Marzec 2024
Udostępnij:

URK, AGH I GMINY: IWANOWICE, SKAŁA I GOŁCZA ROZPOCZYNAJĄ WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ ŚRODOWISKA


19 marca 2024 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej podpisano porozumienie między AGH, URK i gminami Iwanowice, Skała i Gołcza, które inicjuje współpracę, której celem jest:

  • pozyskanie dodatkowego źródła odnawialnej energii elektrycznej poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i kogeneracji,
  • optymalizacja przetworzenia różnych typów w celu zmniejszenia ich ilości, poprawy ich stabilności i ewentualnego zastosowania jako wsadu do biogazowni,
  • wdrożenie innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych nakierowanych na zmniejszenie kosztów eksploatacji,
  • dochodzenie do samowystarczalności gmin Iwanowice, Skała oraz Gołcza w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych powstających na ich terenie,
  • możliwości podczyszczenia uzyskiwanego biogazu do parametrów zbliżonych do biometanu poprzez zmniejszenie udziału dwutlenku węgla w biogazie.

 

Cele te mają być zrealizowane na bazie doświadczeń AGH i Uniwersytetu Rolniczego oraz zasobów, którymi dysponują wymienione gminy.

Porozumienie podpisali: prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. nauki URK, prof. Rafał Wiśniowski – prorektor ds. współpracy AGH, Robert Lisowski – wójt gminy Iwanowice, Krzysztof Wójtowicz – burmistrz miasta i gminy Skała i Lesław Blacha – wójt Gminy Gołcza.

Ze strony Uniwersytetu Rolniczego współpraca realizowana będzie przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, a nad jej przebiegiem czuwać będzie dr inż. Stanisław Famielec. Oprócz naukowców w pracach realizujących cele porozumienia mogą brać udział również studenci.

Opracowanie: Jacek Okarmus
Zdjęcie: Zbigniew Sulima

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie