Czerwiec 2024
Udostępnij:

STOPNIE ALARMOWE BRAVO I BRAVO-CRP OBOWIĄZUJĄ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU


Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 92) podpisał zarządzenia:

  • nr 57 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 59 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od 31 maja 2024 r. od godziny 00:00 do dnia 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia zauważone przez mieszkańców powinny być zgłaszane Policji pod numerem 112 lub 997.

W związku z powyższym, w przypadku znalezienia porzuconych paczek, bagaży lub nietypowych zachowań osób – proszę informacje o zajściu zgłaszać na nr tel. 43 26.

Przystąpić do realizacji zadań zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 19 stycznia 2021 r.

  • Zadania do realizacji zalecane przez Centrum Informatyki:

    zabrania się otwierania maili pochodzących od niezidentyfikowanych, nieznanych lub budzących podejrzenia nadawców, przy czym maili tych nie należy usuwać ze skrzynki pocztowej;
  • zabrania się korzystania z wcześniej nie odwiedzanych stron www;
  • należy zwrócić uwagę na sytuacje szczególne, tj. niespodziewane, przekierowanie na strony www inne aniżeli wywoływane, prośby o podanie hasła, problemy z połączeniem ze stronami, które to problemy wcześniej nie występowały itp.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznej Uczelni należy informować Centrum Informatyki, tel. 44 44.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie