Lipiec 2023
Udostępnij:

JUBILEUSZ 70-LECIA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE


6 lipca 2023 r. odbyła się uroczysta konferencja w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Fot. Jacek Okarmus

Gości, licznie zebranych w Centrum Kongresowym URK, powitał JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, który też wygłosił pierwsze z zaplanowanych przemówień. Rozwinął w nim myśl, będącą hasłem jubileuszu Uczelni: „Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości”. Rektor mówił o wyzwaniach stojących przed nauką w obliczu zmian klimatycznych i niedoboru żywności na świecie oraz o znaczeniu nowych technologii, które nie tylko pomagają rozwiązywać problemy, ale też mogą tworzyć nowe – zmieniając nasze życie, łącznie z relacjami społecznymi. Sięgając do historii, rektor wspomniał o korzeniach Uniwersytetu Rolniczego, wywodzącego się ze Studium Rolniczego założonego pod koniec XVIII w. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Fot. Jacek Okarmus


Temat historii badań i edukacji rolniczej prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim przed wyodrębnieniem się z niego Wyższej Szkoły Rolniczej kontynuował w swym przemówieniu prof. Jacek Popiel – rektor UJ. Po nim głos zabierali: Piotr Ćwik – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy,  Łukasz Kmita – wojewoda małopolski, który odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego,  Włodzimierz Bernacki – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który przekazał słowa ministra Przemysława Czarnka, Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider – wiceprezydent miasta Krakowa, Rafał Komarewicz – przewodniczący Rady Miasta Krakowa i jeszcze raz prof. Jacek Popiel, tym razem składając społeczności URK gratulacje i życzenia jako przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Na zakończenie krótkie przemówienie wygłosiła Alicja Kulka – główny geodeta kraju.


Fot. Jacek Okarmus


Fot. Jacek Okarmus


W wystąpieniach podkreślano ważną rolę Uniwersytetu Rolniczego dla polskiej nauki. Nie obyło się też bez szczególnych wyróżnień: Srebrny Medal Polonia Minor – nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla URK wręczył rektorowi Taborowi  Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a minister Włodzimierz Bernacki przekazał Uczelni czek na 25 mln zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Fot. Jacek Okarmus


Po przemówieniach rektor Tabor wręczył nadaną przez Senat URK Odznakę za Wybitne Zasługi dla Uczelni Bogusławowi Berce – prezesowi zarządu Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego „Agromax” Sp. z o.o. w Raciborzu, pierwszemu przewodniczącemu Rady Uczelni, a wcześniej członkowi Konwentu URK dwóch kadencji.

W części referatowej konferencji wystąpiło dwoje naukowców. Najpierw prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz (prorektor ds. nauki URK) wygłosiła referat pt. „Wybiegając ku przyszłości: nowe wyzwania i możliwości na rynku żywności”, następnie prof. Tadeusz Uhl (Centrum Technologii Kosmicznych AGH) zapoznał zebranych z tematem: „Z kosmosu zobaczysz więcej – technologie kosmiczne dla przyrody i rolnictwa”.


Fot. Jacek Okarmus


Podczas konferencji i po jej zakończeniu przed budynkiem Wydziału Leśnego można było odwiedzić EXPO – wystawę najnowszych wynalazków i technologii opracowanych przez zespoły naukowo-badawcze URK. Wystawę przygotowali pracownicy Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji URK.
Dzień zakończył uroczysty koncert jubileuszowy w Klubie Akademickim „Arka”.

 Fot. Jacek Okarmus

Jednym z wydarzeń towarzyszącym Jubileuszowi 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego był pokaz wideo mappingu. Obrazy, przedstawiające historię Uczelni oraz działalność poszczególnych wydziałów, rzutowane były na południową elewację Collegium Godlewskiego. Pomysłodawcą projekcji i koordynatorką jej realizacji była mgr Paulina Czuryłowska z Biura Marketingu i Komunikacji URK.

Mimo niepokojących prognoz pogody video mapping zgromadził sporą grupę widzów; fot. Piotr Dul

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dziękuje sponsorom i dobroczyńcom za wsparcie, dzięki któremu przygotowano konferencję, a więc: Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu, Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o., Wodociągom Miasta Krakowa SA, firmie U Jędrusia sp. z o.o.

Dziękujemy patronom medialnym Jubileuszu: Polskiej Agencji Prasowej, Forum Akademickiemu, TVP3 Kraków, Dziennikowi Polskiemu, Radiu Kraków.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie