Wrzesień 2021
Udostępnij:

Rekrutacja kolejnego rocznika doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


W dniu 07-09-2021 odbędzie się ostatni etap rekrutacji kandydatów na doktorantów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w roku akademickim 2021/2022. Rekrutujemy kandydatów z 6 dyscyplin ewaluowanych w naszej Uczelni (nauki leśne, technologia żywności i żywienia, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka). W ostatnim etapie Zespoły kwalifikacyjne powołane przez rady ww. dyscyplin wysłuchują prezentacji kandydatów, które związane są z tematami badawczymi zgłoszonymi do konkursu.

Dla kandydatów z Polski przewidziano 12 miejsc, w tym w naukach leśnych 3, technologii żywności i żywienia 4, rolnictwie i ogrodnictwie 2, zootechnice i rybactwie 1, inżynierii mechanicznej 1, inżynierii środowiska, górnictwie i energetyce 1. Dla kandydatów z zagranicy przewidziano 6 miejsc, w tym w naukach leśnych 1, technologii żywności i żywienia 1, rolnictwie i ogrodnictwie 1, zootechnice i rybactwie 1, inżynierii mechanicznej 1, inżynierii środowiska, górnictwie i energetyce 1.

Do konkursu zgłosiło się 19 kandydatów z Polski oraz 14 obcokrajowców, w tym z Ukrainy, Etiopii, Nigerii, Indii, Pakistanu, Jordanii oraz Iranu.

Wszystkim kandydatom życzymy udanych prezentacji i sukcesu w rekrutacji.

Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
12 662 42 51    rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie