Lipiec 2024
Udostępnij:

PODPISANO UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z IV LO IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W OLKUSZU


2 lipca Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podpisał umowę o współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu. Uczelnię reprezentował prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, w imieniu szkoły umowę podpisała wicedyrektorka Iwona Lis. Pani dyrektor towarzyszyła mgr Ewa Tarnowska-Kulawik – nauczycielka chemii. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Biura Programów i Jakości Kształcenia URK: mgr Ewa Kliś-Brudny (kierownik) i dr inż. Agnieszka Szczeponek oraz pracownicy Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego URK: dr Michał Szanduła (dyrektor) i dr inż. Marcelina Machura (kierownik Centrum Kongresowego URK).Celem umowy jest wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych
z szeroko rozumianą edukacją młodzieży. Uniwersytet obejmuje patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię. URK zobowiązuje się do uzupełniania i wzbogacania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez szkołę o elementy właściwe dla kierunków kształcenia i profilu badawczego Uczelni. Pracownicy Uniwersytetu, w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb, będą też prowadzić zajęcia w szkole i na URK. Uczniowie szkoły, zwłaszcza wybitni, będa też mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych i pokazach eksperymantalnych w laboratoriach URK. Korzyścią dla URK ma być też jego promowanie przez IV LO w Olkuszu, przedstawianie uczniom oferty naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu, a także umożliwienie studentom odbywanie w szkole praktyk pedagogicznych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie