Lipiec 2024
Udostępnij:

Zespół naukowców z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego otrzymał fiansowanie na realizację projektu HORYZONT


Dr hab Jakub Piecuch, prof. URK wraz z zespołem, w którego składzie są: dr inż. Anna Kozielec, dr Alina Klonowska i dr Małgorzata Pink realizować bedą, w międzynarodowym partnerstwie, 4-letni projekt HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-11: STREAMING-Sustainable Trade Regimes with Europe and Africa through Mapping Innovation, New-technology and Growth-mindset. Budżet projektu 4,5 mln Euro.
 
Projekt STREAMING ma na celu opracowanie strategii na rzecz tworzenia sprawiedliwych, ekologicznych i zrównoważonych środowiskowo systemów żywnościowych na całym kontynencie. Poprzez wspieranie powiązań między badaniami podstawowymi a praktyką, projekt STREAMING dąży do promowania innowacji i przedsiębiorczości wśród różnych grup docelowych, w tym kobiet, naukowców, studentów i rolników.

Poprzez platformy sieciowe, centra innowacji, wyszukiwanie startupów i programy szkoleniowe, projekt ma na celu wypełnienie luki pomiędzy środowiskiem akademickim, a przemysłem oraz promowanie wdrażania zrównoważonych praktyk i technologii w afrykańskich systemach handlu żywnością. Ponadto, koncentrując się na analizie polityk i proponowaniu strategii, STREAMING ma na celu informowanie o polityce handlowej w Afryce i Europie, z naciskiem na usuwanie barier pozataryfowych w handlu i zwiększanie odporności na wyzwania zewnętrzne, takie jak zmiany klimatu. Poprzez integrację potrzeb interesariuszy, badań empirycznych i innowacyjnych rozwiązań, STREAMING przyczyni się do ustanowienia sprawiedliwych, ekologicznych i przyjaznych dla środowiska systemów żywnościowych w Afryce i usprawni współpracę pomiędzy Unią Europejską i Unią Afrykańską w tym obszarze.
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie