URK
Wyszukiwarka

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Kierownik Katedry

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: 303
telefon: 12 662 40 75
fax: 12 662 40 84
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Brak więcej informacji.