URK
Wyszukiwarka

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 407
telefon: 12 662 44 34
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Brak więcej informacji.