URK
Wyszukiwarka

dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK

Redaktor Naczelny Wydawnictw Nauk.

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: 431a
telefon: 12 662 40 29
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

ORCID: 0000-0001-6839-4745


Główne kierunki badań:
Hydrologia, gospodarka wodna, zmiany klimatu, gospodarowanie wodami opadowymi.

Edukacja i przebieg kariery naukowej:
2001-2005 - Studium doktorancie przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
2005-2007 - asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
2007-2013 - adiunkt naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
2013-2018 - adiunkt naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
2018-nadal - profesor Uczelni

Pełnione funkcje:

 • 2018/2019-2019/2020 – kierownik studiów podyplomowych „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

Dorobek:
Promotor 37 prac i 19 prac inżynierskich; autor i współautor ponad 183 opublikowanych prac naukowo-badawczych

Projekty:

 • Projekt badawczy własny, grant MNiSW Nr N N305 073236, Wpływ wód przypadkowych na pracę wiejskich oczyszczalni ścieków, Kierownik projektu Kaczor G., zespół badawczy Pawełek J., Bergel T., Bugajski P., Wałęga A., 2009-2012, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Projekt badawczy własny, grant MNiSW Nr N N523 411838, Innowacyjne rozwiązania w zakresie wymiarowania i konstruowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym w przydomowych oczyszczalniach ścieków, Kierownik projektu Chmielowski K., zespół badawczy Ślizowski R., Wałęga A., 2010-2013, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Udział w projekcie „Study of hydraulic modelling against floods - 1st stage – preparation to implementation of EU directive No 2007/60EC”, koordynator: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, 2015 r. Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
 • Udział w projekcie „Study of hydraulic modeling against floods – 2nd stage, support to the competence and readiness of Georgian institutions – 128/2016/M”, koordynator: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, 2016 r. Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
 • Kierownik projektu dot. Działalności Upowszechniającej Naukę – działalności wydawniczej, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego na rok 2018. Tłumaczenie prac na język angielski w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, nr rej. 882/P-DUN/2018,
 • Kierownik projektu dot. Działalności Upowszechniającej Naukę – działalności wydawniczej, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019. Tłumaczenie prac na język angielski i weryfikacja językowa prac w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, nr rej. 629/P-DUN/2019,

Pobyty i staże naukowe:

 • Uniwersytet Tusca w Viterbo, Włochy, 11-14.02.2018 r. (w ramach programu Erasmus +),
 • Uniwersytet Tusca w Viterbo, Włochy, 1-7.04.2019 r. (w ramach programu Erasmus +).

Dydaktyka:
Prowadzi zajęcia z przedmiotów:

 • Hydrologia.
 • Hydrologia II.
 • Prognozowanie i modelowanie zjawisk hydrologicznych.
 • Zagospodarowanie wód opadowych.
 • Prawo wodne, budowlane i w ochronie środowiska.
 • Zbiorniki retencyjne.
 • Hydrologia dynamiczna.
 • Gospodarka wodna terenów zurbanizowanych.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - do 2019 r.
 • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - do 2017 r.
 • Stowarzyszenie Hydrologów Polskich (członek Sądu koleżeńskiego na kadencję 2013-2015, vice prezes na kadencję 2016-2018, prezes na kadencję 2019-2021).
 • Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN o/Kraków (od 2011 r., zastępca Przewodniczącego na kadencję 2015-2019).
 • Członek Rady Regionu Dorzecza Górnej Wisły przy Dyrektorze RZGW w Krakowie na lata 2012-2015.
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT - od 2014 r.
 • Członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, sekcja Hydrologii, na kadencję 2015-2018 (funkcja: sekretarz).
 • Członek Komisji Gospodarki Wodnej PAN, na kadencję 2019-2022.Aktualizacja: 2021.02.04