Marzec 2022
Udostępnij:

ELIMINACJE OKRĘGOWE XLV EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH JUŻ W KWIETNIU


Od 45 lat Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uczestniczy w organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Obecnie, od kilku lat organizatorem Olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działająca w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska i Klimatu. Współorganizatorami Olimpiady są: UP-H w Siedlcach, UT-P w Bydgoszczy, UP we Wrocławiu, UW-M w Olsztynie, URK w Krakowie,  UP w Lublinie, UP w Poznaniu i ZUT w Szczecinie.

…Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych średnich szkół mających związek z szeroko rozumianym zagospodarowaniem obszarów wiejskich. Realizowana jest obecnie w dziewięciu blokach tematycznych tj.: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, agrobiznesu, żywienia człowieka i gospodarstwa domowego, ochrony i inżynierii środowiska, leśnictwa oraz architektury krajobrazu. Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Na etapie szkolnym udział bierze ponad 20.000 uczniów z około 360 szkół. Do etapu okręgowego wyłonionych jest około 1.500 uczniów, a do etapu centralnego przechodzi 210-220 uczniów. Od początku istnienia Olimpiady wzięło w niej udział około 800.000 uczestników z około 400 szkół.

Jest to impreza wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki i przez ten resort nadzorowana. Chcemy promować młodzież pochodzącą z obszarów małomiasteczkowych i wiejskich, a mającą styczność z szeroko rozumianą produkcją rolniczą, leśną, żywnościową oraz ochroną środowiska, w osiągnięciu statusu zawodowego….

…Z perspektywy minionych lat można wyrazić opinię, że Olimpiada stała się formę oświaty akceptowaną nie tylko przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy aktywnie uczestniczą w jej organizowaniu, ale przede wszystkim przez młodzież, która widzi w niej szanse zdobycia indeksu wyższej uczelni, i możliwość pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej…(https://www.agropolska.pl/olimpiada/historia-owiur/)

Za przeprowadzenie Zawodów II stopnia (eliminacje okręgowe) w okręgu krakowskim (województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) odpowiedzialny jest Komitet Okręgowy OWiUR działający przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tradycyjnie eliminacje okręgowe Olimpiady odbywały się w zlokalizowanych w okręgu krakowskim zespołach szkół o profilu rolniczym. Olimpiada w ostatnich latach gościła m.in. w  ZSCKR w Hańczowej, ZSP w Nawojowej, ZSP w Piotrkowicach Małych (woj. małopolskie), ZSCKR w Nakle Śląskim, ZSCKU w Żarnowcu (woj. śląskie), ZSR w Cudzynowicach, ZSCKR w Chrobrzu (woj. świętokrzyskie).

Panująca od 2 lat pandemia COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzenie eliminacji okręgowych w okręgu krakowskim w 2021 r., wymusiła również poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych.

Tegoroczne zawody II stopnia (eliminacje okręgowe), XLV edycji OWiUR, odbędą się w terminie 08-09.04.2022 roku w na terenie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Do tego etapu zostało zakwalifikowanych 169 uczniów z 59 szkół.

Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 10.00 w budynku Wydziału Technologii Żywności (ul. Balicka 122).

Uczniowie szkół średnich, zwycięzcy zawodów I stopnia (eliminacji szkolnych) będą startować w następujących blokach tematycznych:

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

ogrodnictwo

technologia żywności

gastronomia

agrobiznes

ochrona i inżynieria środowiska

leśnictwo

architektura krajobrazu

weterynaria

W trakcie zawodów, każdy z uczestników weźmie udział w części teoretycznej (test składający się z 60 pytań) oraz części praktycznej (3 pytania/zagadnienia do samodzielnego wykonania).

Członkami Jury w poszczególnych blokach będą pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w większości osoby związane z Olimpiadą od wielu już lat, a nad poprawnością przebiegu zawodów w poszczególnych blokach czuwać będą członkowie Komitetu Okręgowego, nominowani przez J.M. Rektora URK. Wsparcie organizacji Olimpiady zadeklarował m.in. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie. Najlepsi Olimpijczycy uzyskają nagrody ufundowane przez Komitet Główny OWiUR oraz nominacje do udziału w zawodach III stopnia - finale centralnym OWiUR. Zakończenie eliminacji okręgowych oraz ogłoszenie wyników planowane jest na 9 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w formule on-line.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie