URK
Wyszukiwarka

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija 

Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 215
telefon: 12 662 43 71

Brak więcej informacji.