Styczeń 2024
Udostępnij:

Ponad 6 mln zł dla URK z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na zwiększanie potencjału naukowego dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2024-2027. Wśród nich, na pierwszym miejscu w woj. małopolskim znalazł się projekt zespołu kierowanego przez Panią dr hab. Wiolettę Knapik, prof. URK z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Link do informacji

Uniwersytet Rolniczy otrzyma środki z ministerialnego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na badania w projekcie pt. „Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi”. Budżet pozyskanego projektu na lata 2024-2027 to 6,2 miliona złotych. Po raz pierwszy wsparciem zostanie objęta dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości. Zaproponowany przez URK plan rozwoju dyscypliny został oceniony na 116 punktów na 120 możliwych. Umowa na realizację projektu została podpisana 29 grudnia 2023 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększanie potencjału kadry naukowej (w tym doktorantów) dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (NoZiJ) poprzez większy zakres i jakość badań naukowych oraz wzmacnianie pozycji dyscypliny i jej aktywny udział w przestrzeni społeczno-gospodarczej polskich obszarów wiejskich.

W projekcie wydzielono także trzy cele szczegółowe:

Cel 1. Podniesienie jakości badań naukowych oraz ich popularyzacja i umiędzynarodowienie;
Cel 2. Zwiększenie użyteczności innowacyjnych badań naukowych w międzynarodowym i regionalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym;
Cel 3. „Kuźnia Kadr”: wsparcie pracowników i doktorantów na drodze rozwoju naukowego.

Powyższe cele będą realizowane za pomocą 18 różnych działań, które będą premiować najlepsze, nowe pomysły badawcze i umożliwiają ich finansowanie w ciągu najbliższych 4 lat.

Program Regionalna Inicjatywa Doskonałości jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest umocnienie działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych. Wspiera on uczelnie w prowadzeniu badań naukowych i wzmacnianiu ich rozpoznawalności w skali krajowej i międzynarodowej. W programie brana pod uwagę jest także specyfika regionalna oraz potrzeba kształcenia wykwalifikowanych kadr.

Tekst: mgr Agnieszka Tworzyk

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie