Maj 2024
Udostępnij:

BUDYNKI PRZY AL. MICKIEWICZA 24-28 WŁASNOŚCIĄ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE


Prezydent Miasta Krakowa, Aleksander Miszalski wręczył Rektorowi  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr. hab. inż. Sylwestrowi Taborowi, prof. URK akt notarialny przekazujący budynki przy al. Mickiewicza 24-28 na rzecz Uczelni.Umowę sprzedaży między Uczelnią, a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa zawarto w czwartek, 16 maja 2024 r. Uniwersytet Rolniczy reprezentował Kanclerz URK, Marcin Gałan. Nieruchomość została sprzedana z 99-procentową bonifikatą, za kwotę 1 007 335 zł, na co wyraził zgodę Wojewoda Małopolski, Krzysztof Jan Klęczar. Warunkiem zastosowania bonifikaty było wykorzystanie nieruchomości na cele edukacyjne, naukowe oraz badawczo-rozwojowe, wykluczając działalność zarobkową. W piątek, 17 maja 2024 r. Prezydent Aleksander Miszalski wręczył Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego, dr. hab. inż. Sylwestrowi Taborowi,prof. URK akt notarialny tej nieruchomości. Tym samym zakończono wieloletni proces regulacji tytułu prawnego uczelni do użytkowanej przez nią nieruchomości.


Budynki dydaktyczne przy alei Adama Mickiewicza 24-28 zostały wybudowane przez Skarb Państwa w latach w latach 1959-1963 na potrzeby ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej i przekazane do jej dyspozycji w 1963 roku. Od tego czasu Uczelnia nieprzerwanie korzysta z tej nieruchomości, a w budynkach funkcjonują: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, a także Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z Muzeum URK . Z budynku korzysta około 3.500 studentów oraz 1/3 pracowników Uczelni.

Przypomnijmy - kwestie formalno-prawne związane z wpisami w księgach wieczystych tej nieruchomości zostały rozwiązane w listopadzie 2023 r., co pozwoliło Skarbowi Państwa na rozpatrzenie wniosku Rektora Uniwersytetu Rolniczego o jej sprzedaż na rzecz URK.
Zarządzeniem Rektora nr 42/2024 na Uczelni powołany został „Zespół zadaniowy ds. opracowania koncepcji i projektu modernizacji Budynku Jubileuszowego”. Planowane są prace remontowe, termomodernizacyjne, których celem będzie dostosowanie budynków do standardów XXI wieku.

Fot. Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie