Lipiec 2024
Udostępnij:

URK BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z KRAKOWSKĄ IZBĄ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ


2 lipca Uniwersytet Rolniczy zawarł ramową umowę o współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie. Uczelnię reprezentował rektor – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, i prof. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej URK, natomiast w imieniu Izby Administracji Skarbowej podpis na umowie złożył dyrektor – Wojciech Zastawniak.

Umowa ma umożliwić kształcenie praktyczne oraz rozwój nauk weterynaryjnych, powiązany z aspektami praktycznymi wynikającymi z misji Uczelni, jak również ma „spełnić oczekiwania Izby Administracji Skarbowej, dla której istotnym celem jest podejmowanie działania na rzecz ochrony porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego”. Strony są gotowe do współpracy w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, ochrony i kontroli dobrostanu zwierząt poprzez ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób pasożytniczych u psów służbowych oraz funkcjonariuszy sprawujących nad nimi opiekę oraz promowanie Uniwersytetu jako jednostki naukowo-badawczej.

Zgodnie z zapisami umowy Izba Administracji Skarbowej zobowiązuje się do wspierania Uniwersytetu w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej poprzez udostępnianie materiału biologicznego niezbędnego do prowadzenia ww. działalności, organizacji specjalistycznych konsultacji mających wpływ na realizację wspólnych projektów naukowych, transferu wiedzy w formie merytorycznego wsparcia studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. Natomiast Uniwersytet zobowiązuje się do: prowadzenia badań z zakresu nauk weterynaryjnych i biologicznych, przede wszystkim ważnych z punktu widzenia funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej, realizowaniu wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, organizowaniu spotkań mających na celu określenie obszarów współpracy i wymiany informacji, konsultowania tematyki planowanych badań, informowania o badaniach będących w trakcie realizacji i zakończonych oraz przekazywania wyników badań umożliwiających ich wykorzystanie przez Izbę Administracji Skarbowej, upowszechniania wyników badań m.in. poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz organizowania konferencji i udział w konferencjach naukowych, ubiegania się o finansowanie wspólnych badań naukowych w oparciu o granty krajowe i zagraniczne, a następnie ich realizacja z uwzględnieniem materiałów biologicznych przekazanych przez Izbę Administracji Skarbowej, zachowania poufności wszelkich informacji, określonych przez Izbę Administracji Skarbowej.

Obie instytucje będą też wspólnie prowadzić badania naukowe i organizować kursy, seminaria i konferencje naukowe.

Opracowanie i zdjęcia: Jacek Okarmus

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie