Styczeń 2023
Udostępnij:

Konferencja Rektorów Uniwersytetu Europejskiego SELENE. Podpisanie misji i sojuszu przez Rektorów uczelni partnerskich


Z inicjatywy Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. Andrzeja Sechmana, w dniach 19-20 stycznia 2023 r. w murach Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbyła się Konferencja Rektorów współuczestniczących w projekcie utworzenia Uniwersytetu Europejskiego SELENE.

„Uniwersytety europejskie” to sieć uniwersytetów współpracujących ze sobą na zasadzie ponadnarodowych sojuszów czy porozumień uczelni, wspierających jakość i konkurencyjność europejskiej edukacji wyższej. Celem takich partnerstw jest wspieranie współpracy międzynarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie w zakresie badań, edukacji, usług dla społeczeństwa i innowacji.

Celem konferencji było omówienie głównych aspektów projektu, a przede wszystkim podpisanie misji i strategii sojuszu (SELENE) przez Rektorów uczelni partnerskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów z siedmiu krajów: Bułgarii (University of Forestry), Holandii (AERES Universtiy of Applied Sciences), Rumunii (University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest), Słowacji (University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice), Turcji (Ankara University), Włoch (University of Messina) i Polski (University of Agriculture in Krakow).


Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego w wydarzeniu udział wzięli: JM Rektor URK, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej; Instytut Nauk Weterynaryjnych URK), dr Małgorzata Pink (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny; Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej URK), Urszula Jabłońska-Korta, Dyrektor Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, Katarzyna Wójcik, kierownik Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów; Zespół Projektów Badawczo-Rozwojowych URK), Dominika Dankiewicz, kierownik biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej URK, dr Szymon Sikorski, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik-Asystent Rektora, Izabella Majewska, rzecznik prasowy URK oraz inni zaproszeni pracownicy Uczelni.


Efektem pracy konsorcjum będzie złożenie do dn. 31 stycznia 2023 r. wniosku w ramach inicjatywy „Uniwersytety europejskie” o utworzenie Uniwersytetu Europejskiego Step2Green Europe - One Health Approach for a Green University (SELENE).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie