Maj 2022
Udostępnij:

DZISIAJ ZAPREZENTOWANO MULTIMEDIALNY KATALOG DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO „DZIEDZICTWO KULTUROWE 2022”


Dzisiaj, tj. 9 maja br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się pierwsza część Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. „Dziedzictwo Kulturowe 2022”.

W trakcie wydarzenia oficjalnie zaprezentowany został Multimedialny Katalog Dziedzictwa Kulturowego Małopolski, w którym zaprezentowanych jest 19 gmin z Małopolski oraz działalność badawcza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W wersji drukowanej Katalogu zaprezentowanych jest 49 gmin.W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pan Norbert Kaczmarczyk - Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwai Rynków Rolnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani prof. Katarzyna Smyk – pełnomocnik ds. merytorycznych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Pani Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów dla Instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Pani prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Prorektor ds. Nauki, Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, Pan dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Burmistrzowie i Wójtowie z 49 gmin.Wydarzenie uroczyście otworzył JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - dr hab. inż. Sylwestr Tabor, prof. URK. Następnie odbyła się prezentacja Multimedialnego Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Małopolski, przedstawiona przez prof. dr. hab. inż. Józefa Hernika oraz dr. inż. Karola Króla, prof. URK. Przy jego utworzeniu z Uniwersytetem Rolniczym współpracowało 19 gmin z Małopolski. Katalog powstał w ramach międzynarodowego projektu „Cultural heritage of small homelands”.


W Katalogu multimedialnym znalazło się 19 filmów poświęconych wybranym gminom naszego regionu i prezentujących przykłady ochrony dziedzictwa kulturowego, a także film na temat działalności badawczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Publikacja składa się z trzech głównych części: w pierwszej zaprezentowano badania, dzięki którym można zidentyfikować i ochronić dziedzictwo kulturowe, w drugiej części opisano najlepsze praktyki zachowania dziedzictwa kulturowego od zapomnienia, a trzecia część poświęcona jest młodemu pokoleniu i temu, jak młodzi ludzie rozumieją dziedzictwo kulturowe w naszym regionie.

Głównym celem projektu naukowego „Cultural heritge of small homelands” finansowanego przez Polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie było opisanie dziedzictwa kulturowego zachowanego w małych społecznościach lokalnych – na przykładzie Małopolski. Projekt miał za zadanie udowodnić tezę, że promowanie oryginalnych elementów dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do dynamicznego rozwoju nowych produktów regionalnych.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięto I-edycję konkursu pt. „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym”. Nagrody uczniom szkół średnich wręczył JM Rektor URK. Celem konkursu było przygotowanie pracy pisemno-graficznej na temat „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym”. Praca mogła obejmować opis, dokumentację fotograficzną i/lub szkice dotyczące nieznanego dziedzictwa kulturowego województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego lub podkarpackiego. Praca mogła dotyczyć elementów „nieznanego” dziedzictwa kulturowego, np. budynków i elementów małej architektury, pozostałości budownictwa historycznego, potraw, tradycyjnych wyrobów zwyczajów, tradycji, niepowtarzalnych gatunków roślin i zwierząt, upraw, rękodzieła, wyrobów rzemieślniczych, wzorów artystycznych, ale także np. wspomnień z pamiętnika, opowiadań, opisów zwyczajów związanych z tradycyjnymi miejscami. W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: za zajęcie I miejsca – 2000 zł, II miejsca – 1000 zł i za III miejsce – 500 zł.


I miejsce zajęła praca pt:
Jaśkowice-Zdrój. Szkic o zapomnianym podkrakowskim uzdrowisku
Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł otrzymał autor pracy: Adrian Musiał
(woj. małopolskie).

II miejsce zajęła praca pt:
Pałac Ślubów
Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymała autorka pracy: Vanessa Przysucha
(woj. śląskie).

III miejsce zajęła praca pt:
W śląskim domu - sztuka i rozrywka
Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymał autor pracy: Franciszek Owczarek
(woj. śląskie).

Zadania i cele powstałego na Uniwersytecie Rolniczym Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów przedstawiła podczas Seminarium dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK - kierownik Obserwatorium i Koordynator dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości na Uniwersytecie Rolniczym.

W kolejnej części zaprezentowano koncepcje architektoniczne przygotowane dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szklanej (powiat proszowicki) opracowane pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Magdaleny Mamcarczyk-Wilkosz oraz dr inż. arch. Barbary Olczak. W konkursie laureatami zostali studenci III roku kierunku Architektura Krajobrazu:

I miejsce zajęły:
Agnieszka Pietrzak i Aleksandra Prochownik

II miejsce zajęła:
Katarzyna Szymczyk

III miejsce zajął:
Patryk Raczek

Następnie w godzinach 13:00–14:00 odbyła się prezentacja wystawy pt. Krakowska koronka klockowa – historia i współczesność. W dalszej części Seminarium odbyła się tematyczna konferencja naukowa w języku angielskim.


Adres internetowy katalogu

Więcej zdjęć

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie