Kwiecień 2022
Udostępnij:

NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM ODBYŁA SIĘ OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH


Dzisiaj, tj. 8 marca na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie odbyły się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) 45. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR). Moderatorem wydarzenia był dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK -  przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Krakowie.Olimpiadę uroczyście otworzył JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. W swoim wystąpieniu nawiązał do faktu, iż sam 36 lat temu był Olimpijczykiem OWiUR, następnie studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie, został jej pracownikiem, był też przez wiele lat jurorem olimpiady w blokach: mechanizacja oraz produkcja rolnicza, a następnie został Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zwracając się do uczniów, powiedział, iż obecnie życie wymaga tego, abyśmy cały czas się rozwijali i umieli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, dlatego też pogratulował wszystkim osobom, które dostały się do eliminacji okręgowych Olimpiady, a także zaprosił do studiowania na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.


Głos zabrał także Pan Jerzy Adam Radoń, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, który w swoim wystąpieniu wyraził swoje uznanie dla uczestników Olimpiady, jako tych, którzy prawdopodobnie w przyszłości będą pracować w jednej z najnowocześniejszych gałęzi gospodarki, jakim jest rolnictwo 4.0.

W wydarzeniu udział wzięli między innymi: prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, Prorektor ds. Ogólnych URK, prof. dr hab. Julian Kamiński - były Prorektor, były Przewodniczący Komitetu Okręgowego oraz Honorowy Przewodniczący Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK - Prorektor ds. Kształcenia URK,  prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak - Dziekan Wydziału Technologii Żywności, prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig - Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof. dr hab. inż. Edward Kunicki - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK - Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, a także Pan Jerzy Adam Radoń - Dyrektor Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, Pan Karol Sepielak - Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Pani Agnieszka Szlubowska - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Obecni byli także prof. dr hab. inż. Norbert Marks, wieloletni Przewodniczący jury OWiUR oraz prof. dr hab. Aleksander Szmigiel, wieloletni Przewodniczący bloku produkcja roślinna OWiUR, a także pracownicy naukowi URK oraz dyrektorzy i opiekunowie uczniów szkół średnich.

Podczas wydarzenia prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, Prorektor ds. Ogólnych URK wręczył pamiątkowe listy osobom, które przez wiele lat były organizatorami olimpiad w eliminacjach okręgowych i centralnych, a zakończyły swoją pracę w Komitecie Okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: JM Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr. hab. inż. Sylwesterowi Taborowi, prof. URK, prof. dr. hab. Julianowi Kamińskiemu, byłemu przewodniczącemu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, prof. dr hab. inż. Norbertowi Marksowi, wieloletniemu Przewodniczącemu jury OWiUR, prof. dr. hab. inż. Aleksandrowi Szmiglowi, wieloletniemu Przewodniczącemu bloku produkcja roślinna OWiUR, mgr inż. Marcie Wiechniak-Małek, przedstawicielce Kuratorium Oświaty w Krakowie, mgr Łucji Chrzęstek-Bar  – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, mgr inż. Wojciechowi Bieńkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, mgr Wojciechowi Pękale - Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, mgr Jackowi Nowakowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

W Olimpiadzie udział wzięło blisko 170 uczniów z ponad 50 szkół ponadpodstawowych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Rywalizacja odbywała się w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Członkami Jury w poszczególnych blokach byli pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w większości osoby związane z Olimpiadą od wielu już lat, a nad poprawnością przebiegu zawodów w poszczególnych blokach czuwali członkowie Komitetu Okręgowego, nominowani przez JM Rektora URK.  Najlepsi Olimpijczycy uzyskają nagrody ufundowane przez Komitet Główny OWiUR, oraz nominacje do udziału w zawodach III stopnia - finale centralnym OWiUR.

Zakończenie eliminacji okręgowych oraz ogłoszenie wyników planowane jest na 9 kwietnia 2022 r. , na godz. 10.00 w formule on-line.

FOTOGALERIA

Więcej na temat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

WYNIKI OLIMPIADY
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie