Wrzesień 2023
Udostępnij:

NOWE WARTOŚCI STAREGO KONTYNENTU – EUROPA U PROGU ZMIAN. XXXII FORUM EKONOMICZNE ZA NAMI


Już po raz 32. w Polsce spotkali się przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki, by w ramach blisko 600 paneli dyskutować o kluczowych dla świata wyzwaniach. Tegoroczne Forum Ekonomiczne odbywające się w Karpaczu w dniach 5–7 września 2023 r. zgromadziło blisko 6000 uczestników, czyli więcej niż liczba mieszkańców tej miejscowości.

Tematyka spotkań skupiała się wokół wydarzeń politycznych, których jesteśmy świadkami, zaś istotnymi wyzwaniami stały się bezpieczeństwo militarne, żywnościowe i energetyczne.

Obrady rozpoczęła prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2023, w którym zawarto ocenę 13 obszarów aktywności krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa żywnościowego zarówno Polski, jak i całego regionu.


Forum Ekonomiczne 2023 – ostanie chwile przez uroczystym otwarciem

Na zaproszenie Instytutu Studiów Wschodnich – organizatora Forum i po uzyskaniu stosownej zgody naszą Uczelnię reprezentował dr Szymon Sikorski – pełnomocnik i asystent Rektora. Jego aktywność została zainicjowana spotkaniem z prof. Grzegorzem W. Kołodką. Kanwą panelu była prezentacja książki Wojna i pokój. Publikacja ta stanowi wielowymiarową analizę zagadnień społeczno-gospodarczych, bezpieczeństwa, środowiska, klimatu, demografii, kultury i technologii oraz polityki. Stanowi także kontynuację poprzednich publikacji prof. Kołodki. Dyskusja ta zgromadziła bardzo liczne audytorium osób interesujących się bieżącymi wydarzeniami i ich ewentualnymi skutkami. Dopełnienie panelu stanowiła wystawa zdjęć pt. Twarze, stanowiących zapis spotkań autora z ludźmi z najodleglejszych zakątków świata.


Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko i dr Szymon Sikorski po zakończonym panelu

Drugim panelem moderowanym przez dr. Sikorskiego była dyskusja pt. Lokalne produkty na światowych rynkach. Była ona poświęcona rosnącej konkurencji na globalnym rynku spożywczym, która powoduje nie tylko potrzebę obrony swojej pozycji na rynku lokalnym, ale także poszukiwanie nowych kierunków zbytu. Wielokrotnie podkreślano, że konieczność ekspansji na rynki globalne dotyczy zarówno wielkich korporacji, jak i mniejszych firm. Przy czym ci wielcy mają znacznie większe środki na promocję swoich produktów. W panelu uczestniczyli: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH – kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wojciech Kędzia – reprezentujący Towarzystwo Rolnicze i Przemysłowe „Tradycja i Przyszłość” i Witold Wróbel – ambasador sieci Culinary Heritage Europe. W dyskusję aktywnie włączyli się także Andrzej Szumowski – prezes Fundacji „Polska Wódka”, który podkreślił konieczność wypracowania skoordynowanej kampanii promującej polską żywność jako najlepszą naszą markę. W panelu aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele młodzieży prezentujący nowe trendy konsumenckie, w tym tzw. mukbang. Po zakończeniu tej wyjątkowej co do formy dyskusji uczestnicy panelu przenieśli się do kuluarów na drugą część debaty.

Uczestnicy panelu „Lokalne produkty na światowych rynkach”

Trzecim wydarzeniem, w którym uczestniczył pełnomocnik Rektora URK była rozmowa Transeuropejska Sieć Transportowa - kluczowe kierunki rozwoju i wyzwania w kontekście wojny w Ukrainie – cz. II, którą moderowała Natalia Mielech – public affairs manager z Łukaszewicz&Partners. Uczestniczył w niej Cezary Grabarczyk – poseł na Sejm RP, minister infrastruktury w latach 2007 – 2011. W rozmowie wskazano na efekty rozbudowy nowych połączeń komunikacyjnych, zarówno drogowych i kolejowych, jak i lotniczych. Ważnym elementem dyskusji stała się poprawa nie tylko dostępności, ale także bezpieczeństwa i niezawodności transportu. Dostrzeżono wyzwania, których rozwiązanie okazało się możliwie dzięki kooperacji nauki i biznesu.


Uczestnicy panelu „Transeuropejska Sieć Transportowa – kluczowe kierunki rozwoju i wyzwania w kontekście wojny w Ukrainie – cz. II”. Od lewej: Natalia Mielech – public affairs manager z Łukaszewicz&Partners, Cezary Grabarczyk – poseł na Sejm RP w latach 2007 – 2011 minister infrastruktury, dr Szymon Sikorski

Każdy dzień kończył się uroczystą galą, w czasie której nagradzano osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla budowania nowych wartości Starego Kontynentu. Człowiekiem Roku został Mark Brzezinski – ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, który obszerne podziękowanie za otrzymane wyróżnienie wygłosił w języku polskim.


Mark Brzezinski – ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce ze statuetką Człowieka Roku 2023 Forum Ekonomicznego, fot. PAP, https://www.pap.pl/aktualnosci/ambasador-usa-w-polsce-mark-brzezinski-z-nagroda-czlowieka-roku-forum-ekonomicznego-w-0

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie