Listopad 2022
Udostępnij:

RUSZYŁY PRACE NAD POSZERZENIEM OFERTY DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE ROLNICZO-EKONOMICZNYM


3 i 4 listopada 2022 roku na Wydziale Rolnictwa Tropikalnego (Fakulta Tropického Zemědělství) Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze (Česká Zemědělská Univerzita v Praze) odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy dydaktycznej i opracowanie wspólnych studiów magisterskich w obszarze szeroko pojmowanego rolnictwa stref tropikalnych i subtropikalnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z Czech, Polski i Kolumbii: prof. Jan Banout – prodziekan FTZ ds. nauki, badań i studium doktorskiego, prof. Luboš Smutka – prodziekan ds. nauki i badań Wydziału Ekonomicznego ČZU,  prof. Vladimír Krepl, dr hab. Tomasz Zaleski, prof. URK – prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK, mgr Dominika Dankiewicz – kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej URK oraz prof. Juan Carlos Loaiza Usuga z Universidad Nacional de Colombia. W czasie dyskusji omówiono możliwości zawiązania konsorcjum koniecznego w celu aplikowania do programu Erasmus+ Mundus. Poruszono również możliwości nawiązania współpracy naukowej na bazie dotychczasowych doświadczeń uczelni.

Od lewej: prof. Luboš Smutka – prodziekan ds. nauki i badań Wydziału Ekonomicznego ČZU, mgr Dominika Dankiewicz – kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej URK, dr hab. Tomasz Zaleski, prof. URK –
prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK i prof. Jan Banout – prodziekan FTZ ds. nauki, badań i studium doktorskiego

Należy nadmienić, że Česká Zemědělská Univerzita v Praze i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mogą pochwalić się długoletnią tradycją prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych w zakresie rolnictwa tropikalnego. O ile na naszej Uczelni ten kierunek aktywności dydaktycznej już nie funkcjonuje, to w Pradze jest prowadzony od 1961 roku, a ówcześnie działająca Katedra Rolnictwa i Leśnictwa Światowego została przekształcona w obecnie działający Wydział Rolnictwa Tropikalnego.
Rozmowy w Pradze to kolejne działania zmierzające do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK. Zostały one zainicjowane w maju 2022 roku wizytą na uniwersytetach Kolumbii i Peru (Universidad Nacional de Colombia w Medellin i Bogocie, Universidad de Magdalena w Santa Marta, Universidad Nacional del Altiplano de Puno).

 

Warto też wspomnieć, że w minionym tygodniu zostało podpisane porozumienie o współpracy między Université Omar Bongo (Gabon) a naszą Uczelnią.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań naukowców i studentów, co zachęci ich do prowadzenia badań w obszarach tropikalnych i subtropikalnych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie