BanerUR
Wyszukiwarka

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig  

Prodziekan Wydz.Rol-Ekon ds kier.R

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 43 82
fax: 12 633 44 43

Brak więcej informacji.