Czerwiec 2022
Udostępnij:

OGŁOSZENIE I KONKURSU RZĄDOWEGO PROGRAMU STRATEGICZNEGO HYDROSTRATEG


Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Jest to strategiczny program, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe Programu to:

1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

• woda w środowisku – bioróżnorodność / bioproduktywność,
• woda w mieście,
• żegluga śródlądowa.

 

Na wsparcie projektów w pierwszym konkursie przeznaczono budżet w wysokości 200 mln zł

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów niebędących jednostką naukową ani przedsiębiorcą, posiadających zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów z czego co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Nabór wniosków będzie trwał od 18  lipca do 31 października 2022 r. (do godziny 16:00).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie