Listopad 2022
Udostępnij:

GRANTY ERC W HORYZONCIE EUROPA


Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie on-line „Granty ERC w Horyzoncie Europa”, podczas którego zastaną omówione rodzaje grantów ERC i ich specyfika, profil kandydata/ki, struktura i sposób oceny wniosku.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00.

Zapisy na spotkanie znajdą Państwo na stronie NCBR.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERC wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

W większości konkursów ERC, projekt inicjowany jest przez samego naukowca – lidera, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz z zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu.

Jedynym kryterium oceny wniosków ERC jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu.

Szczegółowe informacje o projektach ERC znajdą Państwo na stronie programu TUTAJ.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie