URK
Wyszukiwarka

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija

Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 215
telefon: 12 662 43 71
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Brak więcej informacji.