Kwiecień 2024
Udostępnij:

Program pracy Horyzontu Europa na 2025 r. – wyraź swoją opinię


Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Europejska uruchomiła konsultacje na temat programu pracy Horyzontu Europa na 2025 rok w obszarach sześciu klastrów, infrastruktury badawczej, Europejskich Ekosystemów Innowacji (EIE), pięciu misji UE i działań przekrojowych oraz Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB).

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat jednego lub wielu z tych obszarów. 

Konsultacje trwają do 6 maja br. 

Programy pracy określają, jakie są możliwości finansowania działań w zakresie badań naukowych i innowacji w drodze tematycznych zaproszeń do składania wniosków.

Główny program pracy Horyzontu Europa na rok 2025 jest opracowywany zgodnie z wytycznymi przyjętego w ostatnich tygodniach Planu Strategicznego na lata 2025–2027. 

W planie tym określono trzy kluczowe kierunki unijnego finansowania badań naukowych i innowacji na kolejne lata HE, którymi są: ekologiczna transformacja, transformacja cyfrowa oraz bardziej odporna, konkurencyjna, włączająca i demokratyczna Europa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie