Lipiec 2024
Udostępnij:

URK PODEJMUJE WSPÓŁPRACĘ Z CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU


3 lipca Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podpisał umowę o współpracy z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Uczelnię reprezentował prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, w imieniu CKiS umowę podpisał dyrektor – Wojciech Knapik. Dyrektorowi towarzyszyła pani Aleksandra Sebald. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Biura Programów i Jakości Kształcenia URK: mgr inż. Jadwiga Adamczyk i mgr Edyta Musiał, pracownicy Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego URK: dr Michał Szanduła (dyrektor) i dr inż. Marcelina Machura (kierowniczka Centrum Kongresowego URK) oraz dr inż. Izabella Majewska – kierowniczka Biura Marketingu i Komunikacji, rzecznik prasowa URK .Celem umowy jest wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych
z szeroko rozumianą edukacją młodzieży. Uniwersytet obejmuje patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię. URK zobowiązuje się do uzupełniania i wzbogacania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez CKiS o elementy właściwe dla kierunków kształcenia i profilu badawczego Uczelni. Pracownicy Uniwersytetu, w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb, będą też prowadzić zajęcia w CKiS i na URK. Uczniowie biorący udział w zajęciach prowadzonych przez CKiS, zwłaszcza wybitni, będą też mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych i pokazach eksperymantalnych w laboratoriach URK. Korzyścią dla URK ma być też jego promowanie przez CKiS w Starym Sączu, przedstawianie oferty naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu, a także umożliwienie studentom odbywanie w CKiS praktyk pedagogicznych.Opracowanie i zdjęcia: Jacek Okarmus

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie