Maj 2023
Udostępnij:

Uniwersytet Rolniczy przystąpił do inicjatywy miejskiej „Pakt dla klimatu”


Wczoraj, tj. 23 maja br., Uniwersytet Rolniczy wspólnie z pozostałymi 10 partnerami przystąpił do miejskiej inicjatywy „Pakt dla klimatu”. Dokumenty przystąpienia do przedsięwzięcia wręczył przedstawicielom firm i uczelni I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej, Andrzej Kulig. W wydarzeniu z ramienia Uczelni uczestniczyła Pani Aleksandra Kieszkowska. Wydarzenie odbyło się w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej.

Przystępujący do paktu Partnerzy zadeklarowali:

1.    Podjęcie działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 2 °C, a docelowo do 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez zmianę klimatu.
2.    Opracowanie strategii klimatycznej firmy w perspektywie najdalej dwóch lat od daty zawarcia paktu lub deklaracji działania w ramach strategii istniejącej.
3.    Przyjęcie zobowiązania do corocznego raportowania do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa stanu realizacji strategii klimatycznej (lub działań na rzecz środowiska przed jej powstaniem).

Pakt da klimatu stanowi potwierdzenie woli podjęcia długofalowej współpracy w tym obszarze, wymiany doświadczeń pomiędzy zaangażowanymi w działania na rzecz klimatu podmiotami, promocji rozwiązań pro-klimatycznych a docelowo także ograniczenia emisji, wynikających z prowadzonej działalności. Dokument stanowi deklarację poparcia dla starań miasta, aby uzyskać neutralność klimatyczną.Jak czytamy w dokumencie: „Kryzys klimatyczny jest niepodważalnym, potwierdzonym naukowo faktem. Podobnie jak wpływ działalności człowieka na wielkość emisji gazów cieplarnianych i postępujące zmiany klimatyczne. Szczególna odpowiedzialność w zakresie powstrzymania tych zmian i przeciwdziałania ich skutkom spoczywa na miastach, które globalnie zużywają 60-70% energii i generują 75% światowych emisji związków węgla. Działanie samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców ora mieszkańców dużych metropolii w obszarze redukcji obecnych emisji jest warunkiem koniecznym do osiągniecia celów klimatycznych, które ogranicza degradacje Środowiska naturalnego. Cele te jednoznacznie popiera Kraków, który dąży do uzyskania neutralności klimatycznej w najkrótszym, możliwym czasie w warunkach sprawiedliwiej transformacji”.

Oprócz Uniwersytetu Rolniczego, wśród przystępujących do inicjatywy znaleźli się: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowski Park Technologiczny, Shell Business Operations Kraków, ASTOR Robotics Center, AstraZeneca Pharma Poland, BP, BWI Group, Canal+, Columbus Energy, Konfederacja Lewiatan.

Pakt dla klimatu” powołany został w 2022 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców, instytucji publicznych, organizacji społecznych i środowisk naukowych działających na terenie Krakowa do uzyskania neutralności klimatycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Podczas spotkania zostały przekazane informacje odnoszące się do tzw. Społeczności energetycznych, do których będzie można przystąpić. Co więcej, w ramach inicjatywy Pakt dla Klimatu dnia 30 września 2023 r. na stadionie Hutnika odbędzie się turniej piłkarski pod nazwą „Walczymy o klimat”. – o puchar Prezydenta Miasta Krakowa ( mogą zostać zgłoszone ośmioosobowe drużyny). Ogłoszono również inicjatywę „Portfel projektów zeroemisyjny Kraków”, który będzie zawierał ogół inwestycji dotyczących klimatu miasta Krakowa, w tym plan gospodarki niskoemisyjnej. Planowane jest również wypracowanie tzw. Miejskiego Kontraktu Klimatycznego – który również będzie dążył do wypracowania neutralności klimatycznej miasta.

Podczas konferencji Open Eyes Economist Summit w dniach 21-22 listopada 2023 r. w ICE Kraków planowany jest również specjalny panel dedykowany przedstawicielom Paktu dla Klimatu.

Aby wygłosić prelekcję w panelu należy wysłać zgłoszenie na adres adres mailowy:  malgorzata.malina@um.krakow.pl. Na powyższy adres mailowy można również przesyłać materiały dotyczące wdrożonych na Uniwersytecie dobrych praktyk klimatycznych celem publikacji na stronie Miasta Krakowa.

DZIAŁANIA PROKLIMATYCZNE KRAKOWA

DODATKOWE INFORMACJE ZE SPOTKANIA Z SYGNATARIUSZAMI

WIĘCEJ

fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie