Marzec 2024
Udostępnij:

Universidad Nacional de Colombia, Medellín-Colombia strategicznym parterem Centrum Badań Obszarów Tropikalnych URK


Na zaproszenie dr. hab. inż. Tomasza Zaleskiego, prof. URKprodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich WR-E na Uczelni gościli: prof. Juan Camilo Restrepo Gutiérez – rektor Universidad Nacional de Colombia, Medellín (UNAL) oraz prof. Juan Carlos Loaiza Usuga – profesor wizytujący związany od wielu lat z naszym Uniwersytetem. Głównym celem dwudniowej (20–22 marca) wizyty było podpisanie szczegółowej umowy o wzajemnej współpracy i wymianie naukowej, akademickiej i studenckiej. Ponadto w myśl zapisów umowy Universidad Nacional de Colombia, Medellín został strategicznym partnerem naszego Centrum Badań Obszarów Tropikalnych (CEBOT) w zakresie tematyki związanej z Ameryką Łacińską. Uczeni z uniwersytetu w Medellín wniosą do współpracy doświadczenie w obszarze: rolnictwa, ekonomii, leśnictwa, hodowli zwierząt, technologii żywności i nauk o środowisku. Zainicjowana porozumieniem kooperacja stanowi jedno z pierwszych działań mających na celu rozwój i wzmocnienie pozycji CEBOT na arenie międzynarodowej.

W ramach wizyty rektor Juan Camilo Restrepo Gutiérez spotkał się z przedstawicielami Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Wydziału Technologii Żywności oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Zapoznał się z bazą dydaktyczną i laboratoryjną tych jednostek, a także zwiedził Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK – dyrektor Centrum Badań Obszarów Tropikalnych i mgr Dominika Dankiewicz – kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej, jednocześnie koordynator administracyjny (CEBOT).

Universidad Nacional de Colombia, Campus Medellin (https://medellin.unal.edu.co/) jest największym uniwersytetem w Kolumbii, a także jednym z największych i najważniejszych na obszarze Ameryki Łacińskiej. Od wielu lat w światowych rankingach zajmuje miejsce w pierwszej dwusetce.

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK;  mgr inż. arch. kraj. Kamila Buda

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie