Styczeń 2024
Udostępnij:

Warsztaty dotyczące agroekologicznych metod zwalczania chwastów w ramach projektu AGROSUS


PROJECT NAME: AGRoecological strategies for

SUStainable weed management in key European crops

GRANT AGREEMENT NUMER: 101084084

 

W dniu 22 stycznia 2024 r. na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie, w ramach projektu AGROSUS (Horyzont Europa), odbyły się warsztaty dotyczące agroekologicznych metod zwalczania chwastów. Realizacja projektu ma m. in. pomóc zmniejszyć zależność rolnictwa od syntetycznych herbicydów i presji na środowisko związanej z ich stosowaniem. Uroczystego otwarcia warsztatów dokonał prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę agroekologicznych strategii wspierających zwalczanie chwastów w różnych systemach rolnictwa. W wydarzeniu uczestniczyło 60 interesariuszy z województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego, wśród których byli m.in. rolnicy, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawiciele izb rolniczych, przedstawiciele administracji publicznej, pracownicy prywatnych podmiotów świadczących usługi na rzecz rolnictwa, naukowcy, a także studenci kierunków rolnictwo oraz ogrodnictwo z Uniwersytetu Rolniczego. 

Celem spotkania było:

• wskazanie najważniejszych chwastów występujących w uprawie ziemniaka, soi, pszenicy ozimej i zbóż jarych: pszenżyta, jęczmienia i owsa,

• wskazanie najważniejszych herbicydów stosowanych w regulacji zachwaszczenia w uprawie ziemniaka, soi, pszenicy, jęczmienia, owsa oraz pszenżyta,

• dyskusja na temat metod regulacji zachwaszczenia stosowanych w gospodarstwach rolnych w Polsce w odniesieniu do wybranych grup roślin rolniczych,

• omówienie agroekologicznych metod regulacji zachwaszczenia na podstawie wyników badań ankietowych i wywiadów,

• wybór agroekologicznych metod regulacji zachwaszczenia do wdrożenia dla konkretnych grup upraw na gruntach ornych.

Warsztaty przygotowali i przeprowadzili pracownicy Uniwersytetu Rolniczego uczestniczący w realizacji projektu: dr hab. Agnieszka Synowiec, prof. URK (kierownik projektu, KAiPR, WRE), dr inż. Marta Czekaj, prof. URK (KZiEP, WRE), dr inż. Monika Szafrańska (KZiEP, WRE), dr inż. Renata Matysik-Pejas, prof. URK (KZiEP, WRE), dr inż. Łukasz Satoła, prof. URK (KZiEP, WRE), dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK (KO, WBiO) oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima (KAiPR, WRE).

Tekst: Renata Matysik-Pejas

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie