Kwiecień 2024
Udostępnij:

UNIWERSYTET ROLNICZY BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁ Z TOWARZYSTWEM URBANISTÓW POLSKICH


We wtorek, 16 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a Towarzystwem Urbanistów Polskich, oddział w Krakowie (TUP o. Kraków). W imieniu Uczelni dokument podpisał JM Rektor URK, dr. hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, a w imieniu TUP o. Kraków, jego Prezes, Marceli Łasocha.

W ramach umowy strony współpracować będą m.in. w zakresie dydaktyki, czy prac o charakterze badawczo-rozwojowym i naukowym. Będą także współwystępować w celu realizacji projektów, czy pozyskania dofinansowania.
Planowane jest także podjęcie wspólnych prac nad modyfikacją programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, których celem będzie doskonalenie przygotowania absolwentów do podjęcia wyzwań w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki w kontekście przemian przestrzennych Polski, oczekiwań rynku pracy i aktualnego stanu prawnego.

Towarzystwo Urbanistów Polskich będzie wspierać Uczelnię swoim doświadczeniem, dobrymi praktykami oraz doradzać w sprawie modyfikacji programu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna. Dodatkowo, w ramach współpracy dydaktycznej między obu jednostkami, zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna będą mogły przeprowadzać osoby rekomendowane przez TUP o. Kraków.

 

Za koordynację działań w zakresie porozumienia odpowiedzialni będą ze strony Uczelni – Prodziekan ds. kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, a ze strony TUP o. Kraków – Paweł Krupa. W wydarzeniu wziął udział także m.in. Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK.

 

Fot.: J.Okarmus
Opracowanie tekstu: I.Majewska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie