Listopad 2022
Udostępnij:

SEMINARIUM „WYZWANIA DLA NAUKI I PRAKTYKI W ZAKRESIE PODNOSZENIA WIEDZY O OZE”


10 listopada 2022 r. w Dworku URK w Mydlikach odbyło się seminarium „WYZWANIA DLA NAUKI I PRAKTYKI W ZAKRESIE PODNOSZENIA WIEDZY O OZE”. Wydarzenie to adresowane było do przedstawicieli jednostek naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz przedsiębiorców zrzeszonych przy Izbie Gospodarczej Urządzeń OZE. Podczas tego spotkania zawarta została umowa o współpracy między tymi jednostkami. Podpisane zostało również porozumienie dotyczące przystąpienia do Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Odnawialne Źródła Energii” (http://renewenergy.pl ) Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. We wrześniu br. odbyła się 7. edycja tego wydarzenia. W seminarium, na zaproszenie organizatorów, uczestniczył Ireneusz Zyska – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.Seminarium otworzył dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego, który odniósł się do bieżących problemów i wyzwań energetycznych, jak również przedstawił osiągnięcia na polu wdrażania OZE na Uniwersytecie Rolniczym. Minister Ireneusz Zyska w swoim wystąpieniu przedstawił wybrane zagadnienia polityki związanej z OZE, nawiązując do bieżących problemów i wyzwań energetycznych w naszym kraju. Następnie głos zabierali: prof. dr hab. Michał Zasada – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego, prof. dr hab. Krzysztof Galos – dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz dr Adam Nocoń – prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Podczas seminarium zaproszeni goście odnieśli się do wyzwań stojących przed Polską w zakresie gospodarki energetycznej, w szczególności dotyczącej OZE. Podkreślali konieczność podejmowania działań w kooperacji z innymi podmiotami, wskazując na istotne aspekty podpisanej umowy o współpracy. Podczas tego wydarzenia minister Ireneusz Zyska odebrał wyróżnienie od Izby Gospodarczej Urządzeń OZE za wspieranie działań polskich przedsiębiorców w rozwoju sektora OZE. Dziękując za otrzymane wyróżnienie, Minister podkreślił wartość współpracy nauki, biznesu i samorządu. Pogratulował także organizatorom trafnego doboru tematyki oraz bardzo profesjonalnego przygotowania i moderowania przebiegu seminarium.Główną częścią seminarium były referaty wygłoszone przedstawicieli jednostek, którzy przedstawili realizowane tematy badawcze oraz ofertę edukacyjną w zakresie OZE. SGGW reprezentowali: dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW – dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz dr hab. Paweł Obstawski, prof. SGGW – kierownik Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki, którzy przybliżyli ofertę edukacyjną oraz zagadnienia badawcze realizowane w ich jednostce, w szczególności z zakresu efektywności energetycznej. Dr inż. Tomasz Mirowski z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie przedstawił analizę i perspektywy rozwoju OZE w wybranych sektorach gospodarki. Uniwersytet Rolniczy reprezentowali: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK, którzy przedstawili ofertę dydaktyczną dla studentów z zakresu OZE, jak również wybrane zagadnienia badawcze związane z zachowaniami konsumentów dotyczącymi OZE. Ze strony Izby Gospodarczej Urządzeń OZE głos zabrał Robert Galara – wiceprezes firmy Galmet, który przedstawił istotną kwestię edukacji w zakresie OZE, podkreślając znaczenie kształcenia młodzieży dla rozwoju polskiej myśli technologicznej. Spotkanie moderował dr Szymon Sikorski – pełnomocnik i asystent rektora URK, ekspert rządowej agendy Platforma Przemysłu Przyszłości.

Obszerna relacja z seminarium opublikowana została również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/wyzwania-dla-nauki-i-praktyki-w-zakresie-podnoszenia-wiedzy-o-oze

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK
Komitet Organizacyjny Seminarium

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie