Studio
 • 1.10.2013 - pdrofesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rolniczego w Katedrze Biometrii i Produkcyjności Lasu.
 • 1.12.2010 - doktor habilitowany nauk leśnych, specjalność: produkcyjność lasu, dendrometria. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 • 01.02.2002 - adiunkt w Zakładzie Dendrometrii, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 • 07.11.2001 – doktor nauk leśnych, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie.
 • 01.07.1995 – asystent w Zakładzie Dendrometrii, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie.
 • 07.06.1995 - magister inżynier, leśnictwo, Wydział Leśny Akademia Rolnicza w Krakowie.
 • Pozostałe

 • 1995-2000 - Studium Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - język niemiecki.
 • 1996-1997 - Studia Podyplomowe Komputerowych Systemów Przetwarzania Informacji. Instytut Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Follow me on ResearchGate

Mój profil facebook:

Działalność naukowa


Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych

  2024

 1. Hawryło, P., Socha, J., Wężyk, P., Ochał, W., Krawczyk, W., Miszczyszyn, J., & Tymińska-Czabańska, L. (2024). How to adequately determine the top height of forest stands based on airborne laser scanning point clouds? Forest Ecology and Management, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121528
 2. Netzel, P., Tymińska-Czabańska, L., Feleha, D. D., & Socha, J. (2024). New approach to assess forest fragmentation based on multiscale similarity index. Ecological Indicators, 158, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111530
 3. Nikinmaa, L., Koning, J. H. C., Derks, J., Grabska-Szwagrzyk, E., Konczal, A., Lindner, M., Socha, J., & Muys, B. (2024). The priorities in managing forest disturbances to enhance forest resilience: A comparison of a literature analysis and perceptions of forest professionals. Forest Policy and Economics, 158, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.103119
 4. 2023

 5. Ahmadi, K., Mahmoodi, S., Pal, S. C., Saha, A., Chowdhuri, I., Nguyen, T. A., Jarvie, S., Szostak, M., Socha, J., & Thai, V. N. (2023). Improving species distribution models for dominant trees in climate data-poor forests using high-resolution remote sensing. Ecological Modelling, 475, 110190. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.110190
 6. Janiec, P., Tymińska-Czabańska, L., Hawryło, P., & Socha, J. (2023). Development of regional height growth model for Scots pine using repeated airborne laser scanning data. Frontiers in Environmental Science, 11, 1–14. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1260725
 7. Nasiri, V., Hawryło, P., Janiec, P., & Socha, J. (2023). Comparing Object-Based and Pixel-Based Machine Learning Models for Tree-Cutting Detection with PlanetScope Satellite Images: Exploring Model Generalization. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 125, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103555
 8. Socha, J., Hawryło, P., Leszczyński, K., & Tymińska-Czabańska, L. (2023). Height growth and site index models for main forest forming tree species in Poland. Sylwan, 617–632. https://doi.org/10.26202/sylwan.2023096
 9. Socha, J., Hawryło, P., Tymińska-Czabańska, L., Reineking, B., Lindner, M., Netzel, P., Grabska-Szwagrzyk, E., Vallejos, R., & Reyer, C. (2023). Higher site productivity and stand age enhance forest susceptibility to drought-induced mortality. Agricultural and Forest Meteorology, 341, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109680
 10. Viet, H. D. X., Tymińska-Czabańska, L., & Socha, J. (2023). Modeling the Effect of Stand Characteristics on Oak Volume Increment in Poland Using Generalized Additive Models. Forests, 14, 1–15. https://doi.org/10.3390/f14010123

  2022

 11. Cywicka, D., Jakóbik, A., Socha, J., Pasichnyk, D., & Widlak, A. (2022). Modelling bark thickness for Scots pine (Pinus sylvestris L.) and common oak (Quercus robur L.) with recurrent neural networks. PLoS ONE, 17, 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276798
 12. Pasichnyk, D., Lesiński prof. UR, J., & Socha, J. (2022). Variability in biometric traits of Scots pine needles in Poland. Sylwan, 166, 681–697. https://doi.org/10.26202/sylwan.2022074
 13. Patacca, M., Lindner, M., Lucas-Borja, M. E., Cordonnier, T., Fidej, G., Gardiner, B., Hauf, Y., Jasinevičius, G., Labonne, S., Linkevičius, E., Mahnken, M., Milanovic, S., Nabuurs, G.-J., Nagel, T. A., Nikinmaa, L., Panyatov, M., Bercak, R., Seidl, R., Ostrogović Sever, M. Z., i in. (2022). Significant increase in natural disturbance impacts on European forests since 1950. Global Change Biology, 29, 1217–1419. https://doi.org/10.1111/gcb.16531
 14. Socha, J., Orzeł, S., Ochał, W., & Pietrzykowski, M. (2022). Effect of seedling production method on the growth of Pinus sylvestris L. on reclaimed post-industrial sites in Poland. Dendrobiology, 124–137. https://doi.org/10.12657/denbio.088.009
 15. Socha, J. (2022). Wyzwania środowiskowe i społeczne dla sektora leśnego związane z wprowadzeniem unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii leśnej UE - wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jarosława Sochy. Biuletyn Informacyjny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), 24–28.
 16. Tymińska-Czabańska, L., Hawryło, P., & Socha, J. (2022). Assessment of the effect of stand density on the height growth of Scots pine using repeated ALS data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 108, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102763
 17. Tymińska-Czabańska, L., Hawryło, P., Janiec, P., & Socha, J. (2022). Tree height, growth rate and stand density determined by ALS drive probability of Scots pine mortality. Ecological Indicators, 145, 109643. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109643
 18. Xo Viet, H. D., Tymińska-Czabańska, L., & Socha, J. (2022). Drivers of site productivity for oak in Poland. Dendrobiology, 88, 81–93. https://doi.org/10.12657/denbio.088.006
 19. 2021

 20. Niemczyk, M., Chmura, D. J., Socha, J., Wojda, T., Mroczek, P., Gil, W., & Thomas, B. R. (2021). How geographic and climatic factors affect the adaptation of Douglas fir provenances to the temperate continental climate zone in Europe. European Journal of Forest Research, 1341–1361. https://doi.org/10.1007/s10342-021-01398-5
 21. Socha, J., Tymińska-Czabańska, L., Bronisz, K., Zięba, S., & Hawryło, P. (2021). Regional height growth models for Scots pine in Poland. Scientific Reports, 11, 1–14. https://doi.org/10.1038/s41598-021-89826-9
 22. Tymińska-Czabańska, L., Socha, J., Hawryło, P., Bałazy, R., Ciesielski, M., Grabska-Szwagrzyk, E., & Netzel, P. (2021). Weather-sensitive height growth modelling of Norway spruce using repeated airborne laser scanning data. Agricultural and Forest Meteorology, 308-309, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108568
 23. Woś, B., Gruba, P., Socha, J., & Pietrzykowski, M. (2021). Biomonitoring of Mercury Contamination in Poland Based on Its Concentration in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Foliage. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 1–12. https://doi.org/10.3390/ijerph181910366
 24. Socha, J., Solberg, S., Tymińska-Czabańska, L., Vallet, P., 2021. Height growth rate of Scots pine in Central Europe increased by 29 % between 1900 and 2000 due to changes in site productivity. For. Ecol. Manage. 490. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119102
 25. Grabska, E., Socha, J., 2021. Evaluating the effect of stand properties and site conditions on the forest reflectance from Sentinel-2 time series. PLoS One 1–23. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248459
 26. Tompalski, P., Coops, N.C., White, J.C., Goodbody, T.R.H., Hennigar, C.R., Wulder, M.A., Woods, M.E., 2021. Estimating Changes in Forest Attributes and Enhancing Growth Projections : a Review of Existing Approaches and Future Directions Using Airborne 3D Point Cloud Data. Curr. For. Reports 1.
 27. Tymińska-Czabańska, L., Socha, J., Maj, M., Cywicka, D., Hoang Dong, X.V., 2021. Environmental Drivers and Age Trends in Site Productivity for Oak in Southern Poland. Forests 12. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/f12020209
 28. 2020

 29. Hawryło, P., Francini, S., Chirici, G., Giannetti, F., Parkitna, K., Krok, G., Mitelsztedt, K., Lisańczuk, M., Stereńczak, K., Ciesielski, M., Wężyk, P., Socha, J., 2020. The use of remotely sensed data and polish NFI plots for prediction of growing stock volume using different predictive methods. Remote Sens. 12, 1–20. https://doi.org/10.3390/rs12203331
 30. Socha J., Hawryło, P., Stereńczak, K., Miścicki, S., Tymińska-Czabańska L.,Młocek, W.., Gruba, P. 2020. Assessing the sensitivity of site index models developed using bi-temporal airborne laser scanning data to different top height estimates and grid cell sizes. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.
 31. Socha, Jarosław, Tymińska-Czabańska, L., Grabska, E., Orzeł, S., 2020. Site Index Models for Main Forest-Forming Tree Species in Poland 8–10. Forests 2020, 11, 301; https://doi.org/10.3390/f11030301
 32. Socha, Jaroslaw, Netzel, P., Cywicka, D., 2020. Stem taper approximation by artificial neural network and a regression set models. Forests 11, 1–14. https://doi.org/10.3390/f11010079
 33. Grabska, E., Hawryło, P., Socha, J., 2020. Continuous Detection of Small-Scale Changes in Scots Pine Dominated Stands Using Dense Sentinel-2 Time Series. Remote Sens. 12, 1298. https://doi.org/10.3390/RS12081298
 34. Likus-Cieślik, J., Socha, J., Gruba, P., Pietrzykowski, M., 2020. The current state of environmental pollution with sulfur dioxide (SO2) in Poland based on sulfur concentration in Scots pine needles. Environ. Pollut. 258. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113559
 35. 2019

 36. Socha, J., Tymińska-Czabańska, L., 2019. A method for the development of dynamic site index models using height-age data from temporal sample plots. Forests 10. https://doi.org/10.3390/f10070542
 37. Socha, J., Hawryło, P., Pierzchalski, M., Stereńczak, K., Krok, G., Wężyk, P., Tymińska-Czabańska, L. 2019. An allometric area-based approach – a cost-effective method for stand volume estimation based on ALS and NFI data. Forestry. https://doi.org/10.1093/forestry/cpz062
 38. Bałazy, R., Ciesielski, M., Kamińska, A., Socha, J., Pierzchaslki, M., 2019. remote sensing Modeling the E ff ect of Environmental and Topographic Variables A ff ecting the Height Increment of Norway Spruce Stands in Mountainous Conditions with the Use of LiDAR Data. Remote Sensing, 11, 1–15.
 39. Gruba, P., Socha, J., 2019. Exploring the effects of dominant forest tree species, soil texture, altitude, and pHH2O on soil carbon stocks using generalized additive models. For. Ecol. Manage. 447, 105–114. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.061
 40. Gruba, P., Socha, J., Pietrzykowski, M., Pasychnyk, D., 2019. Tree species affects the concentration of total mercury (Hg) in forest soils: Evidence from a forest soil inventory in Poland. Sci. Total Environ. 647, 141–148. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.452
 41. 2018

 42. Schelhaas M.-J, Hengeveld G.M., Heidema N., Thürig E., Rohner B., Vacchiano G., Vayreda J., Redmond J., Socha J., Fridman J., Tomter S., Polley H., Barreiro S., Nabuurs G.-J. 2018. Species-specific, pan-European diameter increment models based on data of 2.3 million trees. Forest Ecosystems. Springer Singapore 5(1): 21. DOI: 10.1186/s40663-018-0133-3.
 43. Sioma A., Socha J., Klamerus-Iwan A. 2018. A new method for characterizing bark microrelief using 3D vision systems. Forests 9(1). DOI: 10.3390/f9010030.
 44. 2017

 45. Socha J., Pierzchalski M., Bałazy R., Ciesielski M. 2017. Modelling top height growth and site index using repeated laser scanning data. Forest Ecology and Management. DOI: 10.1016/j.foreco.2017.09.039.
 46. Ochał W., Socha J., Pierzchalski M. 2017. The effect of the calculation method, plot size, and stand density on the accuracy of top height estimation in Norway spruce stands. http://www.sisef.it/iforest. SISEF - Italian Society of Silviculture and Forest Ecology 10(2): 498. DOI: 10.3832/IFOR2108-010.
 47. Socha J., Ochał W. 2017. Dynamic site index model and trends in changes of site productivity for Alnus glutinosa (L.) Gaertn. in southern Poland. Dendrobiology 77: 45–57. DOI: 10.12657/denbio.077.004.
 48. Śmigielski A., Socha J., Maciejewski Z., Pach M. 2017. Effect of competition on the diameter growth of trees in mixed upland forests with complex structure. Sylwan 161(5).
 49. 2016

 50. Socha J., Coops N. C., Ochał W. 2016. Assessment of age bias in site index equations.iForest, vol. 9, pp. 402-408. – doi: 10.3832/ifor1548-008 (download)
 51. Gruba P.,Socha J. 2016. Effect of parent material on soil acidity and carbon content in soils under silver fir (Abies alba Mill.) stands in Poland. CATENA, 140, May 2016, Pages 90–95 - doi:10.1016/j.catena.2016.01.020 (download)
 52. Sioma A., Socha J. 2016. Automation of annual tree increment measurement using vision systems. Drewno, 56 (196), 19-30. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.155.02 (download)

 53. 2015

 54. Socha J., Ochał W., Grabczyński S., Maj M. 2015.Site index models for forest-forming tree species in Poland developed basing on the yield tables. Sylwan, 159 (8), 639-649. (download)
 55. Gruba P., Socha J., Błońska E., Lasota J. 2015. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland. Science of The Total Environment. 07/2015; 521-522:90-100. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.03.100 (download)
 56. Pietrzykowski M., Socha J., van Doorn N.S. 2015. Scots pine (Pinus sylvestris L.) site index in relation to physico-chemical and biological properties in reclaimed mine soils. New Forests. Vol. 46, Issue 2, pp 247-266. (DOI) 10.1007/s11056-014-9459-z (download)
 57. Januszek K., Błońska E., Długa J., Socha J. 2015. Dehydrogenase activity of forest soils depends on the assay used. Int. Agrophys.,29. (download)
 58. Staniaszek J., Socha J. 2015. Długookresowe trendy w dynamice wzrostu wysokości sosny zwyczajnej w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. ser. Silv. 53: 49–60.
 59. Durło G., Małek S., Socha J. 2015. Extreme precipitation events in the Forest Promotion Complex of Silesian Beskid. Folia Forestalia Polonica, series A, vol. 57 (1), 18-27. DOI: 10.1515/ffp-2015-0003
 60. Szydłowska p., Socha J. 2015. Eksperymentalne nawożenie mineralne jako alternatywny sposób poprawy stabilności górskich drzewostanów świerkowych w Sudetach oraz jego wpływ na dynamikę przyrostu grubości i miąższości (download)
 61. 2014

