Maj 2024
Udostępnij:

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ SESJI KÓŁ NAUKOWYCH URK


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Sesji Kół Naukowych  organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tegoroczna sesja odbędzie się 20 maja 2024 r. i będzie prowadzona w kilku sekcjach tematycznych na wydziałach.

Ramowy program:

9:00 – obrady w sekcjach:

  • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
  • Wydział Leśny
  • Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
  • Wydział Technologii Żywności
  • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

17:00 – oficjalne rozpoczęcie spotkania w Centrum Kongresowym URK, al. 29 Listopada 46, Kraków

17:05 – wykład dr Karoliny Majzner z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt: „Spektroskopia ramanowska w diagnostyce medycznej i analizie metabolomicznej - możliwości i wyzwania"
Godz. 17:35 – ogłoszenie wyników, podsumowanie, zamknięcie Sesji

Celem Sesji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez Studentów działających w Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami i zespołami badawczymi, wzajemne uczenie się i doskonalenie warsztatu naukowego.
Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom od Studentów działających w Kołach Naukowych uprzejmie proszę wykładowców o umożliwienie Studentom wzięcia udziału w zaplanowanym wydarzeniu i usprawiedliwienie nieobecności w tym czasie na zajęciach.

Mamy nadzieję, że Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie  będzie równie ciekawa jak poprzednie i przyniesie wiele satysfakcji z realizowanych badań.

Szczegóły konferencji i wykaz studenckich kół naukowych Uniwersytetu Rolniczego, jakie wezmą udział w konferencji będzie się pojawiał na aktualizowanej stale stronie wydarzenia  https://kolanaukowe.urk.edu.pl/.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK
prorektor ds. kształcenia

dr inż. Anna Kołton, prof. URK
pełnomocnik rektora ds. kół naukowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie