URK
Wyszukiwarka

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig 

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
p.o. Kierownika Katedry Statystyki i Polityki Społecznej

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 43 82
fax: 12 633 44 43

Brak więcej informacji.