Wrzesień 2023
Udostępnij:

TRZECIE POSIEDZENIE RADY ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE


W sobotę,16 września 2023 r. przed oficjalnym otwarciem IX Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z URK” i XXV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej, odbyło się trzecie posiedzenie Rady Absolwentów URK, któremu przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.


W obradach uczestniczyli: Alicja Kulka – Główny Geodeta Kraju, Anna Glixelli - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Tomasz Kuśnierek - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Piotr Kempf - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, Krzysztof Jan Klęczar - Burmistrz Gminy Kęty, Paweł Żaba - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Krzysztof Kupiec - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, a także nowo powołany członek Rady Absolwentów URK - Radosław Radoń, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: Marcin Gałan – Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Izabella Majewska – Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji, Rzecznik Prasowy URK.

Poruszane tematy rozmów dotyczyły m.in. realizowanych inwestycji Uniwersytetu Rolniczego, w tym planowanego w najbliższym czasie otwarcia Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej w Rząsce, czy  Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. JM Rektor mówił także o osiągnięciach, wynalazkach i innowacjach Uczelni. Rozmawiano także na temat planów Uczelni na przyszłość oraz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ponadto JM Rektor przedstawił informacje na temat popularności oferty dydaktycznej URK w bieżącym roku akademickim, a także wyników tegorocznej rekrutacji.

Na koniec spotkania JM Rektor URK, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę w ramach Rady Absolwentów, a także wyraził zadowolenie z pomysłu powołania jej na Uczelni, co m.in. korzystnie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu w otoczeniu.

Więcej zdjęć

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie