URK
Wyszukiwarka

dr Szymon Sikorski

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik-Asystent Rektora

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 108A
telefon: 12 662 41 95
fax: 12 633 62 45
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Brak więcej informacji.