URK
Wyszukiwarka

dr Ewa Piątkowska, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.13
telefon: 12 662 48 31
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Wydziałowy Koordynator programu ERASMUS