 62. Socha, J., Ochał, W., Maj, M., Grabczyński, S., Lach, J., Gruba, P. 2014. Wpływ wzniesienia nad poziom morza i podłoża geologicznego na produkcyjność siedlisk Beskidu Żywieckiego dla buka. Sylwan, 158 (11), 850-859. (download)
 63. Socha, J., Zasada, M. 2014. Zagęszczenie i dynamika procesu wydzielania drzew w młodocianych drzewostanach brzozowych na gruntach porolnych. Sylwan, 158 (5), 340-351. (download)
 64. Pietrzykowski M., Socha J., van Doorn N.S. 2014. Linking heavy metal bioavailability (Cd, Cu, Zn and Pb) in Scots pine needles to soil properties in reclaimed mine areas. Science of the Total Environment 470–471 (2014) 501–510. (download)
 65. Gruba, P., Socha, J., Błońska, E., Lasota, J., Suchanek, A., Gołąb, P. 2014. Wpływ skały macierzystej na przestrzenne zróżnicowanie zasobów węgla organicznego w glebach leśnych. Sylwan, 158 (6), 443-452. (download)
 66. Ochał, W., Socha, J., Grabczyński, S., 2014. Dokładność wzorów empirycznych służących do określania biomasy nadziemnych komponentów drzew olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Sylwan, 158 (6), 431-442. (download)
 67. 2013

 68. Socha, J., Orzeł, S. 2013. Dynamiczne krzywe bonitacyjne dla sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z południowej Polski. Dynamic site index curves for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in southern Poland. Sylwan 157 (1), 26-38. (download)
 69. Ochał W., Grabczyński S., Orzeł S., Wertz B., Socha J. 2013. Aboveground biomass allocation in Scots pines of different biosocial positions in the stand (Alokacja nadziemnej biomasy u sosen zajmujących różne pozycje biosocjalne w drzewostanie) Sylwan 157(10):737-746. (download)
 70. Seidl R, Eastaugh C.S., Kramer K., Maroschek M., Reyer C., Socha J., Vacchiano G., Zlatanov T., Hasenauer H. 2013. Scaling issues in forest ecosystem management and how to address them with models. European Journal of Forest Research. DOI 10.1007/s10342-013-0725-y (download)
 71. Socha J., Szydłowska P. 2013. Prognozy wpływu zmian warunków klimatycznych na wzrost lasów karpackich jako podstawa planowania w zarządzaniu zasobami leśnymi. Aura, 4:16-19.
 72. Wertz B., Socha J., Grabczyński S., Szydłowska P., Ochał W., Maj M. 2013. Dendrochronologiczna charakterystyka przyrostu świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) z terenu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Acta Agr. Silv. ser. Silv. 51: 59–73.
 73. 2012

 74. Socha J. 2012. Long-term effect of wetland drainage on the productivity of Scots pine stands in Poland. Forest Ecology and Management. 274 (2012) 172-180. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.02.032 (download)
 75. Socha J., Durło G. 2012. How will climate change impact biomass increment by Norway spruce stands in Western Beskids? Folia Forestalia Polonica, 54 (2), 94-108. (download)
 76. Suchanek A., Socha J., Chwistek K. 2012. Biomass and annual production of forest stands in the Ojcowski National Park. Sylwan 156 (6): 451-462. (download)
 77. Pająk M., Szostak M., Socha J., Wężyk P., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M. 2012. APPLICATION OF GEOINFORMATION TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF HEAVY METAL SOIL CONTAMINATION LEVEL IN “BOLESŁAW” MINE REGION IN BUKOWNO. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 2012, s. 315–326 (download)
 78. Socha J., Suchanek A. 2012. How will climate change impact site productivity for Norway spruce in the Western Carpathians? ICFFI News, Volume 1, Number 14, May 2012
 79. Socha J., Grabczyński S., Ochał W. 2012. Związek dokładności modelu zbieżystości z wielkością pobranej próby. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, Vol. L. 83-92.
 80. 2011

 81. Socha J. 2011. Site index curves for Norway spruce on mountain habitats. Sylwan 155 (12), 816-826. (download)
 82. Pietrzykowski M., Socha J. 2011. An estimation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) ecosystem productivity on reclaimed post-mining sites in Poland (central Europe) using of allometric equations. Ecological Engineering 37, 381–386 (download)
 83. Socha J., Orzeł S. 2011. Dynamic site index curves for Scots pine stands in Niepołomice Primeval Forest. Sylwan 155 (5), 301-312. (download)
 84. Socha J., Lach J. 2011. Modelling the long term effect of drainage on the productivity of Wetlands for Scots pine in Poland. ICFF News, vol. 1, No 13, Nov. 2011.
 85. 2010

 86. Socha J. 2010. A method for modelling the potential site productivity in mountains. University of Agriculture in Krakow Press, No 461.
 87. Pietrzykowski M., Socha J., Woś B. 2010. Biomass and deformation of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) root systems in reclaimed open-cast mining pit and dumping ground conditions. Sylwan 154 (2): 107-116. (download)
 88. Gruba P., Błońska E., Socha J. 2010. Methodological aspects of the measurement and statistical analysis of the soil pH values. Roczniki Gleboznawcze, 1, 29-37.
 89. Pietrzykowski M., Socha J. 2010. Biomasa fitocenoz w: Red. Pietrzykowski M., Analiza I optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk I kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2010.
 90. 2009

 91. Socha J. 2009. Effect of stand biometrical parameters and selected environmental factors on the current annual volume increment of mountain spruce stands. Sylwan 153 (5), 323-331.
 92. Pietrzykowski M., Socha J., Krzaklewski W. 2009. Perspektywy pozyskania energii z biomasy drzewostanów na zrekultywowanym zwałowisku zewnętrznym KWB „Bełchatów”. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 373-381.
 93. 2008

 94. Socha J. 2008. Effect of topography and geology on the site index of Picea abies in the West Carpathian, Poland. Scandinavian Journal of Forest Research. 23, 203-213. (download)
 95. Socha J. 2008. Wpływ wybranych czynników ekologicznych na kształtowanie się stabilności górskich drzewostanów świerkowych w Beskidach Zachodnich. Sylwan 152 (3): 40-49.
 96. Kulej M., Socha J. 2008. Effect of provenance on the volume increment of grand fir (Abies grandis Lindl.) under mountain conditions of Poland. Journal of Forest Science. 54 (1), 1-8.
 97. 2007

 98. Socha J. Wężyk P. 2007. Allometric equations for estimating the foliage biomass of Scots pine. European Journal of Forest Research. 126, 263-270. (download)
 99. Socha J. Kulej M. 2007. Variation of the tree form factor and taper in European larch of Polish provenances tested under conditions of the Beskid Sądecki mountain range (southern Poland). Journal of Forest Science. 53 (12), 538-547.
 100. Socha J. 2007. Estimation of the effect of stand density on Scots pine stem form. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(4), 59-70.
 101. 2006

 102. Orzeł S., Ochał W., Forgiel M., Socha J., 2006. Biomasa i roczna produkcja drzewostanów dębowych Puszczy Niepołomickiej. Sylwan 5, 30-43.
 103. Orzeł S., Ochał W., Forgiel M., Socha J., 2006. Nadziemna biomasa i roczna produkcja drzewostanów sosnowych Puszczy Niepołomickiej. Sylwan 9, 16-32.
 104. 2005

 105. Socha J. Kulej M. 2005. Provenance-dependent variability of Abies grandis stem form under mountain conditions of Beskid Sądecki (southern Poland). Can. J. For. Res. 35: 2539-2552. (download)
 106. Socha J. 2005. Zależność pomiędzy wysokością górną a wysokością przeciętną w górskich drzewostanach świerkowych. Sylwan 8: 10-17.
 107. Socha J., Kubik I. 2005. Model zbieżystości strzał dla górskich drzewostanów świerkowych średnich klas wieku. Sylwan 1: 42-52.
 108. Kulej M., Socha J. 2005. Productivity of selected provenances of grand fir in the provenance experiment in the Krynica Experimental Forest. El. J. Pol. Agr. Univ., Forestry, Vol. 8, Issue .
 109. Orzeł S., Socha J. Forgiel M., Ochał W. 2005. Struktura biomasy podszytu w drzewostanach Puszczy Niepołomickiej. Sylwan 4: 40-47.
 110. Orzeł S., Socha J., Forgiel M. , Ochał W. 2005. Biomass of underbrush and conditions for its occurence in stands of the Niepołomice Forest. El. J. Pol. Agr. Univ., Forestry, Vol. 8, Issue 1.
 111. Orzeł S., Socha J., Forgiel M., Ochał W. 2005. Biomasa i roczna produkcja drzewostanów mieszanych Puszczy Niepołomickiej. Silv. Col. Ratio et Ind. Lig.
 112. Orzeł S., Forgiel M., Socha J., Ochał W. 2005. Biomass and annual production of common alder stands of the Niepołomice Forest. El. J. Pol. Agr. Univ., Forestry, Vol. 8, Issue 1.
 113. 2004

 114. Socha J. 2004. The use of a trigonometric taper model for the determination of the shape of spruce stems. Sylwan 4, 3-10.
 115. Socha J. 2004. Ocena dokładności stałych krzywych wysokości dla drzewostanów świerkowych. Sylwan 5.
 116. Socha J., Zygmunt R. 2004. Analiza kształtu strzał modrzewia polskiego na przykładzie drzewostanów z rezerwatu im. J. Kostyrki na Górze Chełmowej. Silv.Col. Ratio et Ind. Lig., nr 3 (1): 41-50.
 117. Socha J., Wężyk P.. 2004. Empirical Formulae to Assess the Biomass of the Above-Ground Part of Pine Trees. El. J. Pol. Agr. Univ., Forestry, Vol. 5, Issue 2
 118. 2003

 119. Socha J. 2003. Ocena dokładności wybranych sposobów określania miąższości drzew stojących w górskich drzewostanach świerkowych. Sylwan 4, 78-86.
 120. 2002

 121. Socha J. Ochał W. 2002. Tendencja wzrostowa wierzchołka i stopień defoliacji koron drzew w drzewostanach sosnowych wzrastających w wybranych rejonach przemysłowych Polski południowej. Sylwan 5, 53-60.
 122. Socha J. 2002. A taper model for Norway spruce (Picea abies (L.) KARST.). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Forestry, Volume 5, Issue 2.
 123. 2001

 124. Socha J. 2001. Analiza kształtu strzał w górskich drzewostanach świerkowych. Praca doktorska. Maszynopis w Katedrze Dendrometrii AR w Krakowie.
 125. 2000

 126. Orzeł S., Socha J. 2000. Tempo naturalnego wydzielania drzew w drzewostanach sosnowych wzrastających w różnych strefach przemysłowego zagrożenia”. Sylwan 9, 77-87.
 127. 1999

 128. Orzeł S., Socha J. (1999). Smukłość świerka w sześćdziesięcioletnich drzewostanach Beskidów Zachodnich. Sylwan 4, 35-43.
 129. Orzeł S., Socha J., Ochał W. (1999). Produkcyjność górskich drzewostanów świerkowych średnich klas wieku w zależności od ich położenia nad poziomem morza. Sylwan 5, 37-45.
 130. 1998

 131. Socha J. (1998). Zależność bonitacji drzewostanów świerkowych od wysokości położenia nad poziomem morza. Sylwan 9, 25-31.
 132. 1997

 133. Socha J. (1997). Matematyczne ujęcie bonitacji siedliska. Sylwan 2, 31-36.

Liczba cytowań - profil google scholar

 • Udział w projektach badawczych
  • Kierownik projektu:
   • 2019-2022. Innovative forest management strategies for a resilient bioeconomy under climate change and disturbances (I-MAESTRO). Project Innovative forest MAnagEment STrategies for a Resilient biOeconomy under climate change and disturbances (I-MAESTRO) is supported under the umbrella of ForestValue ERA-NET Cofund by the National Science Centre, Poland and French Ministry of Agriculture, Agrifood, and Forestry; French Ministry of Higher Education, Research and Innovation, German Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) via Agency for Renewable Resources (FNR), Slovenian Ministry of Education, Science and Sport (MIZS). ForestValue has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N? 773324.
  • Kierownik projektu:
   • 2014-2017. Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych. BZ-/KBiPL/14-17. Projekt realizowany przez Konsorcjum: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, Instytut Badawczy Leśnictwa. Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR.
   • 2010-2013. Grant N N309 066939 pt.: Modele potencjalnej produkcyjności siedlisk dla buka, jodły i świerka w Beskidach Zachodnich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Katedrze Dendrometrii UR w Krakowie. Kierownik dr hab. inż. Jarosław Socha.
   • 2005-2007. Grant 2 P06L 001 28 pt. „Wpływ czynników środowiskowych na kształtowanie się produkcyjności i stabilność górskich drzewostanów świerkowych”. KBN, 2005-2007. Kierownik dr inż. Jarosław Socha.
  • Kierownik projektu na UR:
   • 2015-2018. Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach. Projekt BIOSTRATEG REMBIOFOR-8402. Umowa nr BIOSTRATEG 1/267755/4/as/ncbr/2015 z dnia 07-08-2015 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany przez konsorcjum: IBL, SGGW, UR w Krakowie, UP Poznań, ITD Poznań, ID PAN Kurnik, IGIK Warszawa.
  • Wykonawca:
   • 2011-13. Grant. Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża geologicznego i drzewostanów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego UR w Krakowie. Kierownik projektu: dr inż. Piotr Gruba.
   • 2010-12. Grant N N309 160638. Struktura, zmienność oraz metody określania biomasy nadziemnych części drzew olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gartn.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowanym w Katedrze Dendrometrii UR w Krakowie. Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Ochał.
   • 2010-13. BZ-637/KEkL/10-12. Doskonalenie metod przebudowy zagrożonych świerczyn w Beskidach: Śląskim i Żywieckim w oparciu o hodowlę lasu bliską naturze i wzmożoną różnorodność biologiczną. Realizowany w Katedrze Ekologii Lasu UR w Krakowie. Kierownik projektu: dr inż. Józef Barszcz.
   • 2007-2009. N 309 013 32/2076 pt. „Opracowanie metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny efektów rekultywacji leśnej terenów pogórniczych”. MNiSW. Kierownik projektu: dr inż. Marcin Pietrzykowski.
   • 2004-2005. 3 P06L 013 22 pt. „Biomasa i roczna produkcja roślinności drzewiastej Puszczy Niepołomickiej”. KBN. Kierownik projektu: dr hab. inż. Stanisław Orzeł.
   • 2000-2001. 6 P06H 048 20 pt. „Analiza kształtu strzał w górskich drzewostanach świerkowych”. KBN. Kierownik projektu: dr hab. inż. Stanisław Orzeł.
   • 1998-1999. 5 P06H 035 14 „Struktura i produkcyjność drzewostanów sosnowych w wybranych rejonach przemysłowych”. KBN. Kierownik projektu: dr inż. Stanisław Grabczyński.
 • Udział w konferencjach
  • 2016. VIII KONFERENCJA „Geomatyka w Lasach Państwowych” Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 13-15 września 2016 r. Referat: Dynamiczne modelowanie wzrostu wysokości i bonitacji z wykorzystaniem danych z okresowego lotniczego skanowania laserowego (ALS). Jarosław Socha, Marcin Pierzchalski, Radomir Bałazy, Mariusz Ciesielski.
  • 2016. Konferencja międzynarodowa: Reforestation Challenges - Kraków, 27-29 czerwca 2016. Referat J. Socha, S. Sioma, Effect of afforestation realized in 2004-2013 on forest ownership, forest cover and forest productive potential in Poland.
  • 2015. Konferencja międzynarodowa: Systemy Wspierania Decyzji w Leśnictwie – Łagów, 13-15 kwietnia 2015. Referat: J. Socha, Przegląd systemów DSS.
  • 2014. KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 55-LECIA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”. 16-18 stycznia 2014 r. Referat: Szydłowska Paulina & Socha Jarosław: Eksperymentalne nawożenie mineralne jako alternatywny sposób poprawy stabilności górskich drzewostanów świerkowych w Sudetach oraz jego wpływ na dynamikę przyrostu grubości i miąższości.
  • 2013. Forest Biomass Conference. October 7-9 in Mierzęcin Palace. Referat: Wertz B., Ochał W., Grabczyński S., Orzeł S., Socha J. Aboveground biomass allocation in pine trees occupying different biosocial positions. Poster: Jarosław Socha , Andrzej Suchanek, Kazimierz Chwistek: Biomass and annual biomass production of stands of Ojcowski National Park.
  • 2013. V Zimowa Szkoła Leśna przy IBL:"PLANOWANIE W GOSPODARSTWIE LEŚNYM XXI WIEKU", referat: Socha J., Szabla K., Janas G. Planowanie urządzeniowe w drzewostanach zagrożonych rozpadem.
  • 2012. Conference IUFRO 1.01.08 "Managing forests for ecosystem services: can spruce forests show the way?", Edinburgh, Scotland, United Kingdom. Presentation: Socha J., Lesiński J. "Site Site Productivity Productivity Models as a Tool in Conversion of of Norway Norway Spruce Monocultures in the the Polish Western Western Carpathians" http://www.forestry.gov.uk/fr/iufro2012
  • 2012. Conference IUFRO W.P. S 2.02.11 "Norway Spruce in the Conservation of Forest Ecosystems in Europe" 13-15 September 2012, Krakow-Wisla, Poland. Presentation. Authors: Jarosław Socha, Grzegorz Durło, Andrzej Suchanek, Jan Lach: "Modelling the effect of climate change on the site productivity for Norway Spruce in Western Carpathians".
  • 2012. Konferencja międzynarodowa: IMPLEMENTATION OF DSS INTO THE FORESTRY PRACTICE. Scientific Conference, May 10-12, 2012, Zvolen, Slovakia. Presentation. Authors: Jarosław Socha, Andrzej Suchanek, Jan Lach, Jerzy Lesiński. "Potential Site Productivity Models as Tools in Conversion of Norway Spruce Monocultures into Mixed Forests in the Polish Western Carpathians".
  • 2012. Konferencja międzynarodowa: Forest models for research and decision support in sustainable forest management COST FP0603 Final meeting Pierroton (Bordeaux), France - 1-2 March 2012. Prezentacja: J. Socha. A simple method of validation and temporary correction of site index models based on empirical models of site productivity.
  • 2012. IV Zimowa Szkoła Leśna przy IBL: Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna - stan obecny i prognoza. Sękocin Stary. 20-22 marca 2012 r. Referat: Jarosław Socha:Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych - sposoby określania oraz praktyczne znaczenie dla gospodarki leśnej.
  • 2011. Konferencja międzynarodowa: Ecosystem Design for Multiple Services – with emphasis on Forests in Eurasia. International Conference at the Forest Technical Academy in St. Petersburg/Russia. 9-11 November 2011. Referat: Jarosław Socha, Andrzej Suchanek: "How will climate change impact site productivity for Norway spruce in the Western Carpathians?"
  • 2011. Konferencja międzynarodowa: Ecosystem Design for Multiple Services – with emphasis on Forests in Eurasia. International Conference at the Forest Technical Academy in St. Petersburg/Russia. 9-11 November 2011. Poster: Jarosław Socha, Jan Lach "Modelling the long therm effect of drainage on the productivity of wetlands for Scots Pine in Poland"
  • 2011. Konferencja międzynarodowa „Carboforest Conference. 21-23 września 2011 r. Referat: J. Socha, G. Durło: „How Will Climate Change Impact Carbon Sequestration by Norway Spruce stands in Western Beskidy Mountains?”, (Agricultural University in Kraków, POLAND)
  • 2011. Konferencja międzynarodowa „Carboforest Conference. 21-23 września 2011 r. Poster: Andrzej Suchanek, Jarosław Socha, Kazimierz Chwistek. Biomass and annual biomass production of stands of Ojcowski National Park
  • 2011. Konferencja międzynarodowa „Carboforest Conference. 21-23 września 2011 r. Poster: B. Wertz, W. Ochał, J. Socha S. Grabczyński: „Allocation of aboveground biomass of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the main stand” (University of Agriculture in Krakow Faculty of Forestry, POLAND)
  • 2010. Forum Carpaticum 2010. Udział w komitecie naukowym.
  • 2009. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Kraków – Krynica Zdrój, 21-22 września 2009. Organizator Wydział Leśny UR w Krakowie. (referat i poster).
  • 2008. World Conference on Natural Resource Modeling, Warszawa, 15-18 czerwca 2008 r. organizatorzy: Resource Modeling Association, Wydział Leśny SGGW Warszawa. Effect of topography and geology on the site index of Picea abies in the West Carpathian.(referat i poster). Referat: Effect of topography and geology on the site index of Picea abies in the West Carpathians, Poland.
  • 2008. Strategy Development and Networking, Kraków, 27-28 maj 2008 r., organizatorzy: MRI (Mountain Research Initiative), S4C (Science for the Carpatians), Uniwerstytet Jagielloński. Poster: Using topography and geolgy in modelling the site index for Picea abies in West Carpathians, Poland.
  • 2007. Nowary Spruce In the Conservation of Forest Ecosystems In Europe. Warszawa-Malinówka-Białystok, 3-5 września 2007r., organizatorzy: IUFRO W.P. S 2.02.11, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (Warszawa), Wydział Leśny UR w Krakowie, Instytut Badawczy Leśnictwa (Warszawa). (referat)
 • Recenzje dla międzynarowowych i krajowych czasopism naukowych
  • Annals of Forest Science
  • Canadian Journal of Forest Research
  • European Journal of Forest Research
  • Environmental Science and Engineering
  • Forest Ecology & Management
  • Forests — Open Access Forestry Journal
  • Remote Sensing
  • Scandinavian Journal of Forest Research
  • iForest - Biogeosciences and Forestry
  • Journal of Environmental Sciences & Research
  • Journal of Forestry Research
  • Journal of Mountain Science
  • BMC Bioinformatics
  • Baltic Forestry
  • SYLWAN
  • South-East European Forestry
  • Agronomy Research
  • Folia Forestalia Polonica
  • Episteme
  • Nauki Przyrodnicze
  • Acta Agraria et Silvestria
  • Roczniki Bieszczadzkie
  • Studia i Materiały CEPL w Rogowie
 • Inne doświadczenia międzynarodowe
  • 26.08.-16.09.2015 - Staż naukowy, University of Lisbon, Forestry Research Centre.
  • 1.08.-30.11.2014 - Staż naukowy, University of British Columbia, Department of Forest Resources Management, Integrated Remote Sensing Studio
  • 2014-2017. COST action FP1304 - Towards robust PROjections of European FOrests UNDer climate change (PROFOUND) European Cooperation in Science and Technology, Management Committee member [FP1304 PL]
  • 2013-2016. COST action FP1201 Forest LAnd Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy (FACESMAP) - European Cooperation in Science and Technology, Management Committee member [FP1201 PL]
  • 2012-2016. COST action FP1202 Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest tree to climate change in Europe (MaP-FGR) - European Cooperation in Science and Technology, Management Committee member [FP1202 PL]
  • 2012-2016. ESSEM COST Action ES1203 Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR) Management Committee Substitute member [ES1203 PL]
  • 2012-2013. COST action FP0804: Forest Management Decision Support Systems - European Cooperation in Science and Technology, Management Committee member [FP0804 PL]
  • 2008. “Generalized Algebraic Difference Approach Workshop, Modelling beyound 2-D Models", Chris Cieszewski & Mike Strub. Resource Modelling Association i SGGW Warszawa. Czerwiec 2008, 1 tydzień.

  Działalność organizacyjna


  • Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Rozwoju na kadencję 2016-2020.
  • Członek Prezydium Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych.
  • Członek Kolegium Lasów Państwowych, kadencja 2014-2017.
  • Członek Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kadencje: 2002 - 2005, 2005 – 2008, 2016-2020.
  • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na kadencje: 2016-2020.
  • Członek Rady Programowej Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kadencja 2012-2016.
  • Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Rolniczego ds. Studentów i Doktorantów na kadencję 2012-2016.
  • Przewodniczący Komisji ds Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2014-2016.
  • Członek Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Misji i Strategii Uczelni r. 2014.
  • Editorial Board of the Journal of Forest Research: Open Access od r. 2014.
  • Editorial Board of the LESNÍCKY ČASOPIS – FORESTRY JOURNAL od r. 2014.
  • Editorial Board of the Beskydy Journal od r. 2012.
  • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego "Nauki Przyrodnicze" od 2014.
  • Rada Programowa Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2013-2016.
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki 2012-2016, 2016-2020.
  • Członek wydziałowego zespołu do opracowania programu nowego kierunku studiów: Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym 2014.
  • Członek uczelnianej komisji kwalifikacyjnej na studia doktoranckie rok akad. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
  • Przewodniczący Komisji do Przeprowadzenia Egzaminów Dyplomowych na Wydziale Leśnym, 2011-2016.
  • European Cooperation in Science and Technology - ekspert od r. 2013.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego, od 2012.
  • Członek Rady Wydziału Leśnego, kadencje: 2002 - 2005, 2005 - 2008, 2008- do chwili obecnej.
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Budżetu lata 2008-2012.
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Leśnego Zakładu Doświadczalnego w latach 2005-2008.
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry w latach 2005 – 2008.
  • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej w latach 1998 - 2000.
  • Opiekun Sekcji Biometrycznej Koła Naukowego Leśników od 2001 r. do chwili obecnej.

  Nagrody i wyróżnienia wynikające z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

  • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2016.
  • Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla pracowników wyróżniających się w zdobywaniu środków finansowych na badania, rok 2015.
  • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, rok 2014.
  • Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla pracowników wyróżniających się w zdobywaniu środków finansowych na badania, rok 2014.
  • Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na sfinansowanie stażu naukowego w Departament of Forest Resources Management na University of British Columbia, Kanada, sierpień-listopad, rok 2014.
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, rok 2013.
  • Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rok 2013.
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, rok 2012.
  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, rok 2011.
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, rok 2009.
  • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, rok 2008.
  • Stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rok 2006.
  • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, rok 2006.
  • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, rok 2005.

  Zainteresowania naukowe


  Główne zagadnienia podejmowane w badaniach
  1. Modelowanie wzrostu drzewostanów
  2. Modelowanie produkcyjności siedlisk
   • Budowa modeli bonitacyjnych opisujących wzrost drzewostanów jako funkcję wieku i warunków siedliskowych
   • Opracowywanie modeli empirycznych opisujących produkcyjność siedlisk dla różnych gatunków lasotwórczych
   • Badania nad wpływem zmian klimatu na produkcyjność siedlisk leśnych
   • Zastosowanie teledetekcji do określania produkcyjności ekosystemów leśnych
  3. Modelowanie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na ekosystemy leśne.
  4. Modelowanie kształtu i miąższość strzał drzew leśnych.
   • Budowa modeli zbieżystości dla głównych gatunków lasotwórczych
   • Zastosowanie laserowego skanowania naziemnego (TLS) do modelowania kształtu i miąższości drzew leśnych.
   • Opracowywanie wzorów empirycznych do określania liczby kształtu i miąższości drzew leśnych
   • Ocena wpływu różnych czynników na zmienność przekroju podłużnego pnia
   • Ocena dokładności metod pośredniego pomiaru grubości drzew stojących
   • Ocena dokładności metod określania miąższości i biomasy drzew
  5. Biomasa i jej produkcja w ekosystemach leśnych
  6. Węgiel w ekosystemach leśnych i jego sekwestracja
   • Budowa wzorów empirycznych do określania biomasy
   • Badania związku produkcji biomasy z warunkami siedliskowymi i strukturą drzewostanów.
   • Teledetekcyjne określanie wielkości biomasy w ekosystemach leśnych
  7. Inwentaryzacja lasu
   • Doskonalenie i ocena metod inwentaryzacji lasu.
   • Określanie wieku drzew i drzewostanów.

  Działalność dydaktyczna


   Wykładane przedmioty
   • Studia I stopnia
    • Statystyka matematyczna (wykłady, ćwiczenia)
    • Technologia informacyjna (wykłady, ćwiczenia)
   • Studia II stopnia - magisterskie
    • Produkcyjność drzewostanów z biometrią (wykłady, ćwiczenia)
    • Doświadczalnictwo leśne (wykłady, ćwiczenia)
   • Studia doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
    • Doświadczalnictwo w badaniach przyrodniczych (wykłady, ćwiczenia).
   Doktoranci
   • Zrealizowane prace doktorskie
    • Andrzej Suchanek, temat rozprawy doktorskiej: "Przestrzenna zmienność potencjalnej i aktualnej produkcyjności siedlisk na tle właściwości gleb, podłoża geologicznego, topografii terenu oraz cech drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Suchedniów".
    • Marek Maj, temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ warunków siedliskowych na produkcyjność drzewostanów dębowych na obszarze wschodniej części Wyżyny Małopolskiej".
   • Prace doktorskie w trakcie realizacji
    • Jan Lach, temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ orografii terenu na potencjalną produkcyjność siedlisk górskich".
    • Bożydar Neroj, temat rozprawy doktorskiej: "Produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla sosny zwyczajnej ".
    • Sławomir Sioma, temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ zalesień w latach 2004-2013 na lesistość, strukturę własnościową oraz potencjał produkcyjny lasów Polski".
    • Jarosław Staniaszek, temat rozprawy doktorskiej: Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie wzrostu wysokości sosny zwyczajnej w Polsce.
    • Paulina Szydłowska, tematyka badań: Produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla dębu.
    • Paweł Krąpiec, tematyka badań: czynniki determinujące kształtowanie się przyrostu bieżącego drzew.
    • Adam Śmigielski, tematyka badań: Konkurencyjne uwarunkowania przyrostu i wydzielania drzew w naturalnych drzewostanach wyżowych.
    • Monika Zamyślewska, tematyka badań: Związek produkcyjności wybranych gatunków lasotwórczych Polski z warunkami glebowymi
    • Michał Wypasek, tematyka badań: teledetekcyjnego określania produkcyjności lasów
    • Paweł Fryska, tematyka badań: wpływu czynników środowiskowych na produkcyjność siedlisk leśnych Pojezierza Pomorskiego
   Opiekun Sekcji Biometrycznej Koła Naukowego Leśników.

  Prace dyplomowe


  • Wybrane propozycje tematyki badawczej do zrealizowania w ramach prac dyplomowych
   1. Potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych
   2. Aktualna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych
   3. Przestrzenna zmienność trendów przyrostowych na terenie Polski dla wybranych gatunków lasotwórczych
   4. Prognoza wpływu zmian klimatycznych na produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych
   5. Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych na przebieg górnej granicy lasu w Karpatach
   6. Czynniki siedliskowe modyfikujące przebieg górnej granicy lasu w Karpatach
   7. Trendy przyrostowe gatunków drzewiastych w strefie górnej granicy lasu w Karpatach
   8. Wpływ nawożenia na kształtowanie się bieżącego przyrostu miąższości górskich drzewostanów świerkowych
   9. Przestrzenna zmienność przyrostu miąższości drzewostanu na tle właściwości gleb, podłoża geologicznego i orografii terenu
   10. Wpływ wybranych wskaźników topograficznych na produkcyjność siedlisk góskich dla jodły, buka i świerka
   11. Struktura naturalnych drzewostanów wyżynnych na przykładzie drzewostanów z rezerwatów Roztoczańskiego Parku Narodowego
   12. Przestrzenna zmienność produkcyjności drzewostanów na tle właściwości gleb i podłoża geologicznego
   13. Wpływ warunków klimatycznych na wzrost i produkcyjność siedlisk leśnych na obszarach górskich
   14. Prognoza wpływu zmian klimatu na produkcyjność siedlisk Beskidów Zachodnich dla głównych gatunków lasotwórczych
   15. Ocena dokładności pośredniego pomiaru grubości drzew za pomocą dendrometru Criterion RD 1000
   16. Ocena dokładności pośredniego pomiaru grubości drzew za pomocą dendrometru Ledha Gego
   17. Wpływ czynników biogeoklimatycznych na kształtowanie się przyrostu miąższości drzewostanów świerkowych w Beskidach Zachodnich
   18. Porównanie przydatności wybranych funkcji do modelowania krzywych wysokości dla głównych gatunków lasotwórczych
   19. Budowa wzorów empirycznych do określania kształtu strzał lub miąższości dla jodły, świerka, sosny i buka

  • Aktualnie realizowane prace dyplomowe
   • Prace magisterskie
   • Prace inżynierskie
    • Katarzyna Ochalik
    • Jakub Kalisz
    • Kamil Gorczyca
    • Bartosz Wiśniewski
    • Mateusz Bury
    • Mateusz Bloch

  • Zrealizowane prace dyplomowe
   • Prace magisterskie
    • 2016

    • Hubert Śmietana. Produkcyjność siedlisk leśnych Krainy Śląskiej dla sosny zwyczajnej.
    • Damian Rusinek, Produkcyjność siedlisk leśnych RDLP Lublin dla sosny zwyczajnej
    • Marcin Pliżga, Wpływ cech drzewostanu i siedliska na przyrost miąższości drzewostanów bukowych w RDLP Krosno
    • Przemysław Pietras, Wpływ czynników siedliskowych na produkcyjność dębu w małopolskiej krainie przyrodniczo-leśnej
    • Krystian Pukas, Produkcyjność siedlisk leśnych RDLP Krosno dla buka zwyczajnego
    • 2015

    • Marcin Janeczko, Dynamika przyrostu oraz stabilność górskich drzewostanów świerkowych w masywie Pilska w Beskidzie Żywieckim.
    • Klaudia Jędruch, Wpływ wybranych cech biometrycznych drzew i drzewostanów na kształtowanie się wartości indeksu powierzchni liści SLA olszy czarnej.
    • Tomasz Krawczyk, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na produkcyjność siedlisk Puszczy Solskiej dla sosny zwyczajnej
    • Bartłomiej Tkacz, Wpływ warunków siedliskowych i cech biometrycznych drzewostanu na aktualną produkcyjność drzewostanów dębowych na obszarze wschodniej części Wyżyny Małopolskiej
    • Krzysztof Hernas, Uwarunkowania przyrostu grubości drzew w drzewostanach świerkowych masywu Pilska w gradiencie wysokościowym
    • Patrycja Paciorek, Kształtowanie się nadziemnej biomasy wybranych drzewostanów mieszanych Nadleśnictwa Suchedniów na tle zmienności siedlisk i cech biometrycznych drzewostanu
    • 2014

    • Wojciech Kurzeja. Produkcyjność jodły olbrzymiej w warunkach siedliskowych Beskidu Sądeckiego
    • 2013

    • Mateusz Świerczyński. Wpływ wybranych cech biometrycznych na strukturę nadziemnej biomasy drzewa na przykładzie sosny zwyczajnej w Puszczy Niepołomickiej
    • Justyna Reizer. Bonitacja siedlisk Beskidów Zachodnich dla jodły i prognoza jej kształtowania dla różnych scenariuszy zmian klimatu.
    • Paulina Szydłowska. Wpływ nawożenia mineralnego na kształtowanie się bieżącego przyrostu grubości górskich drzewostanów świerkowych.
    • Ewa Pęcherz. Przyczyny i konsekwencje wzmożonego przyrostu drzewostanów w Europie na przykładzie drzewostanów świerkowych w Beskidach Zachodnich.
    • 2012

    • Magdalena Kępa. Geoklimatyczne uwarunkowania produkcyjności siedlisk Nadleśnictwa Wisła dla świerka.
    • Adam Pliszka. Budowa modelu zbieżystości strzał jodły na podstawie danych z pośredniego pomiaru grubości drzew stojących za pomocą dendrometru Criterion rd-1000.
    • Magdalena Zawadzka. Geoklimatyczne uwarunkowania potencjalnej produkcyjności siedlisk Beskidów Zachodnich dla Buka.
    • Paweł Bober. Matematyczne ujęcie wybranych cech biometrycznych drzewostanów z tablic zasobności i przyrostu drzewostanów Schwappacha dla głównych gatunków lasotwórczych Polski.
    • 2011

    • Marek Maj. Potencjalna produkcyjność siedlisk nadleśnictwa Ujsoły dla jodły i buka.
    • Marek Pacławski. Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów jodłowych i bukowych z Nadleśnictwa Ujsoły.

     2010

    • Andrzej Suchanek. Biomasa i roczna produkcja biomasy drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego.
    • Olga Malanowska. Biometryczna charakterystyka długości koron i smukłości drzew w wybranych drzewostanach Roztoczańskiego Parku Narodowego.
    • 2009

    • Jan Lach. Zastosowanie wskaźników numerycznego modelu terenu do określania potencjalnej produkcyjności głównych gatunków lasotwórczych Beskidów Zachodnich.
    • 2008

    • Natalia Słabowska. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na kształtowanie się bonitacji drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.
    • Witold Pilch. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na kształtowanie się bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.
    • Krzysztof Chwiej. Problemy określania bonitacji
    • 2007

    • Przemysław Kapuśniak. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na kształtowanie się stabilności górskich drzewostanów świerkowych w Beskidach Zachodnich.
    • Dominika Sadowy. Geocentryczny model bonitacji dla górskich drzewostanów świerkowych z Beskidów Zachodnich.
    • Sylwester Gajda. Wpływ wybranych czynników na przyrost pola pierśnicowego przekroju drzewostanów świerkowych z Beskidów Zachodnich.
    • 2004

    • Małgorzata Bobak. Wpływ położenia na kształtowanie się bonitacji górskich drzewostanów świerkowych.
    • Izabela Kubik. Model zbieżystości strzał dla górskich drzewostanów świerkowych średnich klas wieku.
   • Prace inżynierskie
    • 2017

    • Katarzyna Ochalik. Wpływ siedliska i cech biometrycznych drzewostanu na aktualną produkcyjność buka zwyczajnego
    • Bartosz Wiśniewski. Wpływ wybranych czynników na kształtowanie się przyrostu grubości świerka pospolitego z nadleśnictw Świeradów i Szklarska Poręba
    • 2015

    • Anna Jurczak.Długoterminowe trendy przyrostowe drzewostanów świerkowych w Beskidach Zachodnich
    • Adrian Kurp. Długoterminowe trendy w kształtowaniu się przyrostu wysokości drzew w drzewostanach sosnowych południowej Polski
    • Damian Rusinek. Wpływ konkurencji na przyrost pierśnicy drzew w drzewostanach dębowych.
    • 2014

    • Weronika Zająć. Ocena dokładności określania bonitacji siedlisk górskich dla świerka z wykorzystaniem modeli geocentrycznych na tle dokładności uzyskiwanej w inwentaryzacji lasu.
    • Krzysztof Hernas. Model zbieżystości strzał sosny zwyczajnej
    • Marcin Janeczko. Wpływ wybranych czynników siedliskowych na przyrost miąższości górskich drzewostanów świerkowych
    • Klaudia Jędruch. Wzory empiryczne do określania miąższości strzał świerka dla drzewostanów górskich i nizinnych
    • 2013

    • Bartłomiej Tkacz. Modele do określania wysokości drzew w drzewostanach o złożonej strukturze
    • Tomasz Krawczyk. Potencjalna produkcyjność siedlisk Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie dla sosny zwyczajnej
    • 2012

    • Grzegorz Szpilka. Porównanie przydatności wybranych funkcji do budowy krzywych wysokości dla górskich drzewostanów bukowych.
    • Hubert Śmietana. Wzory empiryczne do określania miąższości i pierśnicowej liczby kształtu strzał jodły z Beskidu Sądeckiego.
    • Momot Marek. Ocena dokładności pośredniego pomiaru grubości drzew za pomocą skaningu laserowego.
    • Patrycja Paciorek. Alokacja biomasy drzewa u dębu szypułkowego.
    • Ewa Pęcherz. Wpływ wybranych wskaźników topograficznych na produkcyjność siedlisk Beskidów Zachodnich dla jodły.
    • Justyna Reizer. Wzory empiryczne do określania miąższości drzew stojących dla górskich drzewostanów jodłowych.
    • Paulina Szydłowska. Prognoza wpływu zmian klimatu na produkcyjność siedlisk Beskidów Zachodnich dla buka.
    • 2011

    • Magdalena Kępa. Wzory empiryczne do określania miąższości i pierśnicowej liczby kształtu strzał świerka z Beskidów Zachodnich.
    • Jakub Kula. Ocena przydatności wybranych równań regresji do wykreślania krzywych wysokości dla górskich drzewostanów świerkowych z Beskidów Zachodnich.
    • Hubert Śmietana. Wzory empiryczne do określania miąższości i pierśnicowej liczby kształtu strzał jodły z Beskidu Sądeckiego.
    • Anna Zawadzka. Charakterystyka i matematyczne ujęcie wzrostu pierśnicy sosny i dębu z Puszczy Niepołomickiej.
    • 2010

    • Marek Maj. Matematyczne ujęcie krzywych bonitacyjnych z tablic zasobności i przyrostu drzewostanów dla głównych gatunków lasotwórczych Polski.
    • Marek Pacławski. Lokalny model zbieżystości strzał dla rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Chrzanów.
    • 2009

    • Piotr Salawa. Kształtowanie się smukłości drzewostanów świerkowych w Sudetach na przykładzie Nadleśnictwa Świeradów.
    • 2007

    • Justyna Kuśmierczyk. Kształtowanie się bonitacji drzewostanów świerkowych w Sudetach na przykładzie Nadleśnictwa Świeradów.
    • Michał Szkałuba. Porównanie przydatności wybranych konstrukcji wzorów empirycznych do określania miąższości drzew stojących dla świerka.

  Inne zainteresowania


  Hobbies :)