URK
Wyszukiwarka

dr inż. Karolina Migdał


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: 435
telefon: 12 662 40 41
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

ORCID: 0000-0003-2944-9656


Główne kierunki badań:
Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków, gospodarka ściekowa na terenach niezurbanizowanych.

Edukacja i przebieg kariery naukowej:
2005 - 2010 - jednolite studia magisterskie, Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2012-2017 - mgr inż. – student - Studium Doktoranckim Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
2013 - 2015 - mgr inż. - studia pedagogiczne - Studium Pedagogicznym dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
2014 - 2017 - mgr inż. - technik - Laboratorium Oceny Jakości Wody i Ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
2017 - 2018 – dr inż. - starszy technik - Laboratorium Oceny Jakości Wody i Ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
2018 - 2019 - dr inż. - asystent - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
2019 - dr inż. - adiunkt - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

Dorobek:
Opiekun 10 prac inżynierskich i 10 prac magisterskich; autor i współautor ponad 25 opublikowanych prac naukowo-badawczych

Projekty:

 • Kierownik tematu badawczego: „Wpływu obciążenia hydraulicznego i temperatury ścieków na procesy redukcji wskaźników zanieczyszczeń w hydrofitowej oczyszczalni ścieków”. Numer projektu: BM-2311/KISiGW/2018 – lata 2018 -2019.
 • Kierownik tematu badawczego: „Możliwości zastosowania zeolitów w przydomowych oczyszczalniach ścieków”. Numer projektu: BM-4353/KISiGW/2014 - lata 2014-2015.

Pobyty i staże naukowe:

 • Staż długoterminowy w Instituto Politecnico de Beja, Portugalia, 03.10.2019-17.03 2020 r.
 • Staż krótkoterminowy w Instituto Politecnico de Beja, Portugalia, 11-17.03.2019 r.
 • Staż krótkoterminowy w Tuscia University, Viterbo, 01-07.04.2019 r.
 • Staż długoterminowy w Instituto Politecnico de Beja, Portugalia, 01.09- 31.12. 2016 r.
 • Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich - Ivey Business School at Western University, Canada 07-18.09.2015 r.
 • Staż w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 01.07- 30.09.2012 r.

Dydaktyka:
Prowadzi zajęcia z przedmiotów:

 • Kanalizacje – ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I – go stopnia.
 • Sieci i instalacje gazowe - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I – go stopnia.
 • Komputerowe obliczanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II – go stopnia.
 • Technologia wody i ścieków - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I – go stopnia.
 • Przeróbka i zagospodarowanie osadów - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II – go stopnia.
 • Uzdatnianie wód do celów wodociągowych - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II – go stopnia.
 • Eksploatacja i niezawodność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych- ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II – go stopnia
 • Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna, studia stacjonarne I – go stopnia.
 • Oczyszczanie ścieków - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II – go stopnia.
 • Unieszkodliwianie ścieków na terenach niezurbanizowanych - ćwiczenia projektowe, kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II – go stopnia.
Prowadzi ćwiczenia z przedmiotów (język angielski):
 • Treatment and Transport of water and Wastewater - second year.
 • Wastewater treatment plant design - third year.
Opiekun 10 prac inżynierskich i 10 prac magisterskich

Nagrody, wyróżnienia:

 • Stypendium w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, w roku akademickim 2012/2013.
 • Stypendium projakościowe dla doktorantów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, za 2012 r.Aktualizacja: 2021.02.